– Aineellisen omaisuuden lisäksi yrityksillä on paljon aineetonta omaisuutta, mitä haluamme suojella, turvallisuusalan vasta valittu toimialajohtaja Olli Laakso toteaa.

Uusi toimialajohtaja SOL Turvallisuuspalveluille

– SOLin vahvuus on moniosaamisessa ja asiakaslähtöisessä ketteryydessä. Siirrymme omaisuuden vartioinnista omaisuuden suojeluun, ja tähän linkittyvät myös muut asiakkaan liiketoiminnan häiriöttömyyttä tukevat palvelut kuin pelkkä vartiointi, Olli Laakso toteaa.

Toukokuun alussa aloitti työnsä SOLin uusi toimialajohtaja Olli Laakso vastuualueenaan kaikki SOLin turvallisuuspalveluihin liittyvät asiat. Samaan aikaan hänellä tuli täyteen 30 vuotta turvallisuusalalla.

– Alun perin minusta piti tulla voimistelunopettaja, mutta lähdin kesätöihin vartijaksi ja sillä tiellä olen edelleen eli tästä tuli varsin pitkä kesätyö, Olli Laakso nauraa.

Laakso suoritti turvallisuusalan erikoisammattitutkinnon Porvoossa ensimmäisellä pilottikurssilla vuonna -95.

– Sen jälkeen päädyinkin sitten päätyöni ohella samaan oppilaitokseen opettajaksi kyseisen tutkinnon opettajaksi. Lisäksi olen myöhemmin täydentänyt osaamistani teknillisessä korkeakoulussa.

Laaksolle on kertynyt perspektiiviä alan asioihin niin turvallisuusalan suurten asiakkuuksien vastuuhenkilönä, alan pörssiyritysten johtokunnan jäsenenä, kansainvälisen paloturva yrityksen Suomen toimitusjohtajana kuin yrittäjänäkin.

– Ala on kohdellut minua hyvin ja olen tyytyväinen siitä, että olen saanut monenlaisia vastuita. Vartioimisliikkeiden liiton hallituksen jäsenenä olen saanut seurata ja olla mukana kehittämässä vartiointialaa muiden pitkän linjan ammattilaisten kanssa, joiden tekemää työtä arvostan edelleen suuresti. Opetushallituksen ohjausryhmässä olen puolestani päässyt osaltani vaikuttamaan yksityisen turva-alan koulutuksen kehittämiseen.

– Teknologista kehitystä on vuosien aikana tapahtunut kuten muillakin palvelualoilla, mutta suurin muutos alalla on varmaan ollut sen selkeä ammattimaistuminen 90-luvulla, kun suuret vartiointiliikkeet Securitas ja Falck rantautuivat Suomeen. Laakso toteaa, että samaan aikaan alkoi alan koulutus kehittyä.

– Nykyvartijat ovat hyvin ammattitaitoista väkeä. 20 vuotta sitten ei olisi voitu puhuakaan siitä, että vartijat suorittaisivat myös jollakin tasolla tehtäviä yleiseksi katsottavilla julkisilla alueilla. Jo pelkästään se, miten usein alan lainsäädäntöä on uudistettu kertoo paljon sen dynamiikasta ja kasvusta.

Turvallisuus on tunne

Laakso toteaa, että turva-alakin on ihmistiedettä.

– Turvallisuus on tunne, jonka haluamme tuntea ja se ei aina ole rationaalinen.

– Aineellisen omaisuuteen lisäksi yrityksillä on paljon aineetonta omaisuutta, mitä haluamme suojella. Myymälävartioinnissa se on esimerkiksi asiakkaan hyvä imago. Haluamme luoda viihtyisän ostoselämyksen ja mukavat
puitteet ostoksien suorittamiselle. Tähän linkittyy suoraan myös muun muassa myymälän siisteys ja valaistus.

Laakso pitää SOLin erityisinä vahvuuksina moniosaamista ja perheyrityksen ketteryyttä.

– Kun ajattelemme esimerkiksi kiinteistön arvon säilymistä niin myös kiinteistönhoito on turvallisuutta ja siihen meiltä löytyy osaamista. Alallamme tuotetaan ja säilytetään myös paljon dataa ja tämän tieto-omaisuuden siirtymisen valvominen luo myös turvallisuutta.

Turvallisuusalan voimakas hintakilpailu on Laakson mukaan luonut alalle turhankin paljon standardeja palvelumalleja.

– Me pystymme muokkaamaan asiakkaalle juuri sopivan palvelun nopeas­ti ja joustavasti. SOLin päätöksenteon dynamiikka on semmoista, mitä en ole monessa paikassa tavannut.

– Ja henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan. Hyvä lopputulos syntyy niin, että tyytyväinen työntekijä tekee työnsä hyvin ja asiakas tulee tyytyväiseksi.

Teksti ja kuva: Vaula Aunola