Ammattitutkinto antoi hyvät eväät esimiestyöhön

Ammattitutkinto antoi hyvät eväät esimiestyöhön

Tampereella myymäläsiivouksen palveluesimiehenä työskentelevä Heidi Kivinen sai päätökseen lähiesimiehen ammattitutkinnon Järvenpään Keudassa. Opinnot toivat Kiviselle uusia välineitä ajanhallintaan ja lisää osaamista valmentavaan esimiestyöhän.

Tamperelainen Heidi Kivinen juhli Järvenpään Keudassa parinkymmenen muun opiskelijan joukossa opintojensa päättymistä lokakuussa 2019. Vuoden kestäneet opinnot koostuivat lähipäiväistä, näyttötöistä sekä omaan esimiesarkeen liittyvästä kehittämisprojektista. Kiviselle opinnot eivät ole kuitenkaan olleet missään vaiheessa ”tervanjuontia”, päinvastoin.

– Minulla on halu kehittää asioita, mennä eteenpäin ja saada sitä kautta uusia toimivia juttuja työarkeen. Oma esimieheni on huomannut intoni, ja tarjosi minulle mahdollisuutta oppia lisää ammattitutkinnon avulla, Kivinen kertoo hymyillen.

Valmentava toimintatapa esimiehenä kehittyi

Lähiesimiehen ammattitutkinto toteutettiin oppisopimuskoulutuksena, ja opinnot ovat Kivisen mukaan olleet hyvin käytännönläheisiä.

– Oppisopimuksessa on nimenomaan hyvää se, että opinnot voidaan rakentaa niiden asioiden ympärille, joiden kanssa olemme päivittäin tekemisissä. Opinnot ovat tuoneet minulle osaamista ajankäytön hallinnassa, ja olen oppinut selkeyttämään omassa tiimissä työnjakoa niin, ettemme tee päällekkäisiä töitä. Parasta koulutuksessa on kuitenkin ollut se, että olen oppinut esimiehenä valmentavaa toimintatapaa. Osaan tsempata, rohkaista ja antaa tiimilleni positiivista palautetta, Kivinen kertoo innokkaana.

Nykyisin Kivinen myös osallistaa tiimiään aiempaa enemmän, kun työyhteisöä ja arjen ratkaisuja kehitetään.

Olen koulutuksen myötä oppinut, että kukaan ei onnistu yksin – siihen tarvitaan koko tiimin panos. Ja mikä rikkaus onkaan, että olemme kaikki erilaisia. Nykyisin tunnistan paremmin tiimiläisten vahvuudet ja voin auttaa heitä kehittämään omia vahvuuksiaan.

Kehitystyön avulla nopeutetaan työtä ja kohotetaan laatua

Opintojen aikana tehtiin myös oman lähiesimiestyön arkeen liittyvä kehittämisprojekti, jonka aiheeksi Kivinen valitsi ”Osaamiskartoitus ja perehdytyksen kuittauslista SOL-konseptien pohjalta myymäläsiivoukseen”.

– Projektityössäni on ajatuksena, että samoja asioita voidaan jalostaa SOLissa myös muihin siivouskonsepteihin.

Kuten muillakin valmistuneilla, myös Kivisellä projektityössä on kirkas ajatus siitä, kuinka työn avulla kehitetään liiketoimintaa.

– Yhtenäiset toimintatavat nopeuttavat kaikkien työtä, ja niiden avulla varmistetaan, että kaikki toimivat samojen pelisääntöjen mukaisesti. Tämä johtaa luonnollisesti siihen, että siivouksen laatu pysyy tasaisesti korkealla, Kivinen kertoo.

Kivinen kannustaa myös muita opiskelemaan koulutusten muodossa sekä oppimaan lisää arjessa.

Sellaista päivää ei tule, että kaiken osaisi täydellisesti. Palveluesimiehen ammattitutkinto antoi valtavan hyvät eväät esimiestyöhöni, mutta joka päivä on opittava lisää.

Lue lisää opiskelusta SOLissa: