SOL Palvelut mukana hankkeessa: Pelaaminen auttaa suomen kielen oppimista

Iloista naurua. Tiukkaa korttien katsomista. Ja yhä enemmän suomenkielisiä sanoja. Tällainen tunnelma on SOL Palveluiden kauppakeskus Itiksen palveluvastaavien pelihetkessä.
– Onpa kivaa pelata työkavereiden kanssa ja oppia samalla suomea.
– Hyvin järjestettyjä pelikertoja. Tätä voisi olla useammin.
– Nautimme pelistä ja opimme samalla.

Tällaisia kommentteja SOLin rekrytoinnin asiantuntija Johanna Friman on saanut vetämistään pelikerroista. Lautapelihetket ovat osa Laurean MAKU-hanketta, jossa SOL Palvelut on mukana. EU-rahoitteisen hankkeen idea on suomen kielen oppimien eri tavoin, muun muassa pelillistämisen avulla. Lyhenne MAKU tarkoittaakin moniaistista kosketusta uuteen kieleen.

Pelikertoja vuoronvaihdon yhteydessä

Kauppakeskus Itiksen palveluvastaavat ovat pelanneet Compatibility-nimistä peliä aina vuoronvaihdon yhteydessä. Näin mukaan on saatu sekä aamu- että päivävuorolaisia. Puolen tunnin pelihetket ovat olleet osa palkallista työaikaa. Palaute on ollut innostunutta. Itiksen kohdepäällikkö Zana-Johannes Koivusen mukaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä on helppo oppia uusia asioita. Oppi tarttuu myös helpommin, koska pelihetket ovat aidosti hauskoja. Samanlaisia 6–10 hengen pelihetkiä pidetään myös parin helsinkiläisessä hotellissa työskentelevän SOLin työporukan kesken.

SOL Palvelut aikoo kehittää yhdessä MAKU-hankkeen kanssa lautapeliä niin, että pelaamisessa keskityttäisiin vielä enemmän SOLin omaan sanastoon ja työntekijät oppisivat samalla myös työhön liittyviä sanoja. Tällaista räätälöityä lautapeliä on helppo pelata erilaisissa työkohteissa ja erilaisilla porukoilla. Lisäksi Itiksessä esiin nousseisiin kielen oppimisen tarpeisiin on hankkeessa nyt kehitetty myös toinen, suuntiin ja sijainteihin liittyvä lautapeli, jota voidaan muokata myös muiden kohteiden tarpeisin.

Hankkeen päämääränä kielen nopea omaksuminen

MAKU-hanketta toteuttavat Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Lingsoft Language Services Oy ja Arffman Finland Oy. Hankkeen päämääränä on työkielen nopea omaksuminen. Hankkeen lähtökohta on se, että kielen oppiminen on sosiaalinen ilmiö. Tämän vuoksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja kielen oppimiseen. Hankkeessa kehitetään lautapelien lisäksi erilaisia tietokoneella ja mobiilisti pelattavia pelejä, tekoälyä ja kieliteknologiaa hyödyntäviä kielen oppimisen ratkaisuja sekä virtuaalilasein koettavia oppimisympäristöjä.

Hankkeessa on mukana ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Esimerkiksi SOL Palveluiden pelikertoja vetävät myös Laurean sosionomiopiskelijat.

SOLilla useita kielenoppimiseen liittyviä hankkeita

SOL haluaa tukea työntekijöidensä kielitaidon kehitystä. Tämän vuoksi yrityksessä etsitään ja kehitetään jatkuvasti erilaisia keinoja, joiden avulla suomen kielen taitoa voitaisiin vahvistaa. SOLilla on huomattu, että jos kieltä ei pääse käyttämään työssä, kielikoulutuksen vaikutus jää vähäiseksi. Tämän vuoksi yrityksessä onkin lisätty erityisesti esihenkilöiden kielitietoisuutta, jotta he voivat tukea kielitaidon vahvistumista työssä.

MAKU-hankkeen lisäksi SOL toteuttaa esimerkiksi Taitotalon kanssa kielikoulutuksia. JOTPA-rahoitteisia suomen ja englannin kielen koulutuksia järjestetään palveluvastaaville, palveluohjaajille ja esihenkilöille. Rovaniemellä SOL on järjestänyt aktiivisesti suomen kielen koulusta ukrainalaisille ja Jyväskylässä on työntekijöille pidetty erilaisia suomen kielen keskustelukerhoja, joissa on opiskeltu kieltä.

SOL on myös hyödyntänyt teknologian tuomia mahdollisuuksia eri kieliversioiden tuottamisessa. Esimerkiksi osassa koulutusmateriaaleista suomen kieli ja venäjän kieli on tuotu samaan materiaaliin, jolloin voi opiskellessa uutta asiaa samalla opetella suomen kieltä.

SOLissa nähdään, että suomen kielen osaaminen on tärkeää paitsi työn myös työntekijöiden kotoutumisen kannalta. Kielen osaamisen avulla työntekijöille avautuu myös mahdollisuus edetä urallaan. Esimerkiksi SOL Palveluiden työntekijöistä 49 prosenttia on tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisia.