Venäläisiä hitsaajia Suomeen SOL Henkilöstöpalveluiden avulla

SOL Henkilöstöpalveluissa on aloitettu uusi palvelu, jossa tuodaan venäläisiä hitsaajia Suomeen pysyvään työsuhteeseen. SOL hoitaa koko prosessin rekrytoinnista perheen yhdistämiseen ilman välikäsiä.

SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Juhana Olkkola kertoo, että konseptin takana on yrityksissä ilmennyt suuri tarve saada lisää ammattitaitoista, pysyvää työvoimaa.

Riittävien henkilöresurssien puute on monessa yrityksessä tällä hetkellä suurin kasvun este. Hitsaajista on pulaa mm. telakoilla, teollisuuden prosesseissa ja rakennuksilla.

Palvelun vetäjänä toimiva Santeri Torvinen etsii paikan päällä työntekijät, hoitaa haastattelut ja valvoo testaukset, joilla varmistetaan, että hakija omaa tarvittavat valmiudet. Työsopimus tehdään SOLin kanssa, ja verot maksetaan Suomeen.

SOL hoitaa prosessiin liittyvät käytännöt, kuten työluvat ja muut viranomaisasiat yhdessä eri osapuolien kanssa. Työntekijät ohjataan myös kielenopiskeluun mahdollisimman nopeasti.

Projekti on lähtenyt odotusten mukaisesti käyntiin. Lokakuussa 2019 noin viisikymmentä venäläistä hitsaajaa oli valmiina aloittamaan työnsä suomalaisyrityksissä heti lupakäsittelyjen valmistuttua. Palvelua voidaan tulevaisuudessa laajentaa koskemaan muitakin ammattiryhmiä, toimialoja ja maita.

Henkilöstöpalvelut on yksi Suomen nopeimmin kasvavista markkinoista, jossa SOLilla on merkittävä osuus. Tämä nyt aloitettu uusi toimintatapa, jossa hankitaan Venäjältä tai muista IVY-maista pysyvää työvoimaa suomaisyritysten käyttöön, on jälleen yksi askel eteenpäin vahvalla kasvu-urallamme, Olkkola kertoo.