Vahva luottamus – uusia koulutettuja ammattilaisia

Tietopuolinen osaaminen, tiimityöskentelytaito ja yhä suurempi henkilökohtaisuus. Nämä kolme asiaa Keudan opettaja Irina Ovaska listaa tulevaisuuden koulutuksen tärkeimmiksi aihealueiksi.

Opettaja Irina Ovaska

Irina Ovaska on kouluttanut Keudassa eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä jo 25 vuoden ajan ja solilaisiakin 20 vuotta. Omassa työssään hän kouluttanut lähinnä maahanmuuttajataustaisia oppisopimusopiskelijoita siivousalalle.

– Siivousala kehittyy Siksi alan ammattilaisten tekninen osaaminen on tärkeää ihan työn laadun ja tehokkuuden kannalta. Tulevaisuudessa mukaan on tulossa yhä enemmän teknologiaa, kuten robotiikkaa, joten myös rohkeutta kokeilla uutta ja oppia jatkuvasti tarvitaan yhä enemmän, hän miettii.

Irina Ovaskan mielestä myös siivoustyössä korostuu yhä enemmän tiimityö ja hyvät viestintäkyvyt.

– Työtä tehdään yhdessä ja on opittava kuuntelemaan ja ymmärtämään myös toisia. Tämä asia pitää ottaa huomioon myös pelkkä tekninen osaaminen ja sen kouluttaminen ei enää riitä. Jo tällä hetkellä koulutussuunnitelmat tehdään henkilökohtaisesti niin, että opiskelijan aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon.

Irina Ovaska uskoo, että tulevaisuudessa koulutussuunnitelmien henkilökohtaisuuteen panostetaan yhä enemmän.

– Tämä vaatii myös opettajalta laaja-alaista kokemusta ja ymmärrystä. Työelämämme muuttuu jatkuvasti yhä monikulttuurisemmaksi. Se tarkoittaa, että kouluttajien on ymmärrettävä erilaisia kulttuureja ja erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten toiveita ja elämän haasteita. Tarvitaan yhä enemmän suvaitsevaisuutta ja empaattisuutta – kykyä astua toisen ihmisen kenkiin ja kykyä kuunnella opiskelijaa.

SOL ja Keuda

Irina Ovaskalle SOL City ja työpaikat oppimisympäristöinä on vuosien saatossa tullut hyvin tutuksi. SOLin ja Keudan välille on syntynyt tiivis yhteistyö, joka perustuu luottamukseen. Näiden 20 vuoden aikana sekä SOL että työelämä ovat kehittyneet ja kouluttajan on pitänyt kehittyä mukana ja jopa ymmärtää, mitä tulevaisuus on tuomassa tullessaan.

Irina Ovaskan mielestä SOLin strategia kouluttaa maahanmuuttajia työhön tuo erittäin paljon hyvää niin koulutettaville, kouluttajalle kuin koko yhteiskunnalle.

– Koulutus ja työ ovat avaimia siihen, että Suomessa ei syrjäydy yhteiskunnasta. Työelämä kouluttaa ja vie elämässä eteenpäin. Kun työssä tuetaan ja työpaikalta löytyy ymmärrystä tukea ihmistä eteenpäin, ihmiset myös haluavat kehittyä ja saavat itsevarmuutta. Tämä taas auttaa ihmisiä voimaan arjessaan paremmin.

Maahanmuuttajien kouluttaminen onkin Irina Ovaskan mielestä valtavan antoisaa.

 -On ilo opettaa näitä ryhmiä. Ihmiset ovat motivoituneita ja iloisia. Omassa työssäni on tärkeää, että opiskelijat luottavat opettamiini asioihin ja ottavat ne heti käyttöön omassa työssään