Hyvä SOLilainen!

Ohessa vaalien tulokset piireittäin:

3422 ääniä yht 40 1. varavaltuutettu Kari Hast 2. varavaltuutettu Meenu Saini
3526 ääniä yht 63 1. varavaltuutettu Aino Ruuska 2. varavaltuutettu Nikolay Sizikov
3527 ääniä yht 51 1. varavaltuutettu Teemu Rantaniemi 2. varavaltuutettu Gustavo Muniz Mello da Silva
4110 ääniä yht 30 1. varavaltuutettu Väinö Tikkanen 2. varavaltuutettu Sumaya Lähteenmäki

Lisäksi ilman vaalia (vastaehdokkaita) olivat tulleet valituksi

  • 3421 varavaltuutettu Katja Korpela ja
  • 3424 pääasiallinen työsuojeluvaltuutettu Virpi Pöysä

Vaalitoimikunta

Dear SOL employee!

Update on occupational health and safety elections. Attached are the election results by area:

3422 a total of 40 votes 1. varavaltuutettu Kari Hast

2. varavaltuutettu Meenu Saini

3526 a total of 63 votes 1.varavaltuutettu Aino Ruuska

2.varavaltuutettu Nikolay Sizikov

3527 a total of 51 votes 1.varavaltuutettu Teemu Rantaniemi

2.varavaltuutettu Gustavo Muniz Mello da Silva

4110 a total of 30 votes 1.varavaltuutettu Väinö Tikkanen

2.varavaltuutettu Sumaya Lähteenmäki

Additionally, Katja Korpela (3421) was elected straight without competition.

Without an election, counter-candidates had been elected.

  • 3421 deputy commissioner Katja Korpela and
  • 3424 principal occupational health and safety commissioner Virpi Pöysä

Election Commission

Congratulations!