Mitä hyötyä vuokratyöstä ja ulkoistamisesta on logistiikassa?

Logistiikka on toimialana sesonkiluonteista ja kysyntävaihtelut ovat päivittäisiä. Läpimenoajat edellyttävät oikea-aikaista henkilöstön ja kaluston resursointia, jotta toiminta on kilpailukykyistä ja lähetykset perillä sovittuun aikaan.

SOL Logistiikkapalvelut Oy on Suomen nopeimmin kasvava logistiikkapalveluita tuottava yritys ja osa suomalaista 7 maas­sa toimivaa perheomisteista SOL-konser­nia. SOL Logistiikkapalveluiden kasvu perustuu asiakkaiden tyytyväisyyteen: vuonna 2019 liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 jo 29 miljoonaa.

– Koronankin aiheuttama verkkokau­pan kasvu on vaikuttanut logistiikka­alalla positiivisesti, ja meidän avullamme yritykset pystyvät vastaamaan kysyntä­piikkeihin kustannustehokkaasti. Meiltä saa ammattitaitoisia työntekijöitä, joita kutsumme palveluosaajiksi, juuri silloin kun tarvitsee. Meille voi myös ulkoistaa erilaisia kokonaisuuksia, kuten esimer­kiksi toiminnan varastoissa, terminaa­leissa ja pakkauspalveluissa, toimitusjoh­taja Juhana Olkkola sanoo.

Usein yhteistyö alkaa niin, että SOL:n palveluosaajat tulevat auttamaan sesonkipiikeissä vuokratyönä, jolloin asiakkaalla on edelleen työnjohdollinen vastuu.

– Monet asiakkaamme rahtaavat arvokasta tavaraa ja virheillä esimerkiksi terminaalissa on pitkät seurannaisvaiku­tukset muun muassa rakennustyömaille. Siksi asiakkaan palvelulupaus on meidän palvelulupauksemme ja huolehdimme, että työntekijämme ovat logistiikan ammattilaisia. Pidämme antamamme lupaukset, Olkkola kiteyttää.

SOL tuottaa palveluratkaisun, joka optimoi sekä henkilöstön että kaluston

Logistiikassa on monipuolisia työtehtä­viä ja esimerkiksi sataman trukit, joiden nostokapasiteetti on 10 tonnia, vaativat kovaa osaamista.

– Meillä jokainen on oma arvokas yksilö ja tunnen jokaisen pitkältä ajalta. Työntekijät kertovat avoimesti omista tuntitoiveistaan ja yhdistelemme töitä eri kohteissa ristiin niin, että saamme mahdollisimman monelle täydet tunnit, pitkään palveluesimiehenä työskennellyt logistiikan henkilöstöneuvottelija Jesse Rantanen kertoo.

Vuokratyö vastaa kysyntävaihtelujen ja tilapäisten poissaolojen tuomiin haastei­siin, mutta ulkoistamalla saa optimoitua myös kaluston jouston ja käytön. Näin varastojen, satamien ja terminaalien läpi kulkevien materiaalivirtojen hallinta tehostuu ja annetut laatulupaukset on helpompi pitää.

SOL tekee yhteistyötä Sigma Trukit Oy:n kanssa, joka kouluttaa SOL:n työn­tekijät ja tuo mahdollisimman moni­käyttöisen kaluston ulkoistuskohteisiin. Käyttötuntimittareiden datan avulla käytössä on aina juuri oikea trukkimäärä ja sisätiloissa nykyaikaiset sähkötrukit tuovat myös parannusta työskentelyolo­suhteisiin, kun ne korvaavat aiemmat dieselkoneet.

– Datan avulla kehitämme palveluam­me asiakkaan kohteissa aktiivisesti ja läpinäkyvästi. Työntekijöiden hyvinvoin­ti on meidän vastuullamme ja kohteiden työtunnit kertovat, ovatko tehdyt tunnit järkeviä päivätasolla ja onko ne ajoitettu oikein. Jos huomaamme asiakkaan tilaa­mien työtuntien kasvaneen merkittävästi, ehdotamme lisäresursseja ja tarjoamme mahdollisuutta ulkoistaa toimintoja suoriteperusteisin hinnoin, Rantanen kuvailee.

Case: SOL tukee Kaukokiitoa strategisena kumppanina

Kaukokiito muodostuu suomalaisista perheyrityksistä ja kuljettaa vuosittain yli 3,7 miljoonaa lähetystä. Yhteistyö SOL:n kanssa alkoi yli 10 vuotta sitten ja se on vähitellen syventynyt valtakunnalliseksi.

– Meillä on SOL:lla oma henkilöstö­pooli. Näin voimme olla varmoja, että jokainen meille tuleva osaa Kaukokiidon toimintatavat ja on sitoutunut laatus­tandardeihimme, tuotantojohtaja Henri Koort kertoo.