Koulutusohjelmamme oppimisen tueksi

SOLissa on tarjolla monenlaisia polkuja kohti omannäköistä työuraa. Kaikille halutaan antaa mahdollisuus kasvaa, tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan.

– Tulevaisuuden osaamistarpeita tutkitaan SOLissa jatkuvasti ylintä johtoa myöten. Teemme mahdolliset osaamisvajeet näkyviksi osaamiskartoitusten avulla. Kartoitukset ovat myös pohjana, kun suunnittelemme vuosittaisia koulutuksia, kertoo Henkilöstön kehittämisen johtaja Merja Oljakka.

Osaamiskartoituksia käytetään myös pohjana, kun henkilöstölle rakennetaan entistä monipuolisimpia kehitys- ja urapolkuja.

– Haluaisimme nähdä paremmin, millainen polku toimii kelläkin. Mikä polku juuri tällä henkilöllä johtaa sujuvaan työntekoon ja mielekkääseen työuraan? Näemme omassa henkilöstössämme aivan valtavan potentiaalin, ja haluaisimme saada kaikkien SOLilaisten ideat ja ajatukset esiin palvelevalla ja valmentavalla otteella, Oljakka kertoo.

Yhdenmukaiset käytännöt, mutta paikallinen palvelu

 SOLissa oppiminen on osa kaikkien työnkuvaa, olipa kyseessä yläkoulusta valmistunut nuori tai alalla pidempään toiminut konkari. Vaikka koulutuspolkuja räätälöidään yksilöllisesti, on kymmenen tuhannen hengen yrityksessä kaikkien kuitenkin ymmärrettävä tietyt perusasiat.

– SOL on iso työnantaja, ja toiminnassamme pitää näkyä SOLin tapa toimia. Toisaalta palvelemme paikallisesti ja otamme huomioon asiakkaan omat toiveet ja laatuvaatimukset. Silloin jokaisen SOLilaisen on ymmärrettävä oma roolinsa ja panoksensa asiakaskokemuksen kannalta, Oljakka selventää.

Oljakan mukaan juuri tällä hetkellä kaivataan digitalisaatioon, asiakaspalveluun ja -kokemukseen sekä kielitaitoon liittyvää koulutusta. Myös ikäjohtaminen on otettava nykyisin huomioon koulutuksessa, koska yrityksessä työskentelee paljon eri-ikäistä henkilöstöä.

Erilaisuus ja moninaisuus sekä erilaiset kulttuurit ovat meille SOLissa rikkaus, Oljakka toteaa.

Lisää uudenlaisia oppimismenetelmiä

Olipa kysymys sitten nuoresta tai kokeneesta konkarista, oppijat omaksuvat tietoa eri tavoin. Tästä syystä SOLissa on haluttu panostaa koulutuksessa erilaisiin oppimismenetelmiin.

– Olemme kaikki erilaisia – toiset oppivat nopeasti, toiset hitaammin. Onneksi nykyisin tunnistetaan erilaiset oppimisvaikeudet aiempaa paremmin. On hyvä, että niistä puhutaan avoimesti. Kun esimerkiksi lukihäiriö on tiedossa, oppimisellekin on helpompi löytää oikeanlainen polku, Oljakka toteaa.

SOLissa on haettu apua uudenlaisten oppimismenetelmien käyttöönottoon muun muassa kehityshankkeista. Esimerkiksi Työ sujuvaksi -hankkeessa tuotettiin siivoustekniselle kurssille interaktiivisia 360-kuvia sekä videoita helpottamaan työssäoppimista. Videon avulla työntekijä pääsee palaamaan digitaalisesti työkohteeseen ja kertaamaan, kuinka työ kohteessa suoritetaan.

Perehdytys on oppimisen kivijalka

Perehdytys on SOLilla yksi tärkeimmistä oppimisen kivijaloista. Oljakan mukaan on äärimmäisen tärkeää, millaisen mielikuvan uusi työntekijä saa työstä, asiakkaasta ja alasta sekä SOLista työnantajana, kun hän aloittaa työskentelyn SOLissa.

– Meillä panostetaan paljon lähikoulutukseen, uusi työntekijä aloittaa suoraan oikeissa asiakas- ja oppimisympäristöissä. Siellä ovat läsnä myös asiakkaat, joiden kuunteleminen ja ymmärtäminen on erittäin tärkeä osa oppimista, Oljakka sanoo.

Kun uusi työntekijä tarvitsee apua ja tukea, hänellä on apunaan esimerkiksi Tutor, joka on saanut talon sisäisen koulutuksen tutorointiin ja työhön opastukseen.

– Tutor on työntekijälle kuin ”kummi”, joka auttaa työssä ja on lähellä, jos tarvitaan opastusta, Oljakka täsmentää.

Mahdollisuuksien tarjoaja ja hyvä työelämän kasvattaja

Koska SOL kouluttaa paljon toisen asteen koulutuksen omaavaa henkilöstöä talon sisällä, on verkottuminen oppilaitoksiin ja koulutusorganisaatioihin tärkeää. Oljakan mukaan yhteistyössä on puolin ja toisin jatkuvasti kehitettävää.

– Työelämän ja oppilaitosten pitäisi tietää, tuntea ja oppia yhdessä enemmän sekä työstä että oppimisesta, Oljakka pohtii.

Oljakka haluaa nähdä SOLin erilaisten työmahdollisuuksien tarjoajana ja hyvänä työelämään kasvattajana.

Kodilla, koululla ja ympäristöllä on iso merkitys meidän kaikkien kasvutarinoissa. Näkisin mielelläni SOLin samanlaisena kasvattajana ja onnistumisen mahdollistajana työelämässä, erityisesti nuorille. Meillä voi kasvaa, tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan.