Vartijan toimenkuva on laaja

Erikoisista ajoista huolimatta SOLillakin on ollut ahkeria etäTET:läisiä. TET:läiset haastattelivat SOLin työntekijöitä ja myös Jari pääsi kertomaan työstään ☀️

Vartijoiden palveluesimiehenä työskentelevä Jari kertoo tekevänsä työtä kolmelle eri taholle: johdolle, asiakkaille sekä hänen omille työntekijöillensä. Jari mukaan parasta työssä on hyvät työkaverit sekä se, että näkee työnsä tärkeyden. Kaikki päivät ovat erilaisia ja haasteellinen työ antaa itsevarmuutta ja mahdollisuuden kehittää itseään.