SOLista eläkkeelle jääneillä työntekijöillä on paljon hiljaista tietoa. Yksi uuden SOL Ikäohjelman tavoitteista on siirtää sitä nuoremmille työntekijöille. Joululounaalla SOLin eläkeläisille esitettiinkin mahdollisuus palata töihin halutessa.

SOL Ikäohjelma lanseerattiin eläkeläisten joululounaalla

SOL teki historiaa kutsumalla ensimmäistä kertaa eläkkeelle jääneitä työntekijöitä yhteiseen tapaamiseen sekä julkistamalla SOL Ikäohjelman. Ohjelma edistää kaikenikäisten työssä jaksamista.

Joulukuun ensimmäisenä SOL City täyttyi iloisista jälleennäkemisistä ja tiivistyneestä kokemuksesta, kun joukko SOListä eläkkeelle jääneitä työntekijöitä kokoontui joululounaalle. Tilaisuuden avasi konsernin emoyhtiön SOLEMO Oy:n toimitusjohtaja Peppi Kaira. Hän kertoi nykyisen SOLin kaikista eri palvelualoista ja niiden suuruusluokasta. Monelle läsnäolevalle saattoi olla uutta, kuinka SOL on laajentunut niistä ajoista kun itse oli vielä töissä.

Ihmisten hyvinvointi on ollut SOLissa aina keskeisen tärkeää

Timo Sairanen esitteli uuden SOL ikäohjelman, jossa on analysoitu SOLissa työskentelevät eri ikäryhmät.

– SOL Ikäohjelman tavoitteena on tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää työkuntoa ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista yhteistyötä eri ikäryhmien välillä, hän kertoi.

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä eläkeikää. Tällä hetkellä SOLista jäädään vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana ja sairaseläkkeelle 58,5-vuotiaana.

SOL Ikäohjelman tavoitteita tukee SOL Life -hyvinvointiohjelma, joka on ollut käytössä jo pitkään.

– Ihmisten hyvinvointi on ollut SOLissa aina keskeisen tärkeää. Osaava, osallistuva ja motivoitunut henkilöstö on kaiken A ja O.

Nuoret ja yli 50-vuotiaat ovat erityistarkastelussa Ikäohjelmassa. Sairanen tähdensi myös, että minkään ikäryhmän syrjintää ei talossa hyväksytä.

Kutsu Keltaisten Pantterien reserviin

Sairanen veti eläkeläisporukalle kuulumiskierroksen teemalla “Mitä hyvää sinulle kuuluu?” Moni oli kiitollinen siitä, kun saa olla vielä terveenä. Joku kertoi jääneensä kaksi kertaa eläkkeelle, kun välillä oli taas kutsuttu töihin, ja toinen työllistyi lastenlasten “uber-taksina”. Yleisesti tuntuma oli se, että eläkkeelle ei kyllä käy aika pitkäksi.

Tapahtumassa pantiin saman tien toteen SOLin tavoitteet pitää talossa myös iäkkäämpiä ja kokeneempia työntekijöitä. Paikalle saapuneille jaettiin lomakkeet, joilla oli mahdollista ilmoittaa työntekohalukkuudestaan.

– Haluamme teistä Keltaisia Panttereita, Sairanen sanoi tarkoittaen eläkeikäisiä työntekijöitä.

Henkilöt kuvassa vasemmalta oikealle. Liidia Rehn, Milja Helenius, Maija Suppari ja Marja Grönqvist ilahtuivat kovasti vanhan työnantajan kutsusta joululounaalle.

Vanhan työnantajan toimia arvostettiin

Ikäohjelman esittelyn jälkeen asetuttiin joululounaalle perinteisten herkkujen ääreen. Ruokailun lomassa vaihdettiin kuulumisia ja muisteltiin vanhoja työtovereita.

Maija Suppari on tyypillinen esimerkki toimeliaasta eläkeläisestä. Leskeksi jäänyt nainen vetää eläkeläiskerhoa, jossa muun muassa lauletaan ja voimistellaan.

Lentokentältä 63-vuotiaana eläkkeelle jäänyt Milja Helenius sanoo, että entisen työnantajan kutsu joululounaalle tuntui hienolta. Hänestä myös takaisin töihin houkuttelu ja työnhakulomakkeiden jako oli positiivinen ele.

– Juuri tänään töihin paluu ei houkuta, mutta huomenna voi mieli muuttua.

Liidia Rehn juhlisti joululounaalla samalla kuukausi sitten alkanutta eläkettään. Hän jaksoi töissä 68-vuotiaaksi.

Tästä kokeneen polven väestä huomasi myös, että SOL-henkisyys siirtyy sukupolvelta seuraavalle. Marja Grönqvist kertoi, että hänen poikansa jatkaa SOLin alihankkijana kiinteistöpalveluissa.

Tapahtuma oli ensimmäinen SOLin järjestämä tilaisuus eläkeläisille, ja Helsingin lisäksi vastaava tapahtuma järjestettiin muutamalla muulla paikkakunnalla. Ensi vuonna alueellisia tapahtumia laajennetaan.

Teksti Veera Saloheimo Kuvat Antero Aaltonen