SOLin palveluesimies Marianna Alastalo (vas), palvelupäällikkö Anna-Leena Ettala ja Kämp Groupin Housekeeping Manager Milla Laine (oik) laskevat, että kestomateriaalin käytöllä säästetään Hotel Kämpin osalta vuodessa yli kuuden kilometrin pituinen jono muovisäkkejä.

Ekologisuus säästää

Ympäristöarvot ovat SOLille tärkeitä. Ekologinen toimintatapanäkyy kaikissa toiminnoissa niin materiaalivalinnoissa kuin uusien teknologioiden testaamisessa ja käyttöönotossa.

Viime vuosina sähkön, muovin ja erilaisten kemikaalien käyttöä on voitu vähentää lähes kaikissa SOLin toiminnoissa. Ekologisempiin käytäntöihin on päästy uusien työtapojen ja ennen kaikkea ympäristöystävällisemmän teknologian kehityksellä ja käyttöönotolla.

Muovin käytön vähentäminen on pysyvä päämäärä.

Kaikille toimialoille on asetettu ympäristötavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti ympäristökoulutusta ja myös asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa toteutetaan koulutuksia, joissa käsitellään ympäristönäkökohtia.

SOLissa toimii ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida toimintaa ja seurata alan kehitystä. Kunkin alueen ympäristövastaavat vastaavat paikallisella tasolla ympäristöarvojen huomioon ottamisesta ja koulutuksien järjestämisestä.

Kestosäkki on edeltäjäänsä parempi

Viime vuoden lopulla SOL osallistui jo toista kertaa Euroopan jätteen vähentämisen viikon Muoviton vaihtoehto –kampanjaan.

SOL haastoi mukaan kampanjaan viitisenkymmentä asiakastaan eri puolilta Suomea. Joukossa oli niin julkishallinnon toimistokohteita, keskussairaala, Messukeskus kuin hotelleja ympäri maata.

– Muovin käytön vähentäminen on pysyvä päämäärämme. Jo ensimmäisenä kampanjavuonna pystyimme vähentämään jätesäkeissä käytetyn neitseellisen muovimateriaalin määrää peräti 58 tonnilla, SOLin kouluttaja Paula Haanpää kertoo.

Puhtaanapidossa kehitetään muovin käyttöä vähentäviä toimintamalleja ja kertakäyttöiset muoviset jätesäkit pyritään korvaamaan kestosäkeillä. Hotelleissa huoneiden roska-astiat tyhjennetäänkin yhä useammin kestosäkkeihin, jotka ovat konepestäviä ja niitä voidaan käyttää uudelleen.

Ympäristöystävälinen kestosäkki on muovia parempi myös kestävyyden takia.

– Jokin terävä esine saattaa rikkoa muovisäkin, mutta sitä ongelmaa ei ole kestosäkkien kanssa, SOLin palveluvastaavana Hotel Kämpissä työskentelevä Kaja Kivilaan sanoo.

Myös SOLin pesuloissa asiakas voi itse valita puhtaan pyykin pakkausmateriaalin ja asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti kestokassia pestyn tuotteen kuljettamiseen. Puhtaan pyykin automaattista muovittamista onkin pystytty vähentämään ja käytettävän pakkausmuovin määrä on selkeästi vähentynyt.

Kestomateriaalin käytöllä säästetään Hotel Kämpin osalta vuodessa yli kuuden kilometrin pituinen jono muovisäkkejä. – Jokin terävä esine saattaa rikkoa muovisäkin, mutta sitä ongelmaa ei ole kestosäkkien kanssa, SOLin palveluvastaavana Hotel Kämpissä työskentelevä Kaja Kivilaan sanoo.

Pesuloiden ympäristöystävälliset ratkaisut

SOL Pesuloissa on panostettu muutenkin ympäristöystävällisyyteen sekä koneissa että käytettävissä aineissa.

– Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta hiilivetypesuun, ympäristövastaava Tiia Smolander sanoo.

Pesuloiden konekantaa uusitaan jatkuvasti ja hiilivetykoneita tulee vanhojen koneiden tilalle noin kahdesta viiteen myymälään vuodessa. Hiilivetyliuotin ei ole ympäristölle haitallista ja uudet pesukoneet myös tuottavat vähemmän jätettä.

Automaattinen annostelu puolestaan säästää pesuaineita ja vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmiä asennetaan useisiin pesuloihin vuodessa. Kun pesuaineiden annostelu vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisesti, henkilökunnan täytyy käsitellä eri aineita paljon vähemmän kuin ennen, näin säästyy myös työaikaa ja vältytään liika-annostelulta.

– Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät pesuaineita ja vettä tarkasti säädellyt määrät. Aineet ovat myös mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja sekä veden että sähkön kulutusta seurataan, laatu- ja kehitysvastaava Kati Talikka sanoo.

Viime syksynä käynnistyi myös lupaava energiaan säästävä kokeilu, jossa hyödynnetään kemiallisen pesukoneen valmiiksi lämmennettyä jäähdytysvettä. Jäähdytysvesi vesi on huoneenlämpötilaa lämpimämpää, jopa 45-asteista, ja se kerätään erilliseen vesisäiliöön jolloin vesipesukone voi hyödyntää sitä. Sähkönsäästöä saavutetaan myös, kun kuivausrumpuun laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut vaatteet.

Myös ennen pesua tapahtuvassa tahranpoistossa henkilöstö on koulutettu olemaan tarkkana, ettei aineita käytetä liikaa.

Vesipesun ja kemiallisen pesun rinnalla on vielä kolmaskin ammattipesutekniikka, emulsiopesu.

– Sitä voisi kuvata vedessä tapahtuvaksi kemialliseksi pesuksi, joka vastaa käsinpesua. Emulsiopesussa vesi ei pääse vaikuttamaan vaatteen kuituihin yhtä paljon kuin tavallisessa vesipesussa. Vaate ei silloin kutistu eikä rypisty, Talikka sanoo.

Pesutekniikat ja -aineet kehittyvät, mutta jatkuvalla koulutuksella pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Myös uusien työntekijöiden koulutus on kattavaa.

– Usein pesulassa tiedetäänkin valmistajaa paremmin, millainen huolto vaatteelle on paras.

Siivouksen uusinta teknologiaa

Matalalämpöpesurit pidentävät siivouspyyhkeiden käyttöaikaa noin kolmanneksella.

Tasopintojen puhdistuksessa käytettävien pyyhkeiden ja moppien puhdistuksessa on myös alettu hyödyntämään matalalämpötekniikkaa, joka on ollut markkinoilla vasta vuoden verran.

Puhtaanapidon puolella ympäristöajattelu näkyy erityisesti materiaalivalinnoissa. Kaikki siivoustekstiilit ja suurin osa käytettävistä puhdistusaineista ovat ympäristömerkittyjä.

– Pilottivaiheen jälkeen matalalämpöpesureita on otettu käyttöön uusissa kohteissamme, SOL Palveluiden johtaja Camilla Ottosson kertoo.

Uusi pesulatekniikka on hellävaraisempaa

Uudet pesutekniikat ovat tuoneet tekstiileihin myös uusia hoito-ohjemerkintöjä. Perinteinen kemiallisen pesun merkki, ympyröity P-kirjain on saanut rinnalleen ympyröidyn W-kirjaimen kertomaan emulsiopesunkestävyydestä. Hiilivetypesun merkki puolestaan on ympyröity F. Jos tuotteessa on P-merkki, sen voi ilman muuta pestä hiilivetypesussa, joka on joillekin materiaaleille selvästi vanhaa per-pesua hellävaraisempi.

Uusi pesulatekniikka on hellävaraisempaa

Uudet pesutekniikat ovat tuoneet tekstiileihin myös uusia hoito-ohjemerkintöjä. Perinteinen kemiallisen pesun merkki, ympyröity P-kirjain on saanut rinnalleen ympyröidyn W-kirjaimen kertomaan emulsiopesunkestävyydestä. Hiilivetypesun merkki puolestaan on ympyröity F. Jos tuotteessa on P-merkki, sen voi ilman muuta pestä hiilivetypesussa, joka on joillekin materiaaleille selvästi vanhaa per-pesua hellävaraisempi.

Matalalämpöinen pesuprosessissa aiemmin tarvittu 90 asteen lämpötila on pystytty laskemaan 60 asteeseen, jolloin energiaa säästyy. Samalla lyhentyneen pesuajan ansiosta useissa kohteissa pärjätään nyt yhdellä pesurilla, kun niissä aiemmin tarvittiin kaksi pesuria.

Matalalämpötekniikka säästää ympäristöä pesuprosessin vähentyneen energiantarpeen lisäksi puhdistuspyyhkeiden pidempänä elinkaarena.

– Normaalisti pyyhkeet kestävät noin 500 pesukertaa. Matalalämpöpesurit pidentävät niiden käyttöaikaa noin kolmanneksella, Ottosson sanoo.

Puhtaanapidon työvälineet puhdistetaan yleensä asiakkaan tiloissa, joissa ei ole aina saatavilla voimavirtaa, minkä käyttö niin ikään lyhentää pesuohjelmaa.

– Tavalliseen verkkovirtaan kytketyt pesurit voidaan liittää vain kylmään veteen, jolloin veden lämmitys tapahtuu pesurissa ja energiankulutus on suurempi. Siksi käytämme voimavirtaa aina, kun se on mahdollista, Ottosson sanoo.

Osaaminen asiakkaiden käyttöön

SOL on tehnyt töitä useiden asiakkaiden kanssa erilaisten toimintojen ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Viime vuonna SOL laajensi kylmälaitehuollon tarjontaansa pohjoisessa. Palvelujohtaja Niko Simosen mukaan SOLin toimittamilla kylmälaitehuollon palveluilla on esimerkiksi Koillismaan Osuuskaupalle saatu aikaan huomattavia kustannussäästöjä.

Kaupoissa ollaan luopumassa ympäristölle haitallisten aineiden käytöstä ja hiilidioksidi kasvattaa osuuttaan kaupan kylmäaineena. Uudet hiilidioksidilaitteet säästävät energiaa ja hiilipäästöarvot saadaan kuntoon.

– Vanhoissa kylmälaitteissa käytetään HFC-yhdisteitä, joiden GWP-arvot ovat hyvin suuret, SOLilainen kylmälaiteasentaja Kimmo Koskiniemi sanoo.

Napapiirin tuntumassa, Koillismaan talousalueella toimiva Koillismaan Osuuskauppa on Kuusamon ja Kemijärven kaupunkien sekä Taivalkosken, Posion, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueella toimiva asiakkaittensa omistama osuustoiminnallinen liikeyritys. Sillä on noin 20 toimipaikkaa ja 13 000 asiakasomistajaa. Koillismaan Osuuskauppa ja SOL ovat tehneet yhteistyötä jo toistakymmentä vuotta.

– Yhteistyö käynnistyi siivouksesta, ja nykyisin SOL siivoaa kaikki meidän kiinteistömme, Koillismaan Osuuskaupan varatoimitusjohtaja Esa Niinisalo kertoo.

– Viisi vuotta sitten kumppanuus laajeni kiinteistönhoitoon, ja meillä on tällä hetkellä heidän kanssaan managerointisopimus eli vaikka käytämme paikallisia palveluntuottajia, SOL koordinoi heidän toimiaan.

Kiinteistöautomatiikka kehittyy koko ajan, ja ilmastoinnin, jäähdytyksen ja lämmityksen osalta järjestelmien pitää olla koko ajan tasalla.

– Tekniikan kehittyessä SOLin väen on jatkuvasti pidettävä yllä osaamistaan pysyäkseen ajan tasalla. Tämän asian he ovat hoitaneetkin muun muassa osallistumalla eri laitevalmistajien järjestämiin koulutuksiin, Niinisalo kuvailee.

Energiansäästö on jatkuvaa työtä ja investoimista uusiin laitteisiin. Uusi teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen kiinteistöjen etävalvonnan ja monipuoliset säätömahdollisuudet.

– Energiansäästöä voidaan tukea myös investoinneilla. Asensimme juuri esimerkiksi yhteen liikekiinteistöömme maalämmön ja led-valot, Niinisalo kertoo.

– Olemme seuranneet vuosien 2009-2014, ajalta energiankulutustamme, ja sen mukaan olemme pystyneet säästämään näiden vuosien aikana yhteensä noin 600 000 euroa lämpö-, sähkö- ja vesikustannusten osalta.

– SOLin miehet ovat tässä tärkeässä roolissa, koska he hoitavat päivittäistä kiinteistönhoitoa.

Osuuskauppa on investoinut myös veden kulutukseen hankkimalla vesihanoihin uutta tekniikkaa ja vaihtamalla pisuaarit vedettömiin järjestelmiin.

– Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, ja siksi haluamme kuormittaa ympäristöämme mahdollisimman vähän ja välttää turhia päästöjä, Esa Niinisalo sanoo.

Nyt ajetaan vähemmillä päästöillä

SOLin autohankinnat ja kuljettajien koulutus tähtäävät pienempiin päästöihin ja taloudelliseen ajotapaan. Osa autoista on hybridejä ja testattavina ovat myös kaasu- ja täyssähköautot.

Lue lisää

Muoviton vaihtoehto –kampanja

SOL Palvelut