TUTKIJOIDEN EVÄÄT tulevaisuuden työelämän haasteiden selättämiseksi

Tulevaisuuden työelämän haasteita ja mahdollisuuksia pohti futuristi Elina Hiltunen ja kartoitti, millaisia valmiuksia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ja mihin kannattaa keskittyä tulevaisuuden haasteiden selättämiseksi – ja miten työelämä muutetaan entistä ihmiskeskeisemmäksi.

Työelämän muutosten suuntaa voidaan tarkastella erilaisten megatrendien kautta. Tulevaisuustutkija Elina Hiltunen listasi kymmenen megatrendiä, joiden ennakoidaan vaikuttavan tulevaisuuteemme. Hiltunen muistutti, että vaikka megatrendit, kuten ilmastonmuutos tai väestörakenteen muutos, saattavat vaikuttaa aiheilta, jotka eivät suoraan vaikuta omaan työpaikkaan tai elämään, kannattaa tarkastella niiden epäsuoria vaikutuksia.
– Hyvä esimerkki on vaikkapa ilmastonmuutos, jonka myötä hellejaksot lisääntyvät. Hellejaksojen taas tiedetään vähentävän työtehoa. Tämä heijastuu suoraan meidän työhömme. Megatrendit ovatkin futuristille ennakoinnin avaimia, jotka auttavat pohtimaan muutoksia tulevaisuuden työelämässä.

Mistä ihmisiä työpaikoille, auttavatko robotit?
– Jo nyt hyvin monilla aloilla puhutaan työvoimapulasta. Vuonna 2060 Suomessa on 300 000 työikäistä vähemmän kuin nyt. On siis selvää, että meidän pitää ratkaista, mistä saamme ihmisiä työelämään, miten saamme ihmiset pysymään työpaikoilla ja miten työpaikoilla toimitaan, etteivät ihmiset uuvu työssään. Elina Hiltusen mukaan robotiikka ja digitalisaatio on yksi ratkaisu. Hänen mielestään robotit saattavat yllättää meidät.
– Esimerkiksi Saksassa tutkitaan paljon eksoskeletoneja eli päälle puettavia robotteja. Ne auttavat ihmisiä tuotantotyössä nostamaan raskaita taakkoja. Näin ihmiset jaksavat paremmin työelämässä, hän esimerkitti.
Suomalaisen työvoiman kannalta ensiarvoisen tärkeää hänen mielestään on maahanmuuttajien integroiminen työelämään.
– Tämä on avainkysymys ja tähän pitää satsata. Työn kautta maahanmuuttajat pääsevät suomalaiseen kulttuuriin mukaan, oppivat suomen kielen ja saavat työkavereita. Merkityk-sellinen työ tuo merkityksellisyyttä elämään. Samalla on tärkeää pitää huolta, että työstä maksettavalla palkalla elää.
Jotta työvoimaa riittää, Elina Hiltunen uskoo, että työpaikoilla nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän ikäihmisiä. Tämä vaatii työelämältä uudenlaisia joustoja, eikä ikäsyrjintään ole enää varaa.
– Mutta jotta jaksamme työelämässä pitkään työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin pitää satsata. Nykyinen suorituskeskeisyys ja somen superihmiskuva ovat kostautuva juttu. Johtajuudessa on henkinen jaksaminen otettava yhä enemmän huomioon. Lisäksi ihmisille pitää opettaa mielenterveyden ensiaputaitoja.

Lue koko artikkeli