TEPPOilemalla saa tuntuman työelämään

Työelämäpainotteinen perusopetus eli TEPPO on tullut Vantaan yläkouluihin jäädäkseen. Yläkoululaisilla on mahdollisuus tutustua oikeaan työelämään jopa 7 viikkoa vuodessa. SOL on myös innolla mukana rakentamassa nuorille sopivia urapolkuja.

Vantaalla on TEPPOiltu jo useamman vuoden ajan: Kolme vuotta sitten toimintamallia kokeiltiin Ruusuvuoren ja Lehtikuusen kouluissa, vuonna 2019 toiminta laajeni kahdeksaan kouluun, ja nyt TEPPOilu on mahdollista neljässätoista Vantaan ylä- tai yhtenäiskoulussa.

– TEPPOilussa on kysymys ennen kaikkea siitä, että yläkouluikäisiä valmistetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä, kun yhteishaun aika koittaa yhdeksännellä luokalla. TEPPOilu on hyödyllistä kaikille nuorille, olipa nuori sitten hakemassa lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai hän on maahanmuuttaja, kertoo TEPPO-opo Mari Nilsen Lehtikuusen koulusta.

Käytännössä TEPPO-oppilaat opiskelevat omissa yläkoululuokissaan, ja suorittavat vuoden aikana 5–7 viikkoa työharjoittelua 1–2 viikon jaksoissa. Lisäksi heidän opintojaan ohjaa TEPPO-opo, jonka johdolla valmistaudutaan tuleviin työharjoittelujaksoihin ja pohditaan omia kiinnostuksen kohteita.

Tarkoituksena on tuoda nuorille työelämätaitoja, selkeyttää omaa elämänpolkua ja tukea nuorta löytämään omat unelmansa. TEPPOilusta on hyötyä myös niille, joille ei koulunkäynti murrosiän myrskyissä maita, sillä he saavat samalla myös erityistä tukea opintoihinsa, Nilsen kertoo.

Opastamiseen ja perehdyttämiseen riittävästi aikaa

SOLin palveluesimies Katja Tuominen on ottanut hyvillä mielin vastaan TEPPO-oppilaita harjoittelujaksoille Vantaan Flamingoon. Lisäksi TEPPO-oppilaita on ollut työharjoittelussa SOL Cityssä.
– Meillä on hyvät kokemukset TEPPO-oppilaista. Viime syksynä harjoittelujaksolla oli viisi oppilasta, ja otamme mielellämme yläkoululaisia työharjoitteluun myös tänä vuonna.

Tuominen pitää tärkeänä, että työnantajalla on riittävästi aikaa harjoittelijan opastamiseen ja perehdyttämiseen.
– Kaikki stepit kannattaa käydä nuoren kanssa läpi riittävän tarkasti ja selvästi. Kun ohjaajalla on riittävästi aikaa, voidaan myös työkokonaisuuksia suunnitella niin, että nuori saa kokeilla mahdollisimman paljon erilaisia työtehtäviä, Tuominen sanoo.

Tuominen kannustaakin esimiehiä laittamaan itsensä likoon harjoittelijoita perehdyttäessään:

Jos siinä vaiheessa käyttää aikaa, myös nuoret avautuvat asioista helpommin ja uskaltavat kyseenalaistaa, miksi asioita pitää tehdä näin. Ajankäyttö alussa poikii myöhemmin hyvää sekä harjoittelijalle että työnantajalle.

Flamingossa työskennelleet nuoret ovatkin saaneet Tuomisen opastuksessa uusia näkökulmia työelämään ja realistisen kuvan arjen työstä SOLissa.
– On ollut itsellekin valtavan palkitsevaa huomata nuorten innostus, kun olemme yhdessä käyneet onnistumisia läpi. Ja samalla tavalla myös hankalammat asiat opettavat, kun niistä yhdessä jutellaan. Uskon, että kaikille meillä TEPPO-harjoittelussa olleille on syttynyt joku uusi lamppu harjoittelun aikana. Olisiko tämä sopiva urapolku minulle vai haluanko jotain ihan muuta?

Myös Nilsen peräänkuuluttaa työnantajilta aikaa kuunnella nuoria ja ohjata heitä.
–  Me tietysti koulussa kannustamme nuoria olemaan oma-aloitteisia ja annamme jo valmiiksi eväitä työelämään. Nuoret ovat todella idearikkaita, kun heille vain antaa mahdollisuuden. Parhaassa tapauksessa työnantaja saa harjoittelijasta valmiiksi koulutetun kesätyöläisen seuraavaksi kesäksi tai pidemmäksi aikaa, Nilsen kannustaa.

TEPPOilu hyödyttää kaikkia

Se, että TEPPO-toiminta on laajentunut muutamassa vuodessa koko Vantaalle, viestii lyhyessä ajassa saaduista positiivisista kokemuksista.

TEPPO-toiminnasta on ollut hyötyä kaikille: oppilaalle, koko perheelle, koululle ja työnantajille. Nuoret ovat saaneet lisää varmuutta, vastuuntuntoa ja motivaatiota sekä oppineet hakemaan työtä, Nilsen luettelee.

Parhaimmillaan TEPPO-jakso on tuonut koko perheelle apua, kun nuori on sen myötä löytänyt oman kiinnostuksen kohteensa.
– TEPPOilu on koettu kodeissa positiivisena vaihtoehtona ja kouluissa toimintaan taas on tullut rauhaa, kun oppilaat keskittyvät siihen, mikä kiinnostaa. Ja toisaalta ne niin sanotut kympin oppilaat ovat saaneet rentoutta opintoihinsa. Elämässä kun on paljon muutakin kuin kokeet, Nilsen huomauttaa.

”Harjoittelupaikka on myös mahdollisuus kesätyöhön”

Vaikka Vantaan TEPPO-toiminta ei ainakaan samalla nimellä ole laajenemassa muualle Suomeen, aloitellaan muissa kaupungeissa kuitenkin vastaavaa toimintaa. Nilsen kertoo, että Vantaa jakaa mielellään kokemuksia ja kehittää nuorten urapolkuja yhdessä muiden kaupunkien sekä yritysten kanssa.

Myös SOL haluaa tehdä tiiviistä yhteistyötä yläkoulujen kanssa jatkossa, ja olla mukana rakentamassa nuorille sopivia urapolkuja.

– Haluamme antaa harjoittelijoille monipuolisia työtehtäviä, kuunnella heitä ja huomioida heidän mielipiteensä arjen työssä. Kaipaamme myös ideoita ja ajatuksia harjoittelijoilta, miten voisimme helpottaa sitä, että nuoret voisivat kohdata työelämän aiempaa helpommin. Suosittelen lämpimästi hakemaan harjoittelupaikkaa SOLista, harjoittelujakso on aina samalla mahdollisuus myös kesätyöhön. Ovet aukeavat aina helpommin, jos on ehtinyt kannuksia ansaita jo aiemmin, Tuominen vinkkaa.

Lisätietoja: Merja Oljakka, johtaja, henkilöstön kehitys, SOL Palvelut Oy, p. 0400 178 550, merja.oljakka@sol.fi