Reilun pelin säännöillä

Luottamusmies Janne Forsman toimii SOLin työntekijöiden päätoimisena edustajana ja neuvottelee työnantajan kanssa monenlaisista asioista. - On itsestään selvää, että kaikkia sopimuksia pyritään noudattamaan.

SOL ja Pam ovat esimerkiksi tuottaneet yhdessä perehdytysvideon maahanmuuttajille, Janne Forsman kertoo.

– Yksi tärkeä tehtäväni on pitää työntekijöiden näkökulma esillä, kun liiketoimintoja kehitetään, hän sanoo.

Hän toimii myös työntekijöiden tukena arjessa ja vastaa päivittäin monenlaisiin kysymyksiin.

– Olen kuin auttava ja neuvova puhelinpalvelu, johon voi soittaa kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista. Yleensä löydämme vastaukset ja ratkaisut asioihin saman tien tai viimeistään silloin, kun keskustellaan esimiehen kanssa. Monet vaan soittavat minulle jo ennen, kun ovat edes ottaneet asiansa esille omalla työpaikallaan.

Forsman toteaa, että SOL huolehtii työntekijöistään ja työehtojen noudattamisesta.

– Kaikkien kanssa esimerkiksi tehdään kirjalliset työsopimukset ja heidän tulee saada kattava perehdytys työhönsä. Tässä vaiheessa työntekijöille kerrotaan myös ammattiliitosta ja luottamusmiestoiminnasta.

Forsmanin työpiste on SOL Cityssä, mutta hän liikkuu paljon myös kentällä.

– Aina kun ehdin, käyn tutustumassa erilaisiin kohteisiin ja niiden työntekijöihin.

Monikulttuurisuus kiehtoo

Kulttuuriantropologiaa opiskellut Janne Forsman tuntee olonsa kotoisaksi monikulttuurisessa yhteisössä.

Erityisesti nuorten työntekijöiden kohtelu on tärkeää.

– Olen ollut aina kiinnostunut vieraista kulttuureista ja onhan SOL edelläkävijä maahanmuuttajien työllistäjänä.

Forsmanin tie luottamusmieheksi kulki SOLin Silja Linen laivatiimin kautta.

– Olin laivalla töissä kymmenisen vuotta. Ensin palveluvastaavana ja sitten ohjaajana, ja ennen kuin minusta tuli luottamusmies vuonna 2014 olin osa tiimiä, jonka vastuulla oli yli sata työntekijää.

Työkielenä laivalla on englanti ja työntekijöistä vain pieni osa on kantasuomalaisia.

– Maahanmuuttajat ovat minusta sisäistäneet hyvin suomalaisen työn­teon kulttuurin ja myös ennakkoluulot heitä kohtaan ovat onneksi hälventyneet. Monilla heistä on takanaan ammattiopinnot ja pitkä työkokemus, mikä auttaa sopeutumisessa.

Forsman painottaa, että hyvä ohjeistus on tärkeää varsinkin työuran alkuvaiheessa ja kertoo, että koulutusmateriaaleja onkin toteutettu eri kielillä.

– Näin ohitetaan eri kulttuurien luonnollisesti muuten mukanaan tuomia ongelmia. Esimerkiksi aikakäsityksiä maailmalla on todella monenlaisia. Kaikkialla ei suinkaan ole totuttu siihen, että jos työaika alkaa kello kahdeksan niin se tarkoittaa tasan kahdeksalta.

Pam on tärkeä kumppani

Janne Forsman pitää tiiviisti yhteyttä Palvelualojen ammattiliittoon PAMiin.

– Kun oma ammattitaitoni ei riitä saan sieltä tukea ja ammattiliitto myös kouluttaa meitä luottamusmiehiä sekä pitää ajan tasalla alan uusista asioista.

Myös SOLin henkilöstöjohdolla on hyvät suorat yhteydet ammattiliittoon ja PAM:in edustajat ovat osallistuneet useisiin SOLin työhyvinvointiin liittyviin hankkeisiin.

– SOL ja PAM ovat myös tuottaneet yhteistyössä esimerkiksi opastusvideon maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.

Forsman painottaa, että erityisesti nuorten työntekijöiden reilu kohtelu on tärkeää.

– He muistavat ensimmäisen työpaikkansa aina ja työnantajalla on silloin suuri vastuu.

Teksti ja kuva: Vaula Aunola