Kauppakeskuksen turvallisuutta takaamassa

Goodman, turvallinen kauppakeskus

SOL on vastannut Goodmanin turvallisuuspalveluista kauppakeskuksen avaamisesta syksystä 2014 lähtien. Turvallisuuspalvelu sisältää vartioinnin, järjestyksenvalvonnan sekä turvallisuuspäällikön tuottaman asiantuntijapalvelun.

Turvallisuuspalvelun lähtökohtana on aina ollut se, että mahdollisiin ongelmiin pyritään puuttumaan ennen kuin ne näkyvät ja kuuluvat kauppakeskuksen asiakkaille. Tämän ennaltaehkäisevän toimintamallin myötä kauppakeskuksen asiakkaat sekä vuokralaiset joutuvat kohtaamaan häiriöitä/niiden käsittelyä mahdollisimman vähän. Turvallisuuspalvelun toiminnan ydin onkin siinä, ettei SOLin vartijat/järjestyksenvalvojat ole paikalla vain ikäviä tilanteita varten, vaan he ovat mukana yhtä lailla myös kauppakeskuksen perusarjessa.

Kauppakeskus Goodmanin järjestyksenvalvonnalla/vartioinnilla on keskimäärin noin tuhat erilaista palvelutapahtumaa kuukaudessa ja niistä valtaosa (noin 80%) on erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Esimerkiksi asiakkaiden neuvontaa, opastusta tai kohteen henkilökunnan avustamista. Lisäksi järjestyksenvalvontaa työllistää esimerkiksi erilaiset vikatilanteet sekä kulunhallintaan liittyvät tehtävät. Häiriökäyttäytymiseen sekä niiden jatkoseurauksiin liittyvät tehtävät kattavat alle 10% palvelutapahtumista.

Vaikka vartijoiden ja järjestyksenvalvojien voimankäyttötilanteet ovat olleet viime aikoina mediassa erittäin suuren mielenkiinnon kohteena, se ei tule muuttamaan meidän toimintatapaamme. Toimintamme on aina perustunut siihen, että sen tulee olla perusteltua ja kestää kaikki mahdollinen arvostelu, SOLin palvelupäällikkönä sekä Goodmanin turvallisuuspäällikkönä toimiva Pasi Perkiömäki sanoo.

SOL on kauppakeskus Goodmanille vakaa kumppani, joka on toiminnallaan osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen palveluntuottaja. Yhteistyömme on tiivistä. Viikoittain käymme läpi kauppakeskuksen tapahtumia, kehitämme toimintamalleja ja puutumme mahdollisiin epäkohtiin. SOLin vartijat/järjestyksenvalvojat toimivat ammattimaisesti ja osaavat reagoida oikein hätätilanteissa. He opastavat ja auttavat niin asiakkaita, kuin kauppakeskuksen vuokralaisiakin. Olemme saaneet SOLin toiminnasta usein positiivista palautetta. Minulla on täysi luotto SOLiin palveluntuottajanamme kauppakeskuspäällikkö Virve Hannukka kertoo.

Varautuminen osana työnkuvaa

Kauppakeskus Goodmanin koosta ja sijainnista johtuen kohteen päivittäiset asiakasmäärät ovat erittäin suuria, mikä huomioidaan myös turvallisuuspalveluiden tuottamisessa. Järjestyksenvalvonnan tuleekin varautua moniin erilaisiin tilanteisiin jo hyvissä ajoin etukäteen. SOLilla tämä otetaan huomioon työntekijöiden perehdytyksessä sekä kohteen henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa. Jokaista mahdollista tilannetta (esim. suuronnettomuudet) varten täytyy olla olemassa erillinen toimintasuunnitelma, mitä on etukäteen laaditun kirjallisen ohjeistuksen lisäksi harjoiteltu myös käytännön tasolla. Yleisempiä suuren kävijämäärän aiheuttamia kriittisiä tapahtumia ovat erilaiset ensiapua vaativat tilanteet kuten sairaskohtaukset sekä liukuportaissa sattuvat tapaturmat. Näiden tilanteiden varalta kauppakeskuksen järjestyksenvalvonnalla tulee olla suoritettuna riittävä ensiapukoulutus, joka antaa myös valmiuden defibrillaattorin käyttöön.

Kauppakeskuksessa sattuneiden ensiaputilanteiden hoitaminen on yksi asia, mistä voimme olla erityisen ylpeitä järjestyksenvalvontaamme liittyen. Tilanteet on hoidettu mallikkaasti sekä annettua koulutusta noudattaen. Olemme myös jo suunnitelleet seuraavan ensiapuun liittyvän koulutuksen, joka on räätälöity nimenomaan kauppakeskusmaailmaa silmällä pitäen, Pasi Perkiömäki kertoo.

Tyytyväinen henkilöstö

Kauppakeskus Goodmanissa työskentelee samanaikaisesti useampi kohteen turvallisuudesta vastaava henkilö. Kohteen vartijat vastaavat pääsääntöisesti myymäläturvallisuudesta sekä omaisuuden suojaamisesta, kun taas järjestyksenvalvonta vastaa esimerkiksi yleisten tilojen turvallisuudesta sekä kulunvalvonnasta. Vaikka vartioinnilla ja järjestyksenvalvonnalla on omat työtehtävänsä, tilanteen niin vaatiessa he voivat toimia myös tiiminä. Kauppakeskus Goodmanin kaltaisessa kohteessa työyhteisöstä tuleekin usein poikkeuksellisen tiivis, sillä myös työkaverin ammattitaitoon pitää pystyä luottamaan.

Kauppakeskus Goodman on aina ollut henkilöstömme keskuudessa erittäin suosittu työkohde, Pasi Perkiömäki kertoo. Siellä työpäivät eivät ole koskaan samanlaisia ja monet kokevat jaksamisen kannalta tärkeäksi sen, että työtä tehdään ihmisille sekä ihmisten parissa. Pyrimme olemaan näkyvillä ja työntekijöitämme saa lähestyä aina avuntarpeesta riippumatta. Lisäksi kauppakeskusympäristö palvelee myös niitä työntekijöitämme, jotka haluavat kouluttautua turvallisuusalalla pidemmälle. Esimerkiksi vartijan ammattitutkintoa oppisopimuksella suorittaville työntekijöillemme kauppakeskus antaa kokemusta monen erilaisen sekä vaativan työtehtävän hoidosta, mikä taas tukee tutkinnon eri osien suorittamista.