Työntekijät sydämen asiana

Laatupalkinnolla palkittu Johanna Flinkman tunnetaan esimiehenä, joka ottaa työntekijät mukaan päätöksentekoon ja huolehtii aidosti heidän hyvinvoinnistaan. Laatupalkinnon lisäksi hänelle myönnettiin SOL Life -työhyvinvointipalkinto.

Yhdessä 14 hengen tiiminsä kanssa Johanna Flinkman sai aikaan merkittävän tulosparannuksen kohteessaan. Yksi tärkeimmistä siihen vaikuttavista seikoista oli palveluesimiehen tiivis läsnäolo, mikä mahdollisti samalla Johannalle tärkeän työhyvinvoinnista huolehtimisen. Lisäksi ulkopuolinen konsultti osallistui laatukierroksiin ja raportoi niistä palveluesimiehelle.

– Oma osallistumiseni, yhteiset tiimipalaverit, joissa oli myös asiakas mukana sekä konsultin seurantaraportit tekivät näkyväksi pienetkin asiat, joihin oli syytä saada muutosta. Näin pystyin karsimaan tehokkasti turhia asioita pois, mikä vaikutti tuloksen paranemiseen. Myös laatua, joka oli aiemminkin hyvällä tasolla, saatiin nostettua entisestään, Flinkman kertoo.

Hyvästä työilmapiiristä hyötyvät kaikki

Johannan tiimissä sitoutuminen ja vastuun kantaminen näkyvät arjen käytännöissä.

– Kyse on yhteen hiileen puhaltamisesta. Toimitaan koko tiimin hyväksi ja tehdään päätöksiä yhdessä. Esimerkiksi, jos joku on sairaana niin mietitään porukalla, miten tilanne hoidetaan. Työntekijöillä itsellään on mukavampi olla, koska pääsevät vaikuttamaan asioihinsa, ja samalla säästytään ulkopuolisten sijaisten palkkaamiselta. Työhyvinvointi ja tuloksen tekeminen eivät ole vastakohtia vaan kulkevat käsi kädessä, Johanna kertoo

Porukalla sovittiin myös kohteen kesäsesongin aikaisesta siivouksesta, jolloin tehtävät olivat hyvin erilaisia kuin tilojen ollessa aktiivisessa käytössä. Halukkaita vapaaehtoisia löytyi runsaasti, joten ulkopuoliseen apuun ei tässäkään tarvinnut turvautua. Samalla työntekijät saivat vaihtelua rutiineihin, oppivat uusia tehtäviä ja erilaisten laitteiden käyttöä.

Kissa pöydälle ja pöytä puhtaaksi
Läsnäolo ja avoimuus ovat kulmakiviä, joiden varaan Johanna rakentaa hyvää tiimityötä edelleenkin. Vaikka työkohteet muuttuvat, tekijät eivät juurikaan vaihdu:

– Haluan pitää omat hyvät työntekijäni, ja onneksi melkein kaikki heistäkin haluavat pitää minut, Johanna naurahtaa.

Avoimuus merkitsee Flinkmanin tiimissä ennen kaikkea puhumista. Tiimipalavereissa nostetaan asiat reilusti pöydälle ja ne puidaan heti tuoreeltaan. Johanna peräänkuuluttaa varhaisen puuttumisen tärkeyttä:

– Kun tulee konflikteja, ei hyssytellä vaan osalliset kootaan yhteen ja ongelmat käydään läpi. En halua, että tänne jää kytemään mitään. Yleensä aina kyse on ihmisten välisestä väärinymmärryksestä, joka selviää puhumalla.

”Kun tiimi toimii, kaikki toimii. On Johannan slogan.

”SOL Life -palkinto tuli minulle täysin yllätyksenä, ja olen siitä hyvin otettu”, kertoo tuore laatupalkintovoittaja Johanna Flinkman.