SOL Pesulapalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt SOL Pesulapalvelut Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa työllistävälle palvelulle.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt SOL Pesulapalvelut Oy Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa työllistävälle palvelulle. SOL Pesulapalveluilla on 54 pesulaa kautta Suomen. Pesuloissa työskentelevät tekstiili- ja vaatehuollon ammattilaiset. He tuntevat eri materiaalit ja huoltavat kaikki kodin, yritysten ja yhteisöjen tekstiilit sekä arki- ja juhlavaatteet. Kaikki tekstiilit huolletaan vastuullisesti, ympäristöystävällisiä pesuaineita ja -menetelmiä käyttämällä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Asiakkaillemme paikallisuus ja kotimainen työ ovat tärkeitä arvoja ja haluamme tuoda sitä paremmin esille. Nopea palvelumme perustuu juuri paikalliseen työhön. Mitä lähempänä käyttäjää palvelu toteutetaan, sen vähemmän se kuluttaa ympäristöä, kertoo SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtaja Elina Jalonen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Maria Rantala, toimitusjohtaja, SOL Pesulapalvelut Oy, maria.rantala@sol.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

SOL Pesulapalvelut on osa SOL -konsernia, joka on kansainvälinen perheyritys. Iloisiin SOLilaisiin kuuluu niin turva-alan ammattilaisia, kiinteistöhuollon pioneereja kuin siivous- ja pesulapalvelujen spesialisteja. Henkilöstöpalvelut ratkaisevat kaikkien alojen työvoimatarpeet joustavasti. SOL toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä, työllistäen yli 14 000 henkilöä.


Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. 
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.

Noora N.