IHMISTÄ UNOHTAMATTA

”Hyvä yhteistyö edellyttää kykyä puhua ja kuunnella. Näen, että hyvä kumppani kykenee myös tuomaan oman näkemyksensä esille.”

Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson

Sota Euroopassa on lisännyt häirintä- ja vaikuttamisyrityksiä, minkä vuoksi ulkoministeriön tietohallinto on ollut kiireinen. Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartanon mukaan tietohallinnossa juuri nyt korostuu ihmisten välinen kommunikaatio niin kollegoiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa.

 Ulkoministeriö edustaa Suomea, suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia ulkomailla sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

UM:n tietohallintojohtaja Ari Uusikartanon mukaan vaatimukset ja toimet kyberturvallisuuden takaamiseksi ovat viimeisen 5–6 vuoden aikana kiristyneet huomattavasti.

– Sota Euroopassa ja tietyt vaikuttamisyritykset ovat saaneet aikaan sen, että turvallisuuteen on panostettu yhä enemmän. Olemme kiinnostava kohde, ja siksi meidän pitää olla jatkuvasti hereillä, Ari Uusikartano kertoo.

Vaikka Uusikartanon mukaan mitään innovatiivista toimintaa ei esimerkiksi hybridivaikuttamisen osalta ole viime aikoina ollut havaittavissa, työtä on riittänyt.

– Tietohallinnon turvallisuuspuolella on viime aikoina pitänyt kiirettä. Oma kansallinen lainsäädäntömme toimii nyt niin, että meillä on laillisia edellytyksiä toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Se on tehnyt turvallisuustyöstä helpompaa. Esimerkiksi viranomaisyhteistyö sujuu aikaisempaa helpommin.

Koska ulkoministeriö globaalina toimijana poikkeaa muista suomalaisista ministeriöistä ja virastoista, on yhteistyötä hyvin runsaasti myös verrokkiorganisaatioiden kanssa erityisesti Pohjoismaissa.

Ihmisten välistä yhteistyötä

Luottamus ja yhteistyön sujuvuus ovat Ari Uusikartanon mukaan tärkeitä kaikkien tietohallinnon kumppaneiden kanssa. Kun ulkoministeriö valitsee yhteistyökumppaneita esimerkiksi ICT-sektorilta, toimitaan luonnollisesti ensin hankintalain puitteissa. Varsinainen työ ja yhdessä kehittäminen sujuvat, kun ihmiset pystyvät keskustelemaan keskenään.

– Vaikka kyseessä ovatkin usein tekniset asiat, yhteistyö syntyy ihmisten välillä. Hyvä yhteistyö edellyttää kykyä puhua ja kuunnella. Näen, että hyvä kumppani kykenee myös tuomaan oman näkemyksensä esille.

Samaa mieltä on Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

– Kumppanuus on nimenomaan yhteistä työtä, missä ihmisten pitää luottaa toisiinsa, Andersson sanoo.

Hän muistuttaa, että kumppanuus ei synny kiireellä, mutta siihen pitää molempien osapuolten tähdätä. Aloitimme ulkoministeriön kanssa ensimmäiset työt yli 10 vuotta sitten ja yhteistyö on ollut todella toimivaa.

– Tiedon on kuljettava ja ihmisten pitää puhua keskenään, myös vaikeista asioista, joiden ylitse pitää päästä yhdessä sopimalla, hän miettii.

Consultor Finland Oy

Ulkoministeriö on Consultorin asiakas. Consultorin toimitusjohtaja on Markus Andersson.  ”Tulin konsernin palvelukseen 2018. Nykyisessä tehtävässä olen kaiken reilut 17 vuotta.”     

”Olemme pitkäjänteisesti panostaneet asiakastyytyväisyyteen, luotettavaan toimituskykyyn sekä palvelutoiminnan yksinkertaisuuteen. Meille on tärkeää, että asiakas tulee palveltua henkilökohtaisesti, helposti, nopeasti ja laadukkaasti.                               

 Korkealaatuinen asiakaskokemus sekä tyytyväiset työntekijät toimivat jatkossakin menestyksen kivijalkana, vaikka muutoin nopeasti muuttuvalla toimimmekin.”  

”Tietotekniikka-ala on aina ollut nopean kehityksen ja vahvan muutoksen toimiala.   

Päätöksenteon tukena pitää olla toimivat ja luotettavat tietojärjestelmät sekä oikea tieto oikeaan aikaan toimitettuna ja helposti esitettynä. Asiakkaiden tukeminen sekä kehitystyön johtamisessa että toteuttamisessa on meidän tehtävä ja näemme, että työmme merkittävyys on tulevaisuudessa yhä kriittisemmepää.”