SOL on merkittävä oppisopimuskouluttaja

SOL kouluttaa työntekijöitään oppisopimuksella lähestulkoon kaikkiin mahdollisiin tutkintoihin, mitkä vastaavat sen toimialaa.

Viime vuonna oppisopimuskoulutuksiin osallistui 210 henkilöä. Ensi vuodelle on sovittu yhteistyössä oppilaitos Keudan kanssa 20 erilaista kiinteistöpalveluiden perus- ja ammattitutkintoa. Osa tutkinnoista kuuluu maahanmuuttajien osaamisohjelmaan. Oppisopimuksella voi kouluttautua kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla.

– Perustutkinnot sopivat alanvaihtajille, uudella alalla aloittaville ja maahanmuuttajille. Työkokemuksen karttuessa sopivia ovat ammattitutkinnot. Esimiehet ja ohjaajat voivat suorittaa kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ohjaajilla on myös mahdollisuus kouluttautua lähiesimiehen ammattitutkintoon. Henkilökohtaistamisella löydetään oikea tutkintotaso jokaiselle, kertoo SOLin henkilöstön kehityksen johtaja Merja Oljakka.

– Näiden oppisopimuskoulutuksien lisäksi järjestämme paljon muuta omaa koulutusta kaikilla aloilla. Viime vuonna koulutuksiimme osallistui yhteensä 11 000 työntekijää. Kokonaisia koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 koulutuspäivää jokaista palveluksessa olevaa kohti. Meitä voi jo verrata suureen oppilaitokseen, iloitsee Oljakka.

– Koulutuksien sisältöjä räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja oman liiketoiminnan kehityksen mukaan.

– Esimerkiksi moniosaaminen on tätä päivää ja meiltä on valmistunut jo useita sekä kiinteistöhuollon että turva- ja siivouspalvelut hallitsevia ammattilaisia.

– Olemme myös yksi Suomen suurimmista turvallisuusalan yrityksistä ja toiminta kasvaa tasaisesti. Muutama vuosi sitten toteutimme turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen. Tutkinto on varsin laaja ja sen suorittaneet palvelujohtajat saivat vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan pätevyyden.

Opinnot suoritetaan yleensä monimuotoisina omaa tai oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä käyttäen.

– Sinne pääsee myös älypuhelimella ja tabletilla, joten tarvittaessa asioita voi tarkistaa työn lomassa, jatkaa Oljakka.

Haastammekin nyt ja tulevaisuudessa itseämme ja oppilaitoksia entistä tiiviimpään yhteistyöhön tutkintojen suorittamiseen työpaikoilla, työssä oppien ja haasteita ratkoen uudenlaisella ohjauksella ja uusia oppimismuotoja ja -välineitä käyttäen.

Lisätietoja:
SOL Palvelut Oy, Merja Oljakka, henkilöstön kehityksen johtaja puh. 040 017 8550 merja.oljakka@sol.fi