– Jokaisessa uudessa kohteessa esimies ja alueen työsuojeluvaltuutettu tekevät riskiarvioinnin jo ennen töiden aloittamista, SOLin työsuojelupäällikkö Riitta Sirviö kertoo.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

SOLissa työturvallisuus on kaikkien asia. Kenenkään ei pidä sairastua tai vahingoittua työn takia.

SOLilaisten työ on välineiden ja työkalujen käyttöä sekä tavaran kuljettamista ja kantamista.Työntekijät kantavat jätesäkkejä, käyttävät porakonetta, imuria ja moppia, avaavat pesuainepulloja sekä kuljettavat työkoneita. Kaikkeen liittyy riski, että selkä venähtää painon alla, kroppa rasittuu väärästä työasennosta tai silmään roiskahtaa pesuainetta.

Jokaisessa työkohteessa tehdään riskiarviointi ja tarvittaessa työpaikkaselvitys.

– Huolellinen tavaran käsittely, järjestys ja välineiden kunnossa pitäminen ehkäisevät tapaturmia. Läheltä piti -tilanteita aiheuttavat vialliset ja epäkunnossa olevat esineet. Ergonomia ja oikeat työasennot pitää myös muistaa, sanoo SOLin työsuojelupäällikkö Riitta Sirviö.

Työntekijät liukastelevat ja kompuroivat, sormet saattavat jäädä oven tai jonkin kannen väliin. Oma lukunsa ovat huumepiikit: roskia ei koskaan saa käsitellä paljain käsin, vaan suojakäsineiden tai välineiden avulla.

– SOLilla sattuvat työtapaturmat ovat kohtuullisen pieniä, mutta tosi harmillisia.Työturvallisuus on kaikkien asia.Toivon, että kaverillekin sanotaan, jos huomataan jonkin olevan pielessä, Sirviö kertoo.

Yhtiöllä on työkohteita laidasta laitaan. Suurissa teollisuuslaitoksissa turvallisuuskulttuuri on korkealla, ja on selvä, että SOLilaisetkin noudattavat ohjeita.

Joskus on hankala muistaa olemassa olevat riskit ja oppia ennakoimaan ja tunnistamaan ne. Tavoitteena on turvallinen työpäivä.

Kohteet arvioidaan

SOLissa huomioidaan työturvallisuus jo ennen kuin uusi työntekijä pääsee aloittamaan tehtävässään. Rekrytoinneissa varmistetaan, että työ ei aiheuta vaaraa työntekijälle. Esimerkiksi pahasta allergiasta kärsivää ei oteta tehtävään, jossa käsitellään jatkuvasti pesuaineita.

– Muun muassa siivoustyö luokitellaan altisteiseksi, vaikka käyttämämme pesuaineet ovat ympäristömyönteisiä, Sirviö sanoo.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen ja koulutukseen kuuluu tutustuminen työturvallisuusasioihin. Työntekijöille iskostetaan mieliin SOLin periaate: kenenkään ei pidä sairastua tai vahingoittua fyysisesti tai psyykkisesti työn takia.

Jokaisessa uudessa työkohteessa esimies ja alueen työsuojeluvaltuutettu tekevät riskiarvioinnin. Kun vanhoissa kohteissa on oleellisia muutoksia, riskiarviointi päivitetään. Kohteita on monenlaisia, joten turvallisuusohjeitakin on moneen lähtöön.
Työterveyshuolto tekee tiivistä yhteistyötä muun työsuojelun kanssa. Se on mukana SOL Life -työhyvinvointiohjelmassa, joka liittyy työsuojeluun ja -turvallisuuteen.Työterveyshuolto tekee tarvittaessa riskiarviointia täydentävän työpaikkaselvityksen työkohteessa.

Tapaturmia ja melkein tapaturmia

Sattuneet tapaturmat ilmoitetaan SOLin vakuutusyhtiöön Pohjola Vakuutukseen, ja lisäksi jokainen tapaturma tutkitaan tarkasti
SOLin oman tapaturmien tutkintakäytännön mukaan. Tutkinnassa kirjataan ylös mitä tapahtui, miksi tapahtui, miten asia korjataan ja riittävätkö tehdyt toimenpiteet.

–Tapaturman syyksi ei riitä pelkkä huolimattomuus tai kiire. Haluamme tietää, noudatettiinko ohjeita ja käytettiinkö tarkoituksenmukaisia suojaimia ja työvarusteita, Riitta Sirviö sanoo.

Läheltä piti -tilanteista pidetään kirjaa, vaikka lopulta mitään ei olisi sattunutkaan. SOLin kaikilla työntekijöillä on mukanaan rintataskuun mahtuva läheltä piti -tilanteen raportti, joka kuuluu täyttää tapauksen jälkeen ja antaa esimiehelle.

– Tavoitteenamme on, että tapaturmia sattuisi nolla kappaletta. Sen saavuttaminen on haasteellista.

SOLissa tapaturmataajuus eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden on noin 60, joka on ehdottomasti liian korkea. Mukana ovat työmatkoilla sattuneet tapaturmat ja ne tapaturmat, joista ei aiheutunut yhtään sairauslomapäivää. Sattuneista tapaturmista noin puolet aiheutti vähintään neljän päivän sairaspoissaolon.

– Sairastumiset ja loukkaantumiset ovat ikäviä työntekijöillemme ja sairauspoissaolot tulevat myös kalliiksi yhtiöllemme. Poissaolon lisäksi myyntiä jää toteutumatta. Siksi tarkkailemme jatkuvasti ympäristöä ja korjaamme puutteet. Työtapaturmat halutaan ehdottomasti välttää, koska kyse on myös tuottavuudesta ja kilpailukyvystä, Sirviö sanoo.

TEKSTI: VEERA SALOHEIMO / KUVAT: TIMO PORTHAN