Vastuullisuusraportti 2020

Hiilineutraali SOL vuoteen 2035 mennessä

arrow down

Vastuullinen SOL

Olemme julistaneet vuoden 2021 vastuullisuustekojen vuodeksi. SOLin vastuullisuusvuotena tehdään hyviä tekoja paikallisesti. Tavoitteenamme on löytää paikallisesti tärkeitä kohteita, jotka tukevat paikallista yhteisöä. Olemme myös mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja olemme sitoutuneet pienentämään yrityksemme hiilijalanjälkeä.

Lupauksemme mukaisesti SOL on hiilineutraali yritys v. 2035 mennessä. SOLin vastuullisuudesta pitää huolta koko Suomen henkilöstö, yhteensä 9 428 ihmistä.

Nopeaa mukautumista

Toimitusjohtajan katsaus

arrow down

Kokonaisuutena vuosi 2020 osoittautui meille poikkeukselliseksi. Pandemia laajuus yllätti meidät kaikki ja kosketti meitä kaikkia sekä työssä että siviilielämässä. Poikkeusolot muuttivat myös toimintatapojamme, ajatteluamme ja monella tapaa elämäämmekin. Nopealla reagoinnilla ja sopeuttamistoimilla onnistuimme mukautumaan nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin.

Puhtaudella ja hygieenisyydellä on nyt entistä enemmän merkitystä. Työtämme ja panostamme arvostetaan nyt aivan uudella tavalla.

Laajan ja ketterän koulutusorganisaation avulla olemme onnistuneet kouluttamaan henkilöstöämme vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Koronan vaikutukset toimialoihimme ja yhteiskuntaamme ovat olleet merkittäviä. Toimialojemme rooli ja osaaminen tulee jatkossakin vahvistumaan.

Me olemme tärkeä lenkki viruksen levinneisyyden hillitsemisessä ja turvallisemman ympäristön takaamisessa. Nyt ja tulevaisuudessa.

Sosiaalinen vastuu

SOL pitää huolta hyvinvoinnista ja kehittää henkilöstöä

arrow down

Ilopuntari mittaa työtyytyväisyyttä

Ilopuntari on SOLilaisten työtyytyväisyyskysely, jonka kautta työntekijät voivat vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Ilopuntariarviointia on kehitetty neljä vuotta professori Marko Kestin kanssa osana Quality of Working Life (QWL) -projektia. Jatkossa Ilopuntari toteutetaan neljä kertaa vuodessa, kolme kertaa Ilopuntaripulssina ja kerran laajempana Ilopuntarikyselynä.

Tutor-toimintaa ja koulutusta

Vuoden 2020 aikana koulutettiin Soliin 24 uutta tuutoria esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan sekä uusia, että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.

Suomen yhtiöidemme työntekijöillä noin 30 prosentilla on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin kaksi jokaista palveluksessa olevaa kohti ja yhteensä koulutuksiin osallistui 8500 työntekijää.

Oppisopimuskoulutuksiin on osallistunut 200 henkilöä eri tutkinnoissa.
Ympäristövastuu - Päästöissä 5 % vähennystavoite

Siirrymme vähäpäästöisiin autoihin

arrow down

Huomio autokantaan

Ostettavien autojen CO2-päästöt eivät saa ylittää 165 g/km (WLTP) vuosina 2021 - 2023, pois lukien pakettiautot. Kaikki hankkimamme autot ovat Euro 6 –päästöluokan autoja. Autovalikoimamme päivitettiin tammikuussa 2021. Valikoiman päivitys pudotti valikoiman WLTP päästöjä n. 20%. Hybridien ja kevythybridien määrää lisättiin.

Joutsenmerkityt siivousaineet

Olemme Suomessa päässeet ennenaikaisesti tavoitteeseen joutsenmerkittyjen pesuaineiden osuudessa. Niiden osuus kaikista aineista on 92 %. Tavoitteemme on 95 % vuoteen 2025 mennessä.

SOL Palveluille on myönnetty Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalla ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun Pohjoismaisen ympäristömerkin saaminen oli yksi SOL:n ympäristöohjelman, ”Sitoumus 2050”, lupauksista.

Kaikki ostamamme sähkö on uusiutuvaa sähköä vuodesta 2021 alkaen.
Taloudellinen vastuu

Vahva toimija tulevaisuudessa

arrow down

Sol Future

SOL Futuressa on ennakoitu SOLin tulevaisuuden näkymää kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa vuoteen 2030 asti. Tulevaisuuden markkinoilla SOL on vahva toimija.

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2030 mennessä on konsernitasolla miljardi euroa, josta Suomen osuus 755 milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa.

Vastaavasti henkilöstömäärän arvioidaan Suomessa kasvavan yli 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä kasvavan merkittävästi.

Työntekijöiltä tullaan odottamaan entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia työtehtäviä yhdistetään keskenään.

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta.

Kasvu rahoitetaan tulorahoituksella

Omavaraisuusaste on 54,7 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja tarvittaessa nopeastikin.

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla, joka vuonna 2020 oli tavoitellut 1,6. Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme organisoineet toimintamme sen mukaisesti.

Vahva toimija tulevaisuudessa

Vuosi 2020 lukuina

henkilöstö-ikoni
Liikevaihto 2020

291,3 milj. €

euro-ikoni
SOLin Suomeen maksamat arvonlisäverot, ennakkopidätykset ja tuloverot Suomessa 2020

65,8 milj. €

2019 vastaavat luvut olivat 69,6 milj. €
hymy-ikoni
Henkilöstön määrä koko konsernissa 2020

13 144