Monikulttuurista kehitysryhmää vetävä Sari Crnobreg (kesk.) tapasi palveluvastaavat Makhan Khatrin (vas.) ja Shahana Aktherin.

Olemme kaikki yhdenvertaisia

Onko sinulla ideoita monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen? SOLin monikulttuurinen työryhmä kaipaa iloiseen joukkoonsa lisää vaikuttajia.

SOL tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen SOLin työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän puheenjohtaja Sari Crnobreg.

SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta kaikki SOLilaiset ovat yhdenvertaisia.

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin. Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja useille eri kielille.

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus ja hyödyntäminen.

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää, että ihmisen oma identiteetti säilyy.

– Perheitä on kotoutettu myös SOLin avulla. Eheällä perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään, ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että SOLissa työskentelee nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla uudessa kotimaassaan.

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin. Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.

Panostamme työntekijöiden huolelliseen perehdytykseen ja työturvallisuuteen.

Mukavaa yhdessäoloa

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat olleet suosittuja.

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat SOLilaiset tutustuvat toisiinsa. Kuluvan kevään ja kesän aikana pyrimme järjestämään riemukkaita urheilutapahtumia. Pari vuotta sitten järjestimme Meitä on moneksi -tapahtuman, joka keräsi suuren yleisön Finlandia-talolle.

– Tulevaisuudessa voisimme osallistua vaikka Maailma kylässä -tapahtumaan, Crnobreg visioi.

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan, josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille. Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.

Tule mukaan vaikuttamaan

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien ja niiden mahdollisten muutosten mukana.

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus eri maanosista.

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä kannustaa kaikkia SOLin työntekijöitä aloitteellisuuteen.

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.

Video opastaa työelämään

Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon, joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin SOLilaisia. Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja työelämän pelisäännöistä.

Anna osaajalle mahdollisuus

– Yhteistyö SOLin kanssa on ollut tiivistä ja onnistunutta koko hankkeen ajan. He ovat olleet mukana monenlaisissa tapahtumissa kertomassa parhaista rekrytoinnin ja perehdyttämisen käytännöistä, Monika-naisten projektipäällikkö Heidi Hirvonen kertoo.

Monika-naisten koordinoima Osaavat naiset -hanke tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten työllistymistä. SOL on hankkeen aktiivinen kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia monille naisille.

Monika naisten projektipäällikkö Heidi Hirvonen kertoo, että varsinkin pitkään työelämästä poissa olleiden maahanmuuttajataustaisten naisten työllistyminen ei aina suinkaan suju mutkattomasti.

– Osalla kohderyhmästä ei esimerkiksi ole atk-taitoja lainkaan. Näin ollen työnhaku tyssää jo siihen, kun moni työnantaja vaatii sähköisen työhakemuslomakkeen lähettämistä. Heitä autamme ansioluettelon ja työhakemuksien laatimisessa.

Työnhakijoita ohjataan myös kieliopintoihin ja muiden koulutuksien pariin. Hirvonen korostaa sitä, että, yhteistyö työnantajien kanssa on myös erittäin tärkeää.

– Olen todella iloinen, että SOL on mukana hankkeessamme.

– SOLin työhönottaja Laura Itkonen on käynyt vieraanamme useita kertoja kertomassa naisille, millainen SOL on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla. Yhteistyömme tavoitteena on ollut työllistää 30 naista joka vuosia, ja tämä tavoite on ylitetty projektin jokaisena toimintavuonna, Hirvonen kehuu.

– Työnantajien kohtaaminen antaa työnhakijoille tärkeää tietoa suomalaisesta työelämästä ja on avannut jo useille ovet työelämään. Uskon, että myös työnantajat hyötyvät projektistamme ja saavat kauttamme erittäin sitoutuneita ja positiivisia työntekijöitä.

Osaavat naiset -projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus, ja nyt meneillään on viisivuotisen hankkeen neljäs toimintavuosi.

–Tietysti toivon, että hankkeen rahoitusta jatketaan. Niin tärkeästä asiasta tässä on kysymys

TEKSTI MIRKKA KORTELAINEN KUVAT VAULA AUNOLA