infektiosiivous

Tilojen desinfioinnit tehdään SOLissa turvallisesti ja ammattitaidolla

SOLissa on varauduttu monella tavalla epidemioiden ja infektiotartuntojen, kuten influenssan, noroviruksen ja koronaviruksen (COVID-19) torjuntaan.

Henkilökunta ja käytössä olevat siivousprosessit on valjastettu toiminaan niin, että asiakkaiden toiminta vaarantuisi mahdollisimman vähän tartuntariskien vuoksi.

Nopea valmius desinfiointisiivoukseen

Jos tiloissanne on epäily koronavirustartunnasta tai sellainen on todettu, meillä on nopea valmius desinfiointisiivoukseen, jotta tilat saadaan taas pian käyttöön. Pintapyyhinnän lisäksi varmistamme tilojen desinfioinnin vetyperoksidikuivahöyrytyksellä, josta ei jää jäämiä pinnoille. Näin takaamme pintapuhtauden, tekstiilipintoja myöten.

Käytämme erilaisten epidemioiden ja infektiotartuntojen torjunnassa Nocospray-laitetta, joka puhaltaa kuivaa vetyperoksidihöyryä huonetilaan. Toimenpiteen jälkeen tilan kaikki pinnat on desinfioitu, Oljakka kertoo.

SOLin palveluvastaavat koulutettuja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla

Tiedon pitää kulkea ripeästi, jotta virus ei leviä ja tila saadaan desinfioitua mahdollisimman nopeasti. Palveluvastaavan kannalta on tärkeää, että hänellä on tieto siitä, miten kohteessa on toimittava. Näin hän voi tehdä työnsä turvallisesti ja varustautua asianmukaisilla suojavarusteilla.

Oikean siivoustavan lisäksi palveluvastaavan on myös osattava toimia suojavarusteiden kanssa oikein, varustus on esimerkiksi osattava riisua niin, ettei virus pääse leviämään varusteiden kautta. Koska väärillä työtavoilla tartunta voi levitä, vaaditaan nyt jos koskaan erityisosaamista.

Siivouskohteissa on osattava tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. Palveluvastaavan ammattitaito, aseptinen työtapa ja omatunto korostuvat tällaisessa tilanteessa, toteaa Oljakka.

Koulutettu palveluvastaava on palveluketjun vahvin lenkki -Verkkokoulutukset avuksi uuden oppimiselle

Osaamisen varmistamiseksi koulutustiimi ja verkkokoulutukset ovat aina tukena. Olemme vahva työelämäkouluttaja ja muutostilanteessa koulutuksen vahva tuki on korostunut entisestään. Ammattitaitoisten palveluvastaaviemme rooli laadullisen tason toteutumisessa on keskeinen. Koulutuksen ja ohjauksen avulla varmistamme oikean aseptisen työjärjestyksen ja menetelmien osaamisen, mutta kiinnitämme huomiota myös vaatetukseen, suojavarustukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan, kertoo SOL Palveluiden osaamisen kehittämisestä vastaava Merja Oljakka.

Työskentely on turvallista, kun ohjeita noudatetaan

SOLissa seurataan herkeämättä Työterveyslaitoksen (TTL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia, ja tarvittaessa SOLin omia siivouskonsepteja päivitetään viranomaisilta tulevan tiedon mukaan. Luotettava yhteistyökumppani vastaa tarvittavista pesuaineista, valmiusvarastoista ja suojavarustusten riittävyydestä.

Me huolehdimme koko ajan, että ajantasainen ohjeistus on tiedossa kaikilla palveluvastaavillamme, Oljakka lupaa.

Oljakan mukaan työntekijöiden oma suojautuminen on nyt ensisijaisen tärkeää, jotta työnteko on turvallista myös viruspandemian aikana.
– Jos huolehtii omasta varustuksestaan ja noudattaa SOL-konseptien ohjeita ja hyvää työtapahygieniaa, työntekijämme voivat tehdä työnsä turvallisesti myös tämän poikkeustilanteen aikana, Oljakka toteaa ja muistuttaa:
– Tämä luonnollisesti koskettaa meitä kaikkia SOLilaisia. Omat työvälineet, olivatpa ne sitten siivousvälineitä tai näppäimistöjä, on nyt hyvä pitää puhtaana.