Työhyvinvointipalkinnon vastaanottivat Heidi Johansson (vas.), työsuojelupäällikkö Katarina Nelimarkka ja henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen

SOL sai työhyvinvointipalkinnon

SOL sai Terveellinen työ – palkinnon ansioistaan toukokuussa 2017.

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta. Kampanjan toteuttaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja sitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin.

– Meillä on erityinen ikäohjelma, joka keskittyy nuorten ja yli 50-vuotiaiden erityistarpeisiin, joita olemme kartoittaneet, henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen kertoo.

– Tavoite on tukea eri-ikäisten työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä eri ikäryhmien välillä. Minkään ikäryhmän syrjintää ei hyväksytä.

Tällä hetkellä SOLista jäädään vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana.

– Haluamme myös nostaa myös nostaa tuota keskimääräistä eläkeikää.

Ikäohjelman tavoitteita tukee SOL Life -hyvinvointiohjelma, joka on ollut käytössä jo pitkään.

– Siinä painotetaan työstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmiin.

Lue myös : ”Täytyy pysyä remmissä mukana” – Hämeenlinnan pesulassa palvelee keltainen pantteri.