SOLin ukrainalaisten työntekijöiden perheenjäsenten ja sukulaisten sotaa paenneiden kotouttaminen Suomeen on sujunut hyvin

–  Sodan sytyttyä halusimme auttaa ukrainalaisia työntekijöitämme saamaan perheitään ja sukulaisiaan turvallisesti Suomeen. Otimme välittömästä yhteyttä ukrainalaisiin työntekijöihimme, joita meillä on 53 Suomessa, 20 Tanskassa ja Ruotsissa. Perustamamme työryhmä on nyt auttanut monin eri tavoin sodan jaloista paenneita ukrainalaisia. Seitsemän perhettä on avustuksellamme muuttanut Suomeen ja aloittavat arkea uudessa ympäristössä, kertoo SOL-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

–  Olemme tarjonneet apua matka- ja asuntojärjestelyissä, sähkösopimuksissa, nettiyhteyksissä, asuntojen kalustamisessa ja sisustuksessa, ruoka- ja vaatehankinnoissa sekä työpaikkojen ja koulujen etsinnässä, kertoo avustusryhmämme vetäjä Sonja Boman SOLista.

– Suurin osa Suomeen saapuneista perheistä ovat halunneet asettautua pohjoiseen lähelle sukulaisiaan, kuten Sotkamoon, Emänsaloon sekä Kajaaniin. Kaksi perhettä olemme majoittaneet Vantaalle, jossa perheiden lapset ovat päässeet aloittamaan koulunkäynnin. Lapset ovat viihtyneet koulussa todella hyvin, mikä tuntuu itsestä palkitsevalta, kertoo Sonja.

Työkavereita halutaan auttaa

– Ukrainalaiset on otettu avosylin vastaan. Olemme olleet vastaanottamassa tulijoita ja vieneet heidät syömään. Työryhmäläiset ovat olleet mukana siivoamassa ja sisustamassa asuntoja kotoisaksi. Jääkaapit on täytetty ruualla, ja vaatekeräyksillä olemme saaneet perheille vaatteita ja lapsille harrastusvälineitä. Olemme auttaneet heitä myös ottamaan yhteyttä viranomaisiin, kouluihin ja päiväkoteihin, mainitsee Sonja.

Kaikilla halukkailla mahdollisuus työhön

Viestejä ukrainalaisilta työntekijöiltä on tähän mennessä tullut yli 110. Matka- ja asuntojärjestelyiden lisäksi yhteydenotoissa on pyydetty erilaisia lahjoituksia ja apua työn etsimiseen.

– Kaikille tarjoamme myös mahdollisuuden työn tekoon, kunhan arjen asiat ovat järjestyneet ja päätös tilapäisestä suojelusta on viranomaisten puolelta myönnetty, kertoo Juhapekka.

– Tilapäisen suojelun käsittelyajat Maahanmuuttovirastossa ovat venyneet kohtuuttomaksi, harmittelee Juhapekka. Maahanmuuttajalle työ on tärkeä kotouttamisen, kulttuurin ja kielen oppimisen kannalta.

– Kaikissa SOLin Suomen yhtiöissä ulkomaalaistaustaisten osuus on 17 prosenttia ja meillä on pitkä kokemus monikulttuuristen tiimien johtamisesta. Esihenkilömme korostavat työn perehdytyksen merkitystä ja kiinnittävät huomiota kommunikaatio- ja kielikysymyksiin, jatkaa Juhapekka.

Työryhmä jatkaa toimintaansa ja auttaa niin kauan, kun apua tarvitaan. Olemme myös avanneet avoimen haun ukrainalaisille työnhakijoille, jonka kautta on tähän mennessä työllistynyt 14 ukrainalaista. Hakemuksia käsittelevät ukrainan- ja venäjänkieliset esihenkilöt. Uskomme, että vuokra- ja siivoustyönkautta meille työllistyy monia ukrainalaisia työntekijöitä. Työhön sopeuttamisessa auttavat meillä jo monet ukrainalaiset työntekijät, jotka ovat apuna työhön perehdytyksessä ja suomen kielen oppimisessa, toteaa Juhapekka.

Avustustyön lisäksi SOL on lahjoittanut tähän mennessä Punaiselle Ristille ja Pelastakaa Lapset Ry:lle lähes 100 000 euroa Ukrainaan.