SOL Pesulapalveluiden somearvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
SOL Pesulapalvelut Oy
Vanha talvitie 19 A
00580 Helsinki
Y-tunnus: 1538329-4

2. Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa.

Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle.

5. Arvontapalkinto
Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinnon toimitusehdot eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
SOL Pesulapalvelut Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisvero

7. Sääntöjen muuttaminen
SOL Pesulapalvelut Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti SOL Pesulapalvelujen sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
SOL Pesulapalvelut Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.