Keski-Pohjanmaan keskussairaala laajenee, kun sen yhteyteen rakentuu terveyskeskus-sairaala. Rakentamisaikataulu on suunniteltu vuosille 2016 ja 2017.

Sairaalasiivouksen haltuunotto

SOLin laitoshuoltajat aloittivat työnsä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa viime vuodenvaihteessa, kun palveluntoimittaja vaihdettiin lähes yhdessä yössä. – Muutos sujui yllättävän hyvin, kiitos hyvän suunnittelun, sairaalan siivoustyönjohtaja Sari Aho sanoo.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on osa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurua. Sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 42 000 potilasta, ja talossa työskentelee keskimäärin 1 300 eri alojen asiantuntijaa.

Kiuru on Keski-Pohjanmaalla sijaitseva kymmenen jäsenkunnan muodostama erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä, joka tuottaa ja järjestää alueensa ja lähikuntien asukkaille erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon korkealaatuisia palveluita.

Sovimme yhdessä mikä on parhaiten soveltuva koulutus eri tehtäviin.

Vuodenvaihteessa Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Peruspalveluliikelaitos Jyta yhdistyvät.

Viime vuodenvaihteesta, 1.1.2015 lähtien sairaalan ylläpitosiivousta, perussiivousta, ruoanjako- ja vuodehoitotehtäviä sekä kylvetyksiä ovat tehneet SOLin laitoshuoltajat. Aikaisemmin sairaala-apulaisina tunnettujen työntekijöiden itsenäistä ja monipuolista työtä kuvaakin paremmin laitoshuoltaja-nimike.

– Palvelut on räätälöity yksikön tarpeiden mukaan, esimerkiksi kylvetys kuuluu muutamalla osastolla laitoshuoltajan tehtäviin.

Psykiatrian osastolla osallistutaan myös potilaan ohjaukseen ja yhteistoimintaan, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan siivoustyönjohtaja Sari Aho kuvailee.

– Sairaalassa työskentelee tällä hetkellä noin 85 SOLilaista. Työtehtävistä ruoka- ja vuodehuoltotehtävät vievät yhtä paljon aikaa kuin ylläpitosiivous.

Onnistunut siivoustoiminnan haltuunotto

Keski-Pohjanmaan Keskussairaalan siivoustyönjohtaja Sari Ahon mukaan hankalimmaksi tehtäväksi muutosvaiheessa osoittautui lähettitoimintojen järjestäminen. – Vaihdon yhteydessä jäi eläkkeelle pitkäaikainen lähetti, joka on ollut sairaalassa aivan toiminnan alusta asti, kolmisenkymmentä vuotta. Hänen mukanaan meni aika paljon tietotaitoa ja sellaisia asioita, joihin ihmiset olivat tottuneet.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa siivouspalvelut on hankittu aina alihankkijalta.

– Alihankkijan vaihtaminen oli aikamoinen ruljanssi. Ihmisten ohella vaihtuivat myös kaikki välineet ja aineet, jokainen komero piti tyhjentää ja vaihtaa tilalle uudet tavarat – vuodenvaihteessa, keskiyön tietämillä. Yllättävän hyvin kaikki kuitenkin sujui, kiitos hyvin suunnitellun muuton, Aho sanoo.

– Esimerkiksi vuodeosastoilla, missä tarvitaan koko ajan ihmisiä, pääpiirteittäin samat henkilöt jatkoivat SOLin palveluksessa. Vain välineet ja työasut vaihtuivat.

Palveluntoimittajan sujuvan vaihtumisen varmisti, että edellisen toimittajan henkilöstöstä 25 laitoshuoltajaa siirtyi SOLin palvelukseen. Uusia henkilöitä rekrytoitiin noin 50.

– Olisi ollut mahdoton tilanne, jos olisi pitänyt rekrytoida kaikkiin tehtäviin uudet työntekijät, itsekin toiselta toimittajalta SOLille siirtynyt palveluesimies Satu Vapola sanoo.

Satu on aloittanut 2001 sairaala-apulaisena ja edennyt siitä ensin ohjaajaksi ja sitten esimieheksi. Marraskuussa 2014 hän siirtyi SOLin palvelukseen.

– Meille oli helpotus että Satu jäi taloon. Mistä uusia ihmisiä edes löytyisi näin paljon tällaisella aikataululla, Aho miettii.

– Enkä ole katunut siirtymistäni SOLiin. Jos olen jotain apua kaivannut, niin sitä olen myös heti saanut. Tukijoukkoa tuli muutosvaiheeseen esimerkiksi Vaasasta.

Yhteistyötä ja hyvä suunnitelma

Vuodenvaihteen nopeaa muutosvaihetta edesauttoi, että sairaala pystyi järjestämään SOLille hyvissä ajoin varastotiloja, joihin uudet välineet ja aineet tuotiin odottelemaan muuttoa.

– Yhteistyössä ja hyvällä suunnittelulla muutoksesta selvittiin hyvin. Olosuhteet huomioon ottaen kaikki meni tosi hyvin, olin varautunut paljon pahempaan, Aho sanoo.

– Joulun ajan muutama poliklinikka oli suljettuna, joten sieltä voitiin jo ennakolta tyhjentää edellisen toimittajan tavarat ja tuoda SOLin uudet tavarat tilalle.

Samaan aikaan kun palveluntoimittaja vaihtui, sairaalassa oli käynnissä peruskorjaus ja lisärakentamista.

– Peruskorjaustyöt toimivan sairaalan sisällä aiheuttavat lisää työtä. Rakennustyöt vaativat myös toimintojen suorittamista väliaikaisesti muualla täällä talossa.

Ahon mukaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ollaan erittäin tyytyväisiä SOLin toimintaan.

– SOLin organisaatio on ammattitaitoinen ja se on pystynyt vastaamaan meidän tarpeisiimme. Jos apua ja asiantuntemusta on tarvittu, sitä on myös saatu. Se näkyy meidän tilojemme kunnossa. Rakennustöistä huolimatta olemme saaneet väeltämme kehuja esimerkiksi lattiapintojen kunnosta. Se on sitä SOLin ammattitaitoa.

Aho kiittää myös SOLin iloisia työasuja.

– Vaatteista on tullut paljon positiivista palautetta. SOLin väki erottuu sairaalassa aurinkoisella ilmeellään. Vain leikkausosastolla ja päiväkirurgisella osastolla he käyttävät sairaalan vaatteita.

www.kpshp.fi

Teksti ja kuvat: Kari Martiala

SOLin terveydenhuoltokonsepti

SOLissa on luotu terveydenhuoltokonsepti, joka kattaa vaativan sairaalaympäristön tarpeet. Konseptin mukaan valitaan tehtäviin sopivat koneet, aineet ja välineet.

– Se on auringontarkasti pohdittu valmis konsepti, jonka mukaan toimitaan sairaalaympäristössä, SOLin kouluttaja Paula Haanpää kuvailee.

Konsepti on käytössä myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, jossa kouluttajat Haanpää ja Maini Virokannas ovat olleet yhdessä SOLin palveluesimies Satu Vapolan kanssa huolehtimassa koulutuksesta ja perehdytyksestä.

– Laitoshuoltajiltamme vaaditaan alan koulutus ja ellei se ole riittävä, järjestämme koulutusta sekä tarvittavaa täydennyskoulutusta. Sairaalaympäristössä vaaditaan osaavia ihmisiä, joilla on kokemusta tai koulutusta.

Haanpään mukaan laitoshuoltajilla on erityisen tärkeää olla aseptinen omatunto. Sairaalan tilat on jaettu hygieniavaatimusten mukaan ja laitoshuoltajien pitää ymmärtää, minkälaisissa tiloissa he toimivat. Osassa sairaalan tiloista on erittäin korkea hygienialuokitus.

Henkisesti vaativa työ

– Vaikka muutosvaiheessa meillä oli paljon apujoukkoja, siitä huolimatta kädet olivat täynnä töitä, SOLin palveluesimies Satu Vapola sanoo.

Sairaalatyössä hyvä asiakaspalvelutaito on tärkeää, sillä laitoshuoltajat osallistuvat myös potilaiden kylvettämiseen ja ovat siis hyvin lähellä heitä.

Laitoshuoltajat allekirjoittavat tietosuojaan liittyvän vaitiolositoumuksen samalla kuin työsopimuksensa.

– He ymmärtävät, että mitään sairaalassa kuultua tai nähtyä ei saa kertoa eteenpäin. Heidän pitää myös tietää, miten toimitaan, jos he kohtaavat sairaalassa vaikkapa jonkun tutun ihmisen. Me emme näe emmekä kuule, vaan hoidamme asiakaspalvelun miellyttävästi ja potilaiden toipumista tukien.

Sairaala on vaativa ympäristö myös henkisesti. Laitoshuoltajien pitää tulla toimeen erilaisten elämänkaaren vaiheiden kanssa, pitää ymmärtää onnen ja surun hetkiä. Heidän pitää olla hyvin tasapainoisia, empaattisia ja ystävällisiä – vaikka työssä voikin olla kiire.

– Sairaalassa toimiminen on ryhmäpeliä. Varmistumme henkilökuntamme osaamisesta, ja että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla. Me pistämme itsemme likoon, olemme lähellä potilasta ja pidämme heistä hyvää huolta.

Palvelun laatua seurataan jatkuvasti tekemällä laadunvalvontakäyntejä. Tulokset kootaan intraan ja ne luovutetaan myös asiakkaiden nähtäviksi.