Paluu uuteen arkeen

Puhtaudella ja hygieenisyydellä on nyt entistä merkittävämpi rooli palattaessa uuteen normaaliin. Uudessa arjessa moni asia on hyvä suunnitella uudestaan, jotta kaikki kokevat töihin palaamisen turvalliseksi. Tehostetussa siivouksessa ammattitaitoiset palveluvastaavamme ovat ratkaisevassa roolissa, jotta laadullinen taso toteutuu.