SOLin vahvuus elintarviketeollisuuden siivouksessa

SOLin vahvuus elintarviketeollisuuden siivouksessa:
Tuoteturvallisuus varmistetaan vahvalla koulutuspolulla

Elintarviketeollisuudessa siivouksen laadulla on valtava merkitys. SOLissa laatu varmistetaan vahvalla koulutuspolulla ja siivouskonsepteilla, joita kehitetään jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tuotantotilojen puhtaanapidosta ei voida elintarviketeollisuudessa tinkiä, sillä puhtaudella parannetaan  tuoteturvallisuutta ja varmistetaan tuotteiden säilyvyys sekä taataan kuluttajille laadukkaat elintarvikkeet. Siksi on tärkeää, että siivouksesta vastaava hallitsee työskentelyyn ja hygieniaan liittyvät säännöt, turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, oikeat siivousmenetelmät ja ymmärtää tehtaan tuotantoprosessin sekä sen, kuinka esimerkiksi listeria ja muut bakteerit elävät pinnoilla ja miten niiden poistaminen hallitaan.
– Puhtaanapito elintarviketeollisuudessa haastaa kyllä tekijöitään. Palveluvastaavan on kyseisissä kohteissa hallittava iso kokonaisuus ja ymmärrettävä työtä tehdessään sekä olosuhteiden että oman toimintansa vaikutus kyseisessä kohteessa, toteaa SOLin henkilöstön kehittämisen johtaja Merja Oljakka.

Tärkeintä elintarviketeollisuuden siivouksessa on Oljakan mukaan hallita oikeat työmenetelmät ja työvaiheistukset myös haastavissa olosuhteissa.
– Elintarviketeollisuuden kohteissa ei voi sooloilla yhtään, vaan siivouksessa on edettävä tietyn työvaiheistuksen mukaisesti ja pukeuduttava tehtävän työn mukaisesti. Esimerkiksi matalapainepesuprosessissa työ aloitetaan esivalmisteluilla ja suojaamisella, poistetaan karkea lika, tehdään esivaahdotus, esipesu, vaahdotus, loppupesu, kuivaus ja pyyhintä sekä aistinvarainen tarkkailu ja lopuksi desinfiointi. Palveluvastaavillamme pitää olla aina oikeanlaiset ja hygieeniset työskentelytavat, Oljakka täsmentää.

Konsepteja kehitetään jatkuvasti

Vahva koulutuspolku on SOLin vahvuus erityisesti elintarviketeollisuudessa. Siellä asiakkaan liiketoiminnan kannalta elintärkeä tuoteturvallisuus on mahdollista taata puhtaanapidossa vain työntekijöiden ammattitaidon avulla. SOLissa laatu varmistetaan koulutusten lisäksi elintarvikekonsepteilla, hygienia- ja laduntarkkailumittauksilla sekä jatkuvalla yhteistyöllä asiakkaan kanssa.

– Olemme pyrkineet rakentamaan koulutuspolun, jonka myötä voimme varmistaa osaamisen elintarviketeollisuuden kohteissa. Verkkokoulutusta on vahvistettu ja sinne on tuotu mukaan videosisältöjä sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi kaikki perehdytysoppaat ja perehdytyksen kuittauslomakkeet on uudistettu, Oljakka kertoo.

Elintarvikekonseptia ja päivitettyjä koulutus- ja perehdytysmateriaaleja käydään parhaillaan läpi henkilöstön kanssa elintarviketeollisuuskoulutuspäivillä.
– Koulutuksissa lisäämme kaikkien osaamista kokonaisuudesta – käymme läpi muun muassa   elintarviketeollisuudenstandardien vaatimuksia meidän toiminnallemme, asiakkaiden auditoinneissa esiin tulleita asioita ja päivitämme tietoa kemikaaleista ja menetelmistä. Koulutuspäivien jälkeen jatkamme kehitystyötä asiakkaidemme kanssa ja viemme konseptia eteenpäin yhdessä heidän kanssaan.

Verkkoperehdytyksen materiaalit tukevat käytännössä

Vahvistunut koulutuspolku ja uudet materiaalit on otettu vastaan innokkaasti myös työntekijöiden keskuudessa. Elintarvikesiivouksessa esimiehenä työskentelevän Pirjo Kleemolan mukaan nykyinen koulutuspolku tukee erinomaisesti kohteessa työskenteleviä, ja mikä tärkeintä, myös asiakkailta on saatu positiivista palautetta koulutuksesta ja niiden sisällöistä.
– Asiakkaamme kiitti koulutuspolkuamme laatujärjestelmän auditoinnin yhteydessä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kykenemme omalta osaltamme takaamaan tuoteturvallisuuden kyseisessä kohteessa, Kleemola kertoo tyytyväisenä.

Erityisen hyvinä ja kattavina Kleemola pitää nykyisiä verkkoperehdytyksen materiaaleja.
– Materiaalit on tehty hyvin niin, että ne oikeasti tukevat palveluvastaavaa siinä kohteessa, jossa hän työskentelee. Videot havainnollistavat hyvin esimerkiksi matalapainepesun vaiheet pukeutumista myöten. Myös perehdytyksen seuraaminen on nykyisillä aineistoilla helpompaa, Kleemola toteaa.

Yhteistyön on toimittava

Ohjaajan rooli perehdytyksessä ja jatkuva läsnäolo asiakaskohteessa on tärkeää puhtaanapidon laadun kannalta. Kleemola kuitenkin painottaa, että onnistuminen on aina hyvän yhteistyön tulosta.

Oljakka on samaa mieltä, ja nostaa esiin myös sen, että elintarviketeollisuuden siivouskohteissa on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö toimii hyvin asiakkaan kanssa.
– Olemme omalla toiminnallamme mukana asiakkaamme ydinliiketoiminnassa, ja siksi meillä on oltava hyvä ymmärrys asiakkaan toiminnasta. Näissä kohteissa vaaditaan entistäkin tiiviimpää yhteistyötä, ja tiedon on kuljettava meidän ja asiakkaan välillä jouhevasti päivätasolla.

Siivouksen laatua arvioidaan tasaisin väliajoin tehtävillä auditoinneilla.
– Auditoinnit ovat meille todella tärkeitä, ja viimeistään niiden kautta pääsemme kiinni siihen, onko kohteessa jotain haasteita, joita pitäisi pystyä ratkomaan, toteaa Oljakka.

SOLin koulutuspolku elintarvikesiivouksessa

Kuvateksti:

Elintarviketeollisuudessa työskentelevät solilaiset kulkevat läpi koulutuspolun, jolla varmistetaan osaaminen ja siivouksen laatu asiakkaan tuotantotiloissa.