AURINKOINEN HANNA UKRAINAISTA

iloitsee työpaikastaan SOL Pesulassa

Hanna Horozhanina

Moikka ! tervehtii iloinen ääni, kun avaa Runeberginkadun SOL Pesulan oven. Ääni kuuluu silitys-puuhissa parhaillaan olleelle ukrainalaiselle Hanna Horozhaninalle. Hänen konkariparinaan pesulassa toimii Veera Halttunen, joka toimi myös tulkkina haastattelussa. Veera on työskennellyt SOL Pesulassa toistakymmentä vuotta ja hänen toinen äidinkielensä on venäjä.

Hanna tuli maaliskuun alussa Harkovasta perheensä kanssa Suomeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. He päätyivät Suomeen, koska Hannan miehelle Suomi oli maana jo tuttu, sillä hän oli työskennellyt Suomessa rakennusalalla. Hannan ja hänen miehensä lisäksi Suomeen tulivat myös Hannan äiti, täysi-ikäinen tytär sekä 12-vuotias poika. Hannan täysi-ikäinen poika on myös Suomessa töissä rakennusalalla ja tämän pojan perhe on myös Suomessa.

Hanna kertoo, että kaikki on sujunut ja arki asettunut hyvin uomiinsa, olosuhteet huomioon ottaen. Perhe löysivät Suomeen tullessaan somen kautta suomalaisia vapaaehtoisauttajia, joiden avulla heille järjestyi asunto. Kun työpaikat myöhemmin löytyivät, he saivat asunnon Helsingin kaupungilta. Englanninkielentaitoinen Hannan tytär löysi työpaikan McDonald’silta.

Työ motivoi ja oppi suomalaisesta kulttuurista kiinnostaa

SOLilla oli venäjänkielinen työpaikkailmoitus siivoustyöhön. Hanna haki työpaikkaa, muttei tullut sillä kertaa valituksi. Myöhemmin SOLilta oltiin Hannaan yhteydessä, ja kysyttiin, olisiko hän mahdollisesti kiinnostunut työskentelemään pesulatehtävissä. Innostuneet kyllä-vastauksen myötä hänet kutsuttiin työhaastatteluun SOL Pesulapalveluille. Työhaastattelussa Hanna vakuutti aurinkoisella asenteellaan ja omalla osaamisellaan.

Hän aloitti marraskuun alussa osa-aikaisena Runebergin kadun SOL Pesulassa ja on viihtynyt loistavasti työssään. Hannaa työssä motivoi oman käden jäljen näkeminen. Lisäksi hän pitää siitä, että voi sovittaa työaikansa joustavasti perhe-elämän kanssa yhteen. Lisäksi hän nauttii myös Veeran perehdytyksessä, jossa hän oppii samalla myös suomalaisesta kulttuurista ja toiminta- ja vapaa-ajanviettotavoista. Haastattelun aikana molemmat purskahtavat monesti iloiseen nauruun ja on helppo uskoa, että Hanna on löytänyt paikkansa Suomessa.

Hanna kertoo pesulatyöskentelyn olevan hyvin samanlaista Suomessa kuin Ukrainassakin. Myös laitteet ja kemikaalit ovat samanlaisia kuin Ukrainassa.

Ukrainassa pesulatyöskentely oli ositettu niin, että jokaiselle oli annettu määrätty työvaihe. Kotimaassaan Hanna vastasi tekstiilien esikäsittelystä ja kemiallisesta- sekä vesipesuista. Suomessa pesulan työnkuvaan kuuluvat kaikki työvaiheet asiakaskohtaamisesta vaatteiden vastaanotossa aina valmiin tuotteen takaisinantoon asiakkaalle. Tällä hetkellä Hanna kuitenkin on keskittynyt silitykseen ja tekstiilien esikäsittelyihin.

Taitojen karttuessa hänen tehtävänkuvaansa laajennetaan. Lisäksi hän auttaa Veeraa myös muissa tehtävissä ja on antanut myös hyviä ideoita parempiin toimintatapoihin. Kielitaito ei vielä mahdollista asiakaspalvelua, sillä Hanna puhuu venäjää ja muutaman sanan suomea tällä hetkellä, mutta hän opiskelee vapaa-ai- kanaan suomen kieltä. suomen kielen taito kasvaa työn ohessa, lisäksi hän hyödyntää aktiivisesti myös puhelintaan kääntämisessä.

Tulevaisuus Suomessa kiinnostaa

Tulevaisuuden suunnitelmistaan Hanna ei osaa sanoa muuta kuin sen, että heillä on ajatuksena jäädä pidemmäksi aikaa Suomeen. Hanna kokee erityisen tärkeäksi, että 12-vuotias on viihtynyt koulussa ja täysi-ikäiset lapset ovat löytäneet oman paikkansa työelämässä. Ukrainassa heillä ei ole työpaikkaa enää mihin palata, ja hän uskoo sodan jälkeisen jälleenrakennuksen kestävän pitkään, ennen kuin siellä on olosuhteet sellaiset, mihin on hyvä palata.

SOL Pesulapalvelut

SOL Pesulapalveluissa huolehditaan sekä kuluttajien että yritysten vaate- ja tekstiilihuollosta. Yritys toimii 22 paikkakunnalla ja se työllistää 150 ammattilaista.

SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtaja on Elina Jalonen. Hän on työskennellyt SOLilla 29 vuotta ja nykyisessä tehtävässään noin 5 vuotta.

”SOL Pesulapalveluiden vahvuus on sen koko Suomen kattavassa verkostossa. Voimme tarjota asiakkaille palveluita hyvin monipuolisesti ja meillä onkin erittäin korkea asiakastyytyväisyys. Laadukkaaseen tulokseen pääsemme, sillä meillä on oma koulutusjärjestelmä, joka takaa korkean ammattitaiton ja sitä kautta laadun.”

Kuluttajat kiinnittävä yhä enemmän huomiota ympäristönäkökulmaan ja kestävään kehitykseen. Tämän vuoksi he hoitavat tekstiileitään entistä paremmin ja käyttävät asiantuntijoiden palveluita.”

”Myös yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen, ympäristöystävällisyyteen, vaatteen käyttöikään ja työvaatteet luovat osaltaan myös työnantajamielikuvaa.

Työnantaja on vastuussa työvaatteiden niille asetettujen standardien mukaiset laatu- ja hygieniavaatimukset koko niiden elinkaaren ajan, minkä toteutumista on vaikea varmistaa kotipesuissa.”