Ensimmäinen työpaja. SOLilaisia ideoimassa työelämän uusia malleja, vasemmalta oikealle Leo Nieminen, Raila Aho, Margareta Halttunen, Marja Laine, Marja-Leena Olenius, Tarja Peltonen ja Pekka Lindeman.

Keltaiset Pantterit liikkeelle

SOL käynnisti ikääntyneiden työllistymistä edistävän Keltaiset Pantterit -hankkeen Tekesin tuella. Myös asiakasyritysten, ammattiliiton ja työhyvinvoinnin edustajat ovat mukana etsimässä uusia työelämän innovaatioita.

Työntekijöillä itsellään on valtavasti osaamista siitä, miten työn voi parhaiten eri elämäntilanteissa sovittaa osaksi tasapainoista elämää, Susinnon seniorikonsultti, KTT Tapani Frantsi kertoo.

Takana on juuri päättynyt ensimmäinen tapaaminen SOLilaisten kanssa ja Frantsi on innoissaan siitä, miten reippaasti lähdettiin liikkeelle.

– Työpaja ylitti moninkertaisesti odotukseni ja esiin tuli monia asioita, jotka avasivat silmiä. Tilaisuudessa syntyivät ensimmäiset ideat, joista kaikki osapuolet innostuivat ja niitä voidaan lähteä työstämään eteenpäin.

Työelämän pelisääntöjä ei ole luotu yli eläkeiän työtä tekeviä varten.

– Oikein järjestettynä työ on ikääntyville työntekijöille kuntoa ja vireyttä ylläpitävä tekijä., KTT Tapani Frantsi toteaa.

SOLin tärkein kumppani hankkeessa on Susinno Oy. Yrityksen ovat perustaneet akateemiset huippututkijat, jotka edustavat laajasti poikkitieteellistä osaamista. Yritys on tehnyt käytännönläheistä kehitystyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa jo yli kymmenen vuotta.

Haluamme kehittää palkitsevia malleja.

Hankkeen muita kumppaneita ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM, Työelävakuuttaja Ilmarinen, HOK Elanto ja muita asiakasyrityksiä sekä työterveydenhuollon edustajat.

Tavoitteena on luoda työntekijöitä ja asiakkaita hyödyttäviä käytännön ratkaisuja.

– Ikääntyneiden henkilöiden työmarkkinat ovat melko kehittymättömät ja työelämän pelisääntöjä ei ole luotu yli eläkeiän työtä tekeviä varten. Kaikki tahot tarvitsevat tietoa siitä, mikä kannustaa työuran jatkamiseen.

Frantsi kertoo, että Keltaiset Pantteri -hanke on hieno mahdollisuus synnyttää toimivia malleja ja myös osoittaa, että niistä hyötyvät työntekijä, työnantaja ja yhteiskunta

– Työ ei ole oikein järjestettynä taakka, vaan kuntoa ja vireyttä ylläpitävä tekijä. Tulemme näkemään tässä vielä vallankumouksen aineksia.

Asenteissakin on vielä parantamisen varaa.

Frantsille aihe on läheinen. Hän on tutkinut ikääntyneiden henkilöiden kokemuksia työelämästä ja toteaa, että työelämän pelisääntöjen uudistamisen lisäksi asenteissa työpaikoilla on vielä parantamisen varaa.

– Onneksi asenneilmastossa on tapahtumassa suuri muutos ja tämä projekti on osa sitä.

Kokemuksia, ideointia ja kokeiluja

Frantsi kertoo, että työelämän innovaatiohankkeessa keskeistä on henkilöstön osallistuminen ideoiden ja mallien tuottamiseen.

– Työpajoissa keräämme talteen työelämätarinoita ja käytämme erilaisia luovia menetelmiä ideointiin. Ensin ihmiset kertovat pareina toisilleen työuransa vaiheita ja sen jälkeen keskitymme yhdessä uran loppuvaiheen ratkaisuihin. Työntekijöillä on valtavasti osaamista ja puhutaankin kokemusasiantuntijuudesta.

Työntekijöillä on valtavasti osaamista.

Työpajoihin osallistuvat erilaisissa työtehtävissä toimivat SOLilaiset.

– Mukaan kutsutaan palveluvastaavia, myyjiä, esimiehiä, johtajia ja myös henkilöitä, jotka voisivat jatkaa eläkkeellä työn tekoa heille sopivalla tavalla.

Työpajojen jälkeen edetään ristipölytykseen eli yhteisiin tapaamisiin eri työelämän toimijoiden välillä.

– Tässä vaiheessa mukaan tulevat muun muassa ammattiliiton edustajat. Etsimme yhdessä ratkaisuja kerätyn materiaalin ja ideoiden pohjalta siihen, miten voimme helpottaa ikääntyvien työntekoa. Tavoitteena on parantaa työn tarjoajien ja työntekijöiden kohtaamista sekä vähentää byrokratiaan.

– Haluamme myös kehittää palkitsevia malleja. On tietenkin tärkeää, että tarjottu työ kannattaa ottaa vastaan.
Projektiin kuuluu olennaisena osana myös nopeat kokeilut, joilla syntyneitä ideoita testataan käytännössä.

Uudet ideat testataan heti käytännössä.

– Voimme kokeilla esimerkiksi ikääntyneen moniosaajan työn sujumista jossakin kohteessa. Testauksesta kerätään kokemuksia ja näiden pohjalta kehitetään toimintamalleja vastaaviin tilanteisiin.

Valmiit mallit käyttöön

Frantsi kertoo, että Tekesin rahoittaman hankkeen luonteeseen kuuluu kehitettyjen mallien, ratkaisujen ja oivallusten aktiivinen levittäminen.

– Keltaisten Panttereiden osalta tämä toteutuu ensisijaisesti asiakasyritysten ja kumppanien kautta. Sen lisäksi viestitämme aktiivisesti pajoista, kokeiluista ja malleista.

Hankkeen loppuraportti valmistuu ensi vuonna ja Tapani Frantsin omat odotukset tulosten suhteen ovat korkealla.

– Uskon että saamme aikaiseksi – ei enempää eikä vähempää kuin mojovia uusia malleja tuulettamaan tunkkaista työelämäilmastoa, hän toteaa lopuksi hymyillen.

Tuottavuutta ja työniloa

TEKES myönsi tammikuun lopussa rahoituksen SOL Henkilöstöpalveluiden Keltaiset Pantteri hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää uudenlaisten työelämäinnovaatioiden syntyä ja liiketoimintaa. Tavoitteena on tukea työurien jatkumista hakemalla työntekijä- ja kysyntälähtöisiä ratkaisumalleja. Projekti kestää maaliskuun loppuun 2015 ja kuuluu Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012-2018 –ohjelmaan.

➜ www.susinno.fi

Teksti ja Kuvat Vaula Aunola