Mutkatonta yhteistyötä jo vuosien ajan

Inex Partnersin päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksessa Sipoossa sujuu yhteistyö luontevasti.

SOLin ja Inex Partnersin yhteinen historia alkoi jo vuonna 1996 Espoon Kilon logistiikkakeskuksessa. Yhteistyön alussa SOL Palveluiden palvelusopimus käsitti varaston siivouksen ja kuormalavojen keräilyn. SOL Henkilöstöpalveluilta Inex vuokrasi lisähenkilöitä tasoittamaan ruuhkahuippuja. Sittemmin molempien sopimusten sisältö on laajentunut ja tällä hetkellä henkilöstövuokrauksen lisäksi SOL Henkilöstöpalvelut vastaa alihankintana palautustölkkien ja pullojen murskauksesta sekä paalauksesta.

 Välittömät välit, kaikesta voi puhua, mutkatonta yhteistyötä, jouhevaa, luettelee Inex Partnersin ympäristö- ja laatupäällikkö Iina Kari asioita, joihin SOLin ja Inexin pitkä yhteistyö nojaa. Inexin assistentti Kaija Virtanen täydentää Karia ja lähettää erikoiskiitokset Mira Nokkala-Jalakselle:
– Miralla on ollut taitoa kehittää yhteistyötä ja siivousta oikeaan suuntaan.

Nokkala-Jalaksen taas jakaa kiitosta koko SOLin tiimille, sillä työtä tehdään aina yhdessä:
– Tämä on mitä mahtavin paikka haastaa itseään. Logistiikkakeskuksessa asiat muuttuvat koko ajan, ja meidän pitää osata ennakoida niitä. Paketti ei ole koskaan valmis, mutta me saamme tehoa ja intoa työntekoon koko ajan molemminpuolisesta luottamuksesta. Muutokset ja uudet jutut vievät meitä eteenpäin ja se, jos mikä, kehittää tiimihenkeä. Tämä on ”once in a life time” -paikka näyttää, miten teemme hyvällä laadulla tulosta ja voimme kehittyä työssämme edelleen. Ennen kaikkea yhteistyön ytimenä on joustava ja sujuva yhteistyö. Yhdessä suunnittelemme ja kehitämme, kiteyttää Nokkala-Jalas.

Esimiehet ja ohjaajat tärkeässä roolissa

Esimiehen osuus on tärkeä, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa.

 Oikea asenne ratkaisee. On oltava halua oppia koko ajan uutta muuttuvissa tilanteissa. Täällä turvallisuus on niin tärkeässä roolissa, että ohjeisiin ja toimintatapoihin on sitouduttava täysillä, sijaa omiin sooloiluihin ei ole. Työ vaatii myös hyvää havaintokykyä ja arviointitaitoja työn kehittämisen näkökulmasta, kertoo SOLin kohdepäällikkö Sini Tuulivuo.

SOLin palveluesimies Ernesti Valkeapää korostaa myös kommunikoinnin tärkeyttä.
– Luottamus luodaan avoimuudella ja että on oikeasti aikaa olla läsnä ja kuunnella, mitä kysymyksiä palveluvastaavilla on. Työturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää olla helposti saavutettavissa ja että keskinäiset välit ovat avoimet ja välittömät.

Vaihtuvuus on pieni ja henkilöstö viihtyy työssään

Inexin logistiikkakeskus on haluttu paikka työskennellä. Työtyytyväisyyden eli SOLin termein Ilopuntarin tulokset ovat aina olleet korkealla. Palveluohjaaja Seija Karttunen toteaakin, että parasta ovat ihmiset ja kaikki huomioiva kulttuuri. Myös palveluohjaaja Hekuran Jashari kehuu työpaikan hyvää henkeä.
– Asiakkaan kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, esimiehet kuuntelevat meitä ja toiveemme huomioidaan päätöksenteossa.

Myös Inexin Kari antaa kiitosta hyvälle henkilöstöjohtamiselle.
– SOLilla on aina ollut todella pieni vaihtuvuus ja se, että palveluvastaavat viihtyvät työssään, näkyy kaikessa toiminnassa.

Lue lisää miten työturvallisuus on tärkeässä roolissa