Sähköinen dokumentointi tuo työntekoon mielekkyyttä

Hämeenlinnassa vartijoiden esimiehenä toimiva Jari Lindsten saattoi päätöksen lähiesimiehen ammattitutkinnon Järvenpään Keudassa. Opinnot tekivät Lindstenin työstä aiempaa mielenkiintoisempaa, ja projektityöstä koituu lisäarvoa myös SOLin asiakkaille.

Hämeenlinnassa esimiehenä työskentelevä Jari Lindsten sai vuoden kestäneen lähiesimiehen ammattitutkinnon päätökseen syksyisessä auringon paisteessa Järvenpään Keudassa.
– Olen tosi iloinen, että sain kuin sainkin opinnot päätökseen. Vuoden aikana oli haasteita muun muassa terveyteni kanssa, mutta opinnoista ja porukasta kummunnut yhteisöllisyys auttoi minua vaikeiden hetkien yli, Lindsten kertoo iloisena.

 Uusia oppeja asiakastyöhön

Lahti-Hämeenlinna-Riihimäki-Tampere-alueella vartijoiden esimiehenä toimiva Lindstenillä oli monta syytä hakeutua oppisopimuskoulutukseen.

Opiskelu tekee aina hyvää! Opinnoista saa lisää työkaluja omaan työhön, ja lisäksi on ollut todella kivaa tutustua muilla liiketoiminta-alueilla työskenteleviin SOLilaisiin.

Koulutusohjelma räätälöitiin mahdollisimman pitkälle osallistujan mukaan, mikä onnistui Lindstenin mukaan erinomaisesti.
– Koen, että juuri minut huomioitiin hyvin koulutuksessa ja jokainen pääsi valitsemaan itseään kiinnostavia valinnaisia opintoja. Itse valitsin toiminnan kannattavuuden, mikä on yksi mielenkiinnon kohteistani. Toiseksi valitsin asiakassuhteet, missä en ehkä aiemmin ole ollut mukavuusalueellani, Lindsten kertoo.

Vaikka Lindsten onkin työskennellyt jo pitkään vuoroesimiehenä, hän kokee, että on opintojen myötä saanut lisää varmuutta työn tekemiseen ja asiakastyöhönkin on löytynyt uudenlaisia eväitä – enää ei tarvitse olla epämukavuusalueella.
– Olen opintojen myötä oppinut välillä kiireisessä työarjessa pysähtymään, ja myös kyseenalaistamaan asioita. Miksi jokin asia pitää tehdä näin? Myös dokumentoinnin kehittäminen on tuonut lisää varmuutta. Luvut eivät yleensä valehtele, ja asioita on helpompi kehittää, kun meillä on riittävästi tietoa käytettävissämme, Lindsten kertoo.

”Ei voi kehittyä, jos ei haasta itseään”

Koska dokumentointi ja toimintojen sähköistäminen kiinnostaa Lindsteniä, hän tarttui rohkeasti aiheeseen ”Turvapalveluiden toimintojen sähköistäminen”-kehittämistyössään. Erityisesti Lindsteniä kiehtoi projektityössä se, miten dokumentointi lisää työntekijän näkökulmasta työn mielekkyyttä.

Sähköisen dokumentoinnin avulla kohteen työntekijä saa kaikki kohteeseen liittyvät tiedot käyttöönsä helposti. Työnteko on mukavampaa, kun kukaan ei tee turhaa työtä, ja toisaalta lukuihin voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Oman työn merkitys tulee näkyvämmäksi, ja asioihin voidaan reagoida nopeammin.

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta Lindstenin projektityö on vähintäänkin mielenkiintoinen: projektityön avulla voidaan ottaa merkittäviä askelia eteenpäin ympäristönsuojelussa sekä parantaa samalla SOLin liiketoiminnan kilpailukykyä.
– Kukaan ei voi kehittyä, jos ei haasta itseään. Olen todella tyytyväinen siitä, mitä kaikkea opinnot ovat minulle antaneet. Oma työni on nyt mielekkäämpää, ja mikä parasta, projektityöni antaa lisäarvoa myös asiakkaille ja yritykselle, Lindsten päättää.

Lue lisää opiskelusta SOLissa: