Varhainen puuttuminen auttaa parhaiten

Päihdeongelma on yksi vaikeimmista aiheista ottaa puheeksi työntekijän kanssa. SOLin uusi päihdeohjelma antaa esimiehille eväitä hankalaan tilanteeseen.

Työikäisistä (15-64-vuotiaat) suomalaisista 5-10 prosenttia kärsii päihdeongelmista. SOLissa asia on nostettu tapetille, vaikkei asia olekaan työyhteisössä noussut ongelmaksi.

Rohkeasti vain kissa pöydälle, Maaret Helintö kannustaa.

– Haluamme ennaltaehkäistä päihdeongelmien syntymistä. Painotamme varhaisen puuttumisen merkitystä sekä esimiesten lisäksi jokaisen SOLilaisen omaa vastuuta asiassa. Päihdeohjelma on osa SOL Lifen Jatkuvan välittämisen mallia, jonka mukaisesti esimiehet omissa yksiköissään toimivat, henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen kertoo.

– Mitä aikaisemmin asiaan puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet ongelmasta on päästä eroon, työterveyslääkäri Maaret Helintö Terveystalosta kannustaa.

Usein merkit kuitenkin huomataan vasta, kun ongelma on jo jatkunut pitkään ja mennyt vakavaksi.

– Tutkimusten mukaan päihdeongelma on kestänyt keskimäärin seitsemän vuotta siinä vaiheessa, kun henkilö ohjataan hoitoon. Päihdeongelmaa pystyy peittelemään yllättävän hyvin. Päihderiippuvainen voi olla juuri se työpaikan tunnollisin ja ahkerin tekijä, joka pyrkii hyvittelemään ja salaamaan ongelman ahkeruudellaan, Helintö antaa esimerkin.

Käytöksen muuttumiseen kannattaa reagoida

Päihteet vaikuttavat myös yleiskuntoon heikentävästi. Sairauspoissaolojen lisääntyminen onkin yksi hälytysmerkki.

– Poissaolon syynä voi hyvinkin olla flunssa tai vaikka keuhkokuume, ei suinkaan päihteistä johtuva työkyvyttömyys, mutta päihteet ovat sairastumisen taustalla, Helintö kuvailee.

Siinä vaiheessa kun töihin tullaan selkeästi krapulaisena tai viinalle haisevana, ollaan jo todella vakavien ongelmien äärellä.

Ohjelman tavoite on tunnistaa syntymässä olevat tai jo syntyneet päihdeongelmat. Pyrimme estämään päihdeongelmista asiakkaille, työnantajalle, muille sidosryhmille, työyhteisölle tai henkilölle itselleen aiheutuvia turvallisuuteen liittyviä, terveydellisiä, sosiaalisia, oikeudellisia ja taloudellisia haittoja, Sairanen sanoo.

Maaret Helintö kehottaa kiinnittämään huomiota ihmisessä tapahtuviin muutoksiin.

– Väsymykseen voi tietenkin olla monta syytä, mutta siihen on tarpeen reagoida. Jo yksikin lasillinen viiniä illalla siirtää palauttavaan uneen pääsyä 3-4 tunnilla. Väsymyksestä seuraa muun muassa keskittymisvaikeuksia ja ärtyneisyyttä.

SOLin henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen ja Terveystalon työterveyslääkäri Maaret Helintö kertovat, että uusi päihdeohjelma antaa esimiehille konkreettisia työkaluja puuttua asioihin. – Ja tukea saa aina sekä hr-osastolta ja työterveydenhuollolta, he toteavat.

Älä hyysää

Hankalan asian esille ottamisessa Helintö neuvoo perustamaan asiat omiin havaintoihin:

– Sano mieluummin, että “minusta sinä olet vaikuttanut väsyneeltä” kuin väitä suoraan, että sinä olet väsynyt. Ensireaktio on yleensä torjuva ja jopa hyökkäävä. Tässä kuitenkin pätee vanha sananlasku koirasta, joka älähtää, kun kalikka kalahtaa.

– Esimies voi valmistautua tilanteeseen muistuttamalla itseään vastuustaan työyhteisöä ja työntekijääkin kohtaan. Myös työterveyshuollon henkilöstön kanssa voi käydä asioita läpi etukäteen tai keskustelun jälkeen, Helintö tukee.

Uudessa päihdeohjelmassa esimiehelle on annettu entistä käytännöllisemmät toimintaohjeet, esimiehen ja työntekijän vastuuta on aikaisempaan verrattuna korostettu. Päihdehaittatilanteen määritelmää on selkeytetty ja uudessa ohjelmassa on huomioitu alkoholin lisäksi muutkin päihdyttävät aineet.

– Helposti lähdetään hyssyttelemään ja tukemaan päihdeongelmaista. Usein hän kuitenkin havahtuu itse vasta siinä vaiheessa, kun ongelmalla on seuraamuksia: työpaikka menee alta tai puoliso jättää. Rohkeasti vain kissa pöydälle, Maaret Helintö kannustaa.

Teksti Tiina Parikka Kuva Timo Porthan

HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE

SOL Life työhyvinvointiohjelman Jatkuvan välittämisen -malli auttaa esimiehiä työssä ja niin, että jokainen saa tukea nopeasti. Esimiehet seuraavat Siriusohjelmalla sairauspoissaoloja ja välittämisen keskustelut ovat osa arkipäivää. Luottamukselliset potilastiedot eivät näy esimiehillekään. Järjestelmä myös muistuttaa esimiehiä tarvittavista keskusteluista.