Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus koskee kaikkea toimintaa. Ympäristöasioiden lisäksi siinä on myös tasa-arvoon, sosiaalisiin arvoihin ja koulutukseen liittyviä tavoitteita. Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta SOL palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan SOLin yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan, iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille. Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

SOLissa arvostamme erilaisuutta ja pidämme sitä voimavarana. Meidän mielestämme hyvässä työyhteisössä on eri-ikäisiä ja eri kulttuureita edustavia ihmisiä. SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista maanosista. SOLilaiset puhuvat 42 eri kieltä. Maahanmuuttajien kotoutumista yritetään edistää monin tavoin, ja SOLissa toimiikin erityinen monikulttuurisuusryhmä. Ennustamme, että vuonna 2050 muualta muuttaneita on jo 60 prosenttia. SOLissa on paljon myös nuoria työntekijöitä. Nyt alle 30-vuotiaita työntekijöitä on 42 prosenttia.

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen SOLin työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen työkulttuuriin, työryhmän puheenjohtaja Sari Crnobreg kertoo.

Hän korostaa, että Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille.

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin. Suomen kielen oppimista pidetään tärkeänä, mutta SOLin monipuolisissa koulutusohjelmissa on tarjolla myös venäjän- ja englanninkielistä koulutusta.

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan, josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille. Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien urakehitystä. Lue juttu Solistista.

Sitoudumme kehittämään SOLiin ikäohjelman.

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, vähentää sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä eläkeikää ja lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa hiljaisen tiedon siirtyminen.

2. Työtä kestävästi

Haluamme, että SOLissa työskentelee iloisia moniosaajia. Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu tuo opinnot jokaisen SOLilaisen lähelle heti alusta lähtien. Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia kerralla oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin LEAN-oppien mukaan. SOL Life -ohjelma huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko työsuhteen ajan. Haluamme, että meiltä lähdetään eläkkeelle terveenä.

Seuraamme aktiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Olemme määrittäneet niille tavoitteet, joihin pyrimme.

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto työtyytyväisyysmittauksista on oikeaa. Haluamme myös kehittää uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme ovat iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus.

3. Resurssiviisas talous

SOL on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja asiakkailleen. Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri palveluiden väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja kehittäminen ovat asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja halvempaa, kun yhteistyökumppaneita on yksi. Asiakkaan työaikaa säästyy.

Me puolestamme voimme tarjota uusia työmahdollisuuksia moniosaajille. Erilaisia tehtäviä yhdistelemällä kokopäivätyö löytyy entistä useammin omasta talosta. Esimies vastaa työvuorosuunnittelusta ja työvuorojen tarjonnasta. Nyt haluamme tehdä työvuorojen varaamisen työntekijöille helpoksi ja joustavaksi. Arvomme on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme meille tärkeät asiat:

toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit
suosimme kotimaisia toimittajia
puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän
neitseellisen muovin käyttöä vähennetään
käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

Lisätietoja:
Sitoumus 2050 >>