Heinon Tukun Kuopion tuotantolaitos on nyt sisätyövaiheessa (havainnekuva).

SOL osallistui Heinon Tukun uuden tuotantolaitoksen suunnitteluun alusta alkaen

SOLin laatima siivoussuunnitelma Heinon Tukun tuotantolaitokseen on ollut käytettävissä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tiiviillä yhteistyöllä on saavutettu kustannussäästöjä. Toiminta uudessa tuotantolaitoksessa alkaa ensi kesänä.

SOL on ollut mukana laite- ja pesurivalinnoissa kiinteitä kalusteita myöten. – Sitä kautta päästään suoraan lopputulemaan, eikä tarvita kalliita muutostöitä. Kun siivoussuunnitelma on valmiina jo rakennusvaiheessa, voidaan esimerkiksi ilmanvaihdon suunnitelma tehdä sen mukaan, missä järjestyksessä tilat tullaan puhdistamaan, Jari Korhonen sanoo.

Toimitusjohtaja Korhosen mukaan yhteisellä suunnittelulla tavoitellaan kustannussäästöjä.

SOL aloittaa Heinon Tukun uuden Kuopion tuotantolaitoksen puhtaanapidon ensi kesäkuun alusta, jolloin rakennus otetaan käyttöön. Sen jälkeen kaikki Heinon Tukun kohteet Suomessa ovat SOLin puhtaanapidossa. Sopimukseen sisältyy myös ulkoalueiden kunnossapitoa.

Pikkuneulamäen teollisuusalueelle rakentuvaan lähes 8000 neliömetrin halliin Heinon Tukulle tulee sekä tuotantolaitos että varasto- ja terminaalitoimintoja. Niissä työskentelee lähes sata henkilöä.

Heinon Tukku Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Jari Korhonen kertoo SOLin olleen mukana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Kiilto Oy ja paikalliset elintarvikeviranomaiset. Korhosen mukaan yhteisellä suunnittelulla tavoitellaan kustannussäästöjä.

Heinon Tukun Kuopion tuotantolaitos ja terminaali palvelevat Pohjois- ja Itä-Suomen asiakkaita Pohjanmaata ja Etelä-Karjalaa myöten. Uuden tuotantolaitoksen myötä Heinon Tukun valikoima laajenee myös uusilla tuotteilla.