– Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy yhteistyöllä, henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen sanoo.

Mitä hyvää sinulle kuuluu?

– Jokaisella on oikeus turvallisiin työolosuhteisiin ja iloiseen työilmapiiriin. Kaikki toimintamme perustuu ihmiseltä ihmiselle -ajatteluun, kuvaa henkilö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen.

Työhyvinvointi nojautuu selkeisiin periaatteisiin ja kattavaan työkalupakkiin.

– SOLin henkilöstöpolitiikka lähtee positiivisesta ihmiskuvasta. Uskomme, että jokaisella on tahto tehdä hyvää ja onnistua. Yhteinen tavoitteemme on tyytyväinen asiakas ja iloinen työn tekeminen. Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö syntyy yhteistyöllä, sanoo SOLin HR-asiantuntija Jenny Vaara.

– Jokaisella on hyviä ideoita, luovuutta ja luontaisia vahvuuksia, HR-asiantuntija Jenny Vaara toteaa.
– Jokaisella on hyviä ideoita, luovuutta ja luontaisia vahvuuksia, HR-asiantuntija Jenny Vaara toteaa.

SOL Life -ohjelman onnistumisesta kertoo se, että SOL palkittiin viime vuonna Euroopan työturvallisuusviraston (OHSA) järjestämässä kilpailussa. Ennenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet on saatu laskusuuntaan ja eläkemenot hallintaan.

– Tavoitteenamme on, että työntekijämme ovat terveitä, työkykyisiä ja hyvinvoivia,Vaara linjaa.

Ihmisellä on luonnostaan sisäänrakennettu kehittymisen ja itsensä toteuttamisen tarve. Jokaisella on hyviä ideoita, luovuutta ja luontaisia vahvuuksia.

– Haluamme työyhteisössä tunnistaa ja houkutella esiin ihmisten vahvuuksia sekä mahdollistaa niiden hyödyntämisen työssä. SOLissa arvostetaan työntekijöiden näkemyksiä, Vaara sanoo.

Positiivisen ihmiskäsityksen lisäksi SOLin arvot ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa. SOL Life -työhyvinvointiohjelman keskeinen osa on Jatkuvan välittämisen malli. Keskinäisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää aktiivisesti kuunnella ja huomioida toinen toisiamme. Näin kehittyy vahvan keskinäisen tuntemuksen ja luottamuksen kulttuuri. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja huomioiduksi omana itsenänsä. Jatkuvan välittämisen malli luo turvallisuuden tunnetta ihmisten välille sekä voimaannuttaa toimimaan tarvittaessa.

– Syntyy tunne, että nämä työkaverit välittävät minusta. Jokaiselle voi tulla tilanne, että vapaa-ajalla ja työelämässä on tavallisesta poikkeavaa kuormitusta. Voimme oppia havainnoimaan varhain muutoksia työkaverin tavallisessa käytöksessä. Tällöin pieniä, mutta sitäkin olennaisempia kysymyksiä ovat esimerkiksi: ”Miten Sinä voit?” ”Mitä sinulle kuuluu?”,
Vaara toteaa

Puntarit ja passit pakissa

Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on SOLilla olemassa laaja välineistö, jota myös päivitetään jatkuvasti.

Ilopuntari mittaa SOLin sisäistä työntekijäkokemusta eli sitä, kuinka talon oma väki kokee työpaikkansa. Samalla se on tärkeä palautekanava, Vaara kertoo.

Hyvinvointia edistäviä riihiä järjestetään piireittäin. Henkilöstö suunnittelee ja ideoi riihen ohjelman yhdessä esimiesten kanssa.

– Mukana on niin ajankohtaista asiasisältöä kuin työntekijöiden keskinäistä kohtaamista edistävää mukavaa ohjelmaa, kuten grillijuhlat.

Kaikissa piireissä työhyvinvointitoimintaa kehittävät paikallisesti hyvinvointimentorit. Järjestelmä luotiin pari vuotta sitten SOLin Onnen Reppu -hankkeessa. Tuorein mentorien toiminnasta versonut innovaatio on hyvinvointi- ja liikuntapassi, johon kerätään parhaillaan merkintöjä Lapissa. Syksyllä käynnistämme lisäksi SOL Life Kuntokuuri-kilpailun koko Suomessa.

Onnistumiskeskusteluja pidetään kaikille toimihenkilöille sekä pitkäaikaisille palveluvastaaville. Niissä puhutaan siitä, mitkä ovat työntekijän vahvuudet ja voimavarat suhteessa tavoitteisiin ja kuinka SOL voi häntä parhaiten tukea tavoitteiden saavuttamisessa.

– Pysähdytään katsomaan yhdessä tulevaisuuteen, kertoo Vaara.

Tartutaan turvallisuuteen

Tapaturmien suhteen SOLissa on tavoitteena nolla tapaturmaa. Viime aikoina tapaturmat on saatu hyvään hallintaan SOLissa. Ennaltaehkäisyyn satsataan järjestämällä turvatuokioita, joissa jaetaan turvallisuus- sekä turvattomuushavaintoja ja tsempataan hyvään turvallisuusasenteeseen.

– Haluamme korostaa, että ymmärrys ja motivaatio turvallisuudesta, ergonomiasta ja hyvinvoinnista ovat kaikki osia ammattitaidosta, eivät erillisiä asioita. Paljon lähtee yksilön omasta asennoitumisesta.

Joka vuosi yhtiön johto kokoontuu keväisin järjestettäviin SOL Life johdon työhyvinvointipäiviin. Tämän vuoden teemana oli jälleen tuki-ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja tuottavuus.

– Käsittelimme yhdessä kumppanei­demme Ilmarisen, Terveystalon ja OP:n kanssa ennaltaehkäisyä ja hoitoa. TULE-sairauksista johtuu suurin osa työntekijöi­demme työkyvyttömyyspoissaoloista. Oikea ravinto, liikunta ja lepo ovat avainasemassa hyvinvoinnissa ja johto toimii aina esimerkkinä, toteaa Timo Sairanen.

SOL Työhyvinvointi

Sukellus omaan vointiin

Yksi väline työhyvinvoinnin työkalupakissa ovat henkilöstön palautumisen mittaukset. Fysiologinen mittaus antaa palautetta rasituksesta ja palautumisesta arjessa. Mittauksia on totetettu yhteistyössä First Beat-yhtiön kanssa.

– Mittaus ja siitä saatu palaute ohjaavat parempiin valintoihin oman hyvinvoinnin kannalta ja auttaa ymmärtämään palautumisen merkityksen. Esimerkiksi, jos pyhittää iltaan lepoaikaa ja menee tuntia aikaisemmin nukkumaan, huomaa sen merkityksen seuraavan päivän energiatasoille, kuvaa SOLin HR-asiantuntija Jenny Vaara.

Kuluneena keväänä mittaus toteutettiin SOL Henkilöstöpalvelujen toimihenkilöille. Kuopiossa toimipaikkaansa pitävä aluejohtaja Kirsi Ala-aho kertoo kokemuksistaan testattavana olosta.

– Laitteeseen kuuluvat kaksi lätkää laitettiin rintakehään kiinni. Pukeutuessa piti katsoa, että lätkä ei näkynyt kaula-aukosta. Näistä käytännön asioista vaihdoimme ajatuksia työkaverien kanssa, joten se tiimiytti porukkaa, hän kertoo.

Mittaus sai kiinnittämään huomiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

– En ajanut autolla pitkiä matkoja yhtä soittoa, vaan muistin jaloitella. Oli kiva tietää, että ”nollaannuin” aina kuin kävelin, pelasin tennistä tai harrastin muuta liikuntaa – vaikka ihan pientäkin. Lisäksi oli todella tärkeää nukkua 7,5 tuntia yössä.

Kirsi suosittelee lämpimästi mittausta muillekin.

– Oli mielenkiintoista tietää, mitä itsessä tapahtuu ja havaita, mitä kannattaa tehdä rentoutuakseen, jos on paljon kuormitusta ja deadlineja päällä.

Teksti: Veera Saloheimo // Kuvat: Antero Aaltonen ja Timo Porthan