Puhtauden merkitys korostuu uudessa arjessa

Puhtaudella ja hygieenisyydellä on nyt entistä merkittävämpi rooli palattaessa uuteen normaaliin. Uudessa arjessa moni asia on hyvä suunnitella uudestaan, jotta kaikki kokevat töihin palaamisen turvalliseksi. Tilojen optimoinnissa huomioimme kiinteistön lämpötilan, ilmanvaihdon ja siivoustaajuudet käyttöasteen mukaisesti.

Arjen mahdollistajamme pitävät huolta, että töissä on mahdollisimman turvallista ja hygieenistä.

Palveluvastaavamme huomioivat siivouksessa, kiinteistönhuollossa ja turvallisuudessa asiakkaan toiminnan muutokset ja optimoimme siivouksen ja kiinteistöhuollon sen mukaisesti. Yhteisellä suunnittelulla ja puhtauden laatutason määrittelyllä luomme luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirin.

Hyväksythän statistics evästeet katsoaksesi videon

Epidemia ei ole vielä selätetty ja uuteen arkeen paluussa tulee huomioida kaikkien turvallisuus ja puhdas ympäristö. Suosittelemme tehostettua siivousta, jossa siivoustaajuuksia lisätään ja erityisesti kriittiset pinnat kosteapyyhitään useamman kerran päivässä.

Kriittiset pinnat, joita kosketellaan usein, tulisi puhdistaa huolellisesti ja usein:

 • ovenkahvat
 • ovenpielet
 • valokatkaisijat
 • hissinnapit
 • vesihanat
 • wc-altaan nupit
 • kaiteet
 • pöydän pinnat ja reunat
 • tuolien käsinojat, ylä- ja alapinnat
 • näppäimistöt
 • keittiökaapistojen ja laitteiden ovet ja kahvat

Yhteistyössä uuteen normaaliin

Huomioimme toiminnassamme asiakkaan toiminnan muutokset ja optimoimme siivouksen ja kiinteistöhuollon sen mukaisesti. Yhteinen suunnittelu ja uuden puhtauden laatutason määrittelyllä luomme luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirin. Kriittisten pintojen kartoituksen myötä siivoustaajuuksia on tarpeen tarkistaa aika ajoin. Huolehdimme, että kaikilla on mahdollisuus hyvään käsihygieniaan ja kunnolliseen käsienpesuun sekä tarvittava määrä käsidesipisteitä.

Koulutettu palveluvastaava on palveluketjun vahvin lenkki -Verkkokoulutukset avuksi uuden oppimiselle

Osaamisen varmistamiseksi koulutustiimi ja verkkokoulutukset ovat tukena uuden oppimiselle. Olemme vahva työelämäkouluttaja ja muutostilanteessa koulutuksen vahva tuki on korostunut entisestään. Ammattitaitoisten palveluvastaaviemme rooli laadullisen tason toteutumisessa on keskeinen. Koulutuksen ja ohjauksen avulla varmistamme oikean aseptisen työjärjestyksen ja menetelmien osaamisen, mutta kiinnitämme huomiota myös vaatetukseen, suojavarustukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan, kertoo SOL Palveluiden osaamisen kehittämisestä vastaava Merja Oljakka.

Nopea valmius desinfiointisiivoukseen

Jos tiloissanne on epäily koronavirustartunnasta tai sellainen on todettu, meillä on nopea valmius desinfiointisiivoukseen, jotta tilat saadaan taas pian käyttöön. Pintapyyhinnän lisäksi varmistamme tilojen desinfioinnin vetyperoksidikuivahöyrytyksellä, josta ei jää jäämiä pinnoille. Näin takaamme pintapuhtauden, tekstiilipintoja myöten.

Asiakaspalvelukeskus toimii taukoamatta poikkeustilanteesta huolimatta

Asiakaspalvelu, hälytyskeskus, etähallintapalvelut ja kiinteistövalvomo toimivat 24/7.

Noudatamme siivouksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygieniaohjeistuksia. Helpoin ja turvallisin tapa on pikainen yhteydenotto SOL -asiakaspalveluun

puh. 020 570 0200
asiakaspalvelu@sol.fi

TTL:n siivousohje