SOL Life laittoi liikkelle Kuntokuurin

SOL Life -työhyvinvointiohjelmassa on kohotettu jo kymmenen vuoden ajan työyhteisön hyvinvointia eri tavoin. Kuluneen vuoden aikana ohjelmassa sysättiin liikkeelle Kuntokuuri, joka sai SOLilaiset pohtimaan ja kehittämään fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

SOLissa jo kymmenen vuotta käynnissä olleen SOL Life -työhyvinvointiohjelman tavoitteena on auttaa SOLilaisia ylläpitämään ja kehittämään omaa hyvinvointiaan ja työkykyään. Ohjelman ydinajatuksena on SOLin henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairasen mukaan ”jatkuvan välittämisen malli”.
– On tärkeää, että kuuntelemme ja huomioimme toinen toisiamme. Meistä jokainen haluaa tulla nähdyksi ja huomioiduksi omana itsenään. Kun näin toimitaan, kehittyy työyhteisöön vahva keskinäisen luottamuksen kulttuuri.

Työhyvinvointimentoreita ja tekoälyä

SOL Lifen sateenvarjon alla toteutetaan jatkuvasti erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja ja hankkeita. Onnen reppu -hankkeen myötä SOLiin saatiin työhyvinvointimentoreja, joiden tehtävänä on varmistaa, että työyhteisössä voidaan hyvin.
– Työhyvinvointimentorit juurruttavat omalla esimerkillään hyviä käytäntöjä työyhteisöjen arkeen, innostavat työntekijöitä jaksamaan, valistavat ergonomiasta ja auttavat omalta osaltaan esimiehiä, jotta fyysiset ja henkiset käytänteet ovat työpaikalla kunnossa, lisää Sairanen.

Käynnissä on myös mielenkiintoinen yhteistyö professori Marko Kestin kanssa, missä kokeillaan, kuinka SOLin palvelujohtajat voivat kehittää omaa johtamistaan ja toimintaprosesseja tekoälyä hyödyntävän simulaatiopelin avulla.

Kuntokuurilla innostunut vastaanotto

Viime syksynä SOL Lifessä käynnistettiin Kuntokuuri-ohjelma, jonka avulla haluttiin kohottaa SOLilaisten kokonaiskuntoa ja hyvinvointia. Kuntokuurin teemoina olivat liikkumisen ilo, terveellinen ja ravitseva ruokavalio, lepo, kehonhuolto ja palautuminen, painonhallinta sekä henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Ohjelmassa laadittiin henkilöstön käyttöön kattavasti hyvinvointiin liittyvää materiaalia – videoita, ohjeita ja oppaita – yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuntokuurissa kisattiin myös SOLilaisten kesken siitä, kuka onnistuu kohottamaan parhaiten kokonaiskuntoaan ohjelman aikana. Onnistumisia SOlilaiset kirjasivat kukin omaan SOL Life Kuntokuuri-passiinsa. Voiton vei kisassa Kaisamari Sahlman, joka onnistui lopettamaan tupakanpolton ohjelman aikana.

Kuntokuuri sai SOLilaisten keskuudessa innostuneen vastaanoton, ja Sairanen povaakin Kuntokuurille jatkoa SOL Life työhyvinvointiohjelman osana.

– Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia SOL Lifessa sekä Kuntokuurissa, mutta tekemistä riittää jatkossakin. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaativat ennaltaehkäisyä, ja elintapoihin on meidän kaikkien kiinnitettävä huomiota, Sairanen toteaa.

SOL Lifen toteutumista seurataan SOLissa konkreettisilla mittareilla, joita ovat esimerkiksi sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet, työtapaturmat sekä työilmapiiri.

Lue lisää työhyvinvoinnista