Mutkatonta yhteistyötä Kivipuron palvelukodissa

Seinäjoella sijaitsevassa Kivipuron palvelukodissa työskentelevillä on kaikilla yhteinen tavoite: hyvällä ja lämminhenkisellä palvelulla halutaan kohottaa asukkaiden elämäniloa ja -laatua. SOL vastaa Kivipurossa siitä, että palvelukodin jakelukeittiöt ja siivous toimivat laadukkaasti päivästä ja tunnista toiseen.

Kivistön kaupunginosan läpi virtaavan pienen Kivipuron mukaan nimensä saanut palvelukoti on ottanut ensiaskeleensa jo 60-luvulla. Nykyisin Kivipuro tarjoaa sotaveteraanien kuntoutuksen lisäksi monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille ja erityistä tukea tarvitseville. Lisäksi Kivipurosta saa apua erilaisiin arjen toimintoihin – asuipa asiakas Kivipuron tiloissa tai omassa asunnossaan.

SOL Palvelut huolehtii Kivipurossa kahden jakelukeittiön toiminnasta sekä kolmen eri hoivakiinteistön sekä vuokra-asuntoina toimivien Kivipurokotien siivouksesta.

Tunnettu hyvästä hoidosta ja palvelun laadusta

Palvelukodeista ja -asumisesta on viime vuosina ollut paljon puhetta, eikä välttämättä kovin positiivisessa sävyssä. Kivipurossa luotetaan kuitenkin siihen, että hyvä ja laadukas toiminta ovat parhaat rakennuspalikat hyvälle maineelle.
– Haluamme, että meidän tunnetaan aina ensisijaisesti asiakkaidemme hyvästä hoidosta. Siksi meillä tehdään työtä aina niin, että asiakas on päätöksenteon keskiössä ja kaikki työ täällä tehdään hänen ympärillään. Kivipuro on yhdistys, ja mikäli toiminnasta koituu voittoa, ne käytetään Kivipuron investointeihin, kertoo Kivipuron palveluvastaava Jaana Linna.

 Kivipuron palveluvastaava Jaana Linna

Kivipuron oma tavoitetaso asettaa riman korkealle myös yhteistyökumppaneille ja heidän tuottamilleen palveluille. Kivipurossa jokaiselle asukkaalle tarjotaan juuri hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua, ja hyvän, lämminhenkisen palvelun avulla halutaan kohottaa asukkaiden elämänlaatua ja -iloa.

– Vastaamme alihankkijoidemme työstä kuin omastamme, ja yhteistyökumppaneidemme pitää luonnollisesti täyttää määrätyt laatuvaatimukset. Sen lisäksi edellytämme kumppaneiltamme samankaltaista toimintafilosofiaa, läpinäkyvää toimintaa ja sitä, että hommat hoidetaan niin kuin on sovittu, Linna selventää.

Ruokahuollon toimittava tunnista toiseen

Puhtaanapito ja ruokahuolto ovat Linnan mukaan keskeisessä roolissa asiakkaiden arjessa, ja molemmat toiminnot vaikuttavat suuresti koko palvelukodin toimintaan.

Ruokahuoltoon liittyy paljon sellaisia asioita, joiden pitää toimia päivästä ja tunnista toiseen – hygienia, lämpötilat, tarjoilut ja aikataulut. Niistä meillä ei voida tinkiä, Linna toteaa.

Jakelukeittiössä valmistetaan ruokien lisukkeet, täytetään ja puretaan linjastot ja tiskataan astiat aamupalalle, lounaalle, välipalalle, illalliselle ja iltapalalle. Lisäksi jakelukeittiö huolehtii tarjoiluja vieraileville ryhmille sekä erilaisiin tilaisuuksiin.

Kivipurossa ruokahuollon on toimittava päivästä ja tunnista toiseen.

Joustoa ja ketteryyttä pää- ja jakelukeittiöiden toimintaan on saatu esimerkiksi sillä, että jakelukeittössä työskentelevä SOLin henkilökunta on vaatimustasoa korkeammin koulutettua. Tämä mahdollistaa sen, että SOLin keittiöhenkilökunta voi tarvittaessa tuurata myös Kivipuron pääkeittössä.

Siivous vaatii palvelukodissa erityisosaamista

Kivipurossa siivoustoiminnot vaihtelevat paljon kohteesta riippuen. Vuokra-asuntoina toimivissa Kivipuroasunnoissa siivous on Linnan mukaan hyvin kodinomaista, mutta toisaalta muut kohteet vaativat paljonkin erityisosaamista.

– Meillä hoidetaan ihmisiä, joilla saattaa olla infektioita tai resistenttejä bakteereita. Sellaisissa tiloissa pitää ymmärtää, miten tiloja siivotaan. On tiedettävä, miten infektiot leviävät, ja osattava siivota oikeassa järjestyksessä. Lisäksi on tiedettävä, millaisia pesuaineita voi käyttää. Liian laimea puhdistusaine ei välttämättä poista likaa, mutta toisaalta liian vahvat pesuaineet johtavat helposti siihen, että resistentit bakteerit lisääntyvät, Linna täsmentää.

Palvelukodissa siivoaminen vaatii erityisosaamista.

SOLilla on käytössään Kivipurossa myös nokospray-laite, joka voidaan ottaa käyttöön, mikäli epidemia vaatii normaalia siivousta järeämpiä toimia. Nokospray-laitetta voidaan käyttää esimerkiksi noro-viruksen aiheuttamien epidemioiden torjunnassa.

”Haasteet ratkaistaan nopeasti ja ketterästi”

Linnan mukaan yhteistyö SOLin kanssa on sujunut erinomaisesti sekä siivouksessa että jakelukeittiössä.

Kaikki Kivipurossa työskentelevät SOLilaiset ovat ammattitaitoisia, yhteistyökykyisiä ja helposti lähestyttäviä. Jos haasteita on tullut eteen, olemme aina voineet ratkaista asiat nopeasti ja ketterästi. Mutkattomuus on mielestäni hyvä sana kuvaamaan yhteistyötämme, Linna sanoo.

Linnan mukaan SOLin henkilökunta on tullut hyvinkin tutuksi, eivätkä Kivipurossa työskentelevät vaihdu jatkuvasti.
– Koen SOLilaiset meidän työkavereiksi, ehkä sekin kertoo jotain meidän yhteistyöstämme, Linna lisää.

Myös SOLilaiset viihtyvät silmin nähden työssään Kivipurossa. Osa kymmenestä SOLin työntekijästä nimittäin osallistuu Kivipuron vapaaehtoiseen ystävätoimintaan, ja käy vapaa-aikanaan viettämässä aikaa Kivipuron asukkaiden kanssa.