SOLin menestys: PALVELU JA IHMISET YTIMESSÄ

Ihmiseltä ihmiselle mahdollistaa aurinkoisen palvelun ja on ollut olennainen osa toimintaamme jo alusta saakka, kiteyttää SOL yhtiöiden sisarusparin toinen omistajista, Juhapekka Joronen

Vuosi 2022 oli konsernimme 30. toimintavuosi SOL brändinä. Aloittaessamme toimintaamme meillä oli vahva visio ja intohimo. Halusimme luoda jotain ainutlaatuista ja erilaista, aivan uudenlaisen palveluyrityksen ja haastaa silloisia vallitsevia ajatustapoja sekä kyseenalais-taa toimintamalleja ja johtamiskäsityksiä. Emme olleet varmoja, kuinka pärjäisimme, mutta intomme ja päättäväisyytemme siivittivät meidät kasvun ja kehityksen polulle. Vuosien varrella on ollut upeaa huomata, että nuo alun oletukset ja kyseenalaistukset olivat monilta osin oikeita.

Kasvussa ja kehityksessä olemme monissa asioissa onnistuneet ja silloinen visiomme toteutuikin hienosti. SOL on kasvanut keskikokoisesta kotimaisesta yrityksestä isoksi kansainväliseksi konserniksi. Vaikka olemme saavuttaneet paljon, emme aio pysähtyä tähän. Tiedostamme, että maailma ympärillämme muuttuu ja meidän on sopeuduttava muutokseen. Tässä julkaisussa onkin artikkeli tulevaisuuden työstä, jossa pohditaan tulevaisuuden työelämän haasteita ja mahdollisuuksia sekä minkälaisia valmiuksia tarvitaan jatkossa menestymiseen ennen kaikkea yksilön näkökulmasta ja ihmiskeskeisyys huomioiden.

Huolimatta siitä, että tulevaisuuden merkitystä pitää pohtia, on vähintään yhtä tärkeää ymmärtää, mitkä asiat ovat olennaisesti mahdollistaneet menestymisemme tähän saakka. Mielestäni kaksi asiaa ovat olleet erityisen merkittäviä SOLin ytimessä: palvelu sekä ihmiset.

Aurinkoinen palvelu on ollut alusta saakka yksi SOLin viidestä arvoista ja aina myös se ensimmäinen. Aurinkoinen palvelu merkitsee kaikessa yksinkertaisuudessaan loistavaa palvelua. Asiaa, joka mahdollistaa olemassaolomme sekä antaa meille myös merkitystä työhömme. Tässä julkaisussa on asiakastarinoitamme ja niistä voidaan poimia sanoja, joita asiakkaat arvostavat ja jotka vahvasti kytkeytyvät aurinkoiseen palveluun: vastuullisuus, luottamus, asenne, joustavuus ja yhteistyö. Ennen kaikkea kyse on meidän palveluasenteestamme sekä osaamisestamme, joilla voimme luoda aurinkoisen asiakaskokemuksen.

Ihmiseltä ihmiselle on yksi sloganeistamme ja auttaa ymmärtämään myös sen, mistä palvelussa on kyse. Ei ole vain yrityksiä, yhteisöjä, numeroita tai kiinteistöjä, vaan kanssakäyminen tapahtuu aina ihmisten kesken, puolin ja toisin. Ymmärrys ihmisten erilaisuudesta rikastaa työtämme ja ohjaa jokapäiväistä toimintaamme. Tässäkin meidän jokaisen asenne sekä luottamus toisiamme kohtaan lisättynä aitoon läsnäoloon mahdollistavat menestyksekkään ja mielekkään kanssakäymisen.

Kiitos vielä kerran kaikille, jotka ovat olleet mukanamme näiden vuosien varrella. Olemme valmiit kohtamaan tulevaisuuden haasteet sekä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Tulevaisuutemme ei riipu vain siitä mitä teemme ja kuinka palvelemme, vaan ennen kaikkea siitä, ketkä ovat mukana tässä matkassa.