Sairaalassa on meneillään mittava laajennus, joka valmistuu vuoteen 2020 mennessä.

Sairaalan kumppanina

SOL huolehtii Tampereen yliopistollisen sairaalan ei-hoidollisten tilojen puhtaudesta. – Hyvään kumppanuuteen kuuluu mielestäni aktiivinen vuoropuhelu, Taysin vastuualuejohtaja Hannele Heino toteaa.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa päädyttiin ratkaisuun ostaa puhtaanapitopalvelut ulkopuoliselta toimijalta tiloihin, joissa ei hoideta potilaita. Linjaus tehtiin vajaa kymmenen vuotta sitten.

Tilojen siisteydellä on tärkeä roolinsa myös imagon kannalta.

original– Taustalla oli eri ammattiryhmien väliset työnjaolliset kehittämisasiat. Hoitajilta siirrettiin sairaalahuoltajien tehtäväksi töitä, jotka eivät edellytä hoitajakoulutusta. Sairaalahuoltajien työ muuttui yhä monipuolisemmaksi ja hoitajille saatiin enemmän aikaa omaan ydintehtäväänsä. Sairaalahuoltajien monipuolista osaamisvaatimusta tukipalvelutehtävissä sairaalan ydintoiminnan äärellä vahvistetaan monin tavoin ja ulkopuolinen toimija keskittyy puhtaanapitotehtäviin hoidollisten yksiköiden ulkopuolella, Taysin vastuualuejohtaja Hannele Heino kertoo.

Toimintamalliin haettiin pohjaa pienimuotoisella pilotoinnilla.

– Toimintamallin sopivuutta sairaalaympäristöön testattiin pienimuotoisella pilotoinnilla. Pilotoinnissa saatujen kokemusten pohjalta tehtiin päätös toimintamallin käyttöönotosta laajemmassa mittakaavassa. Julkisen kilpailutuksen myötä toimija löytyi. Viimeisimmän julkisen kilpailutuksen voitti SOL ja nyt ovat toimineet Tays:ssa noin vuoden verran.

Heino korostaa, että ammattimaisuuden ja ympäristöarvojen lisäksi painotetaan hyvää kumppanuutta.

– Määritellyn puhtaustason saavuttamisen rinnalla tavoitteena on aidosti kehittää toimintamalleja ja rakentaa yhdessä hyvä kokonaisuus.

Heino toteaakin, että yleisten tilojen siisteydellä on oma tärkeä roolinsa myös sairaalan imagon kannalta.

– Kun asiakas astuu ovesta sisään ja katsoo ympärilleen, hänelle syntyy mielikuva, minkälaisesta sairaalasta on kysymys.

Tavoitteena ymmärtää toisiamme

– Hyvään kumppanuuteen kuuluu mielestäni aktiivinen vuoropuhelu ja taustalla pitää olla myös riittävä systematiikka. Kaikkien menettelytapojen tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisia sairaalan muiden toimintamallien kanssa. Lopullinen vastuu tilojen kunnosta on kuitenkin meillä, Hannele Heino toteaa.

Laadunvalvonnassa on käytössä samat työkalut kuin hoidollisissa tiloissa ja asiakaspalautetta kerätään samoin kuin sairaalan muistakin toiminnoista.

– Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi laadunvarmennusta tehdään sekä visuaalisesti että ATP-mittauksin. Lisäksi odotamme, että kumppani vastaa päivittäin tilojen yleisilmeestä.

Operatiivista toimintaa arvioidaan säännöllisesti toistuvissa tapaamisissa. Muutaman kerran vuodessa kokoontuu ohjausryhmä, jonka puitteissa asetettuja tavoitteita tarkastellaan erilaisten tunnuslukujen kautta. Yhteiset laajemmat kehityshankkeet käsitellään myös ohjausryhmässä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan SOLilaisia. Vasemmalta oikealle kohdevastaava Johanna Lindström, palveluvastaava Dicky Ditomene ja palveluvastaava Raija Lyytikäinen.

TAYS uudistuu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa terveyttä lähes miljoonalle suomalaiselle viidessä eri toimipisteessä: Tays Keskussairaalassa, Tays Hatanpäällä, Tays Pitkäniemessä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella. Konserniin kuuluvat myös Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy. Sairaanhoito­piirin alueella hoidettiin yli 186 000 potilasta vuonna 2017 Tays Keskussairaalassa on käynnissä merkittäviä uudistuksia. Alueelle on tänä vuonna valmistunut uusi Tays Sydänsairaala sekä pysäköintihalli. Vuoteen 2020 mennessä alueelle valmistuu uusi lasten ja nuorten keskus sekä D-rakennus, johon tulee synnytysosasto sekä pääsisäänkäynti. Myös aikuispsykiatrian toiminnalle tullaan rakentamaan uudet tilat Kaupin alueelle.

Toiminnot kehittyvät yhteistyöllä

Taysin sairaalahuollon palveluesimies Satu Sivenius kertoo, että SOLin kanssa aidon kumppanuuden rakentaminen edellyttää jatkuvan kehittämisen periaatteita.

– Pientä kehitystyötä tehdään koko ajan. Yksittäisenä pienenä esimerkkinä henkilökunnan työvaatteiden keräämismenettelyn muutos, jolla kokonaisprosessi sujuvoitui. Kokonaisprosessin kehittäminen toi lisää työaikaa ja pukuhuoneiden yleisilme muuttui. Järjestelyyn oli myös pesula tyytyväinen.

Siivoustaajuuksia ja -ajankohtia muutetaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että tilat ovat loppukäyttäjille asianmukaiset. Vuodenajan vaihtelut tuovat oman kriittisen tarkastelutarpeen, jotta hyvä lopputulos aikaansaadaan ympäri vuoden kaikkina vuodenaikoina.

– Olemme jo löytäneet kehityskohteita ja toteuttaneetkin uudistuksia, palveluesimies Tarja Mäenpää sanoo.

Teemme ideoivaa yhteistyötä

Palveluesimies Tarja Mäenpää on vastannut SOLin toiminnasta Taysilla nyt reilun vuoden kestäneen yhteistyön ajan.

– Meillä on täällä hoidettavana kaikkiaan yli 55 00 neliötä. Ja tilat ovat aika erilaisia. Huolehdimme ravintoloista, kahviloista, auloista ja portaikoista sekä pukuhuoneista, toimisto- ja kokoustiloista ja ravitsemuskeskuksesta, Mäenpää kertoo.

Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä sairaalan kiinteistöjohdon kanssa.

– Tapaamisissamme onkin jo löytynyt kehityskohteita ja muutoksiakin on jo ehditty tehty. Haluamme olla asiakkaallemme keskusteleva ja ideoiva kumppani.

Arkisin paikan päällä rutiineja hoitaa kohdevastaava Johanna Lindström.

– Olen semmoinen joka paikan höylä muiden tukena ja huolehdin siitä, että kaikki sujuu, hän toteaa hymyillen.

– Käyn esimerkiksi asiakkaan kanssa läpi tulossa olevat erilaiset töihimme vaikuttavat tapahtumat ja lisäksi teen laadunvalvontaa.

Päivystysasiat kulkevat viikolla sairaalan oman järjestelmän kautta ja viikonloppuisin käytetään SOLin valtakunnallista hälytys- ja palvelukeskusta Aurinkovoimalaa.

– Siellä palvellaan 24/7 ja tiedot välittyvät nopeasti eteenpäin.

Alun perin pukuompelijaksi valmistunut Johanna toteaa itse suorittaneensa vaikka mitä SOLin koulutuksia.

– Yksi tehtäväni onkin kouluttaa uusia työntekijöitä ja huolehtia työnohjauksesta kaikille. Jokaisen palveluvastaavan alue pitää tuntea hyvin, jotta voin esimerkiksi äkillisen sairastapauksen sattuessa toimia sijaisena.

– Siivoustyö on selvästi keventynyt vuosien kuluessa. Enää ei raahata raskaita vesisankoja mukana ja pitkävartisilla mopeilla ylettyy helposti kurkottamatta joka paikkaan, palveluvastaava Raija Lyytikäinen toteaa.

”Teen asiakkaalle aina parastani”

Lempäälästä kotoisin oleva Raija Lyytikäinen aloitti siivoustyöt ensin iltatöinä lasten hoidon ohella.

– Se oli hyvä tapa päästä takaisin mukaan työelämään sen jälkeen, kun lapset olivat kasvaneet. Tein iltatöitä muutaman vuoden ja aloitin sen jälkeen Tampereen Sokoksella kokopäiväisenä palveluvastaavana, kun SOLilta kysyttiin töihin.

Kaikkiaan tavaratalon vastaavana vierähti kahdeksan vuotta.

– Välillä tosin työnantaja vaihtui mutta sitten viime keväänä SOLilta soitettiin ja minua pyydettiin tänne töihin.

– Myönnän, että mietin alkuun, että uskallanko lähteä näin uuteen. Onhan tämän aivan erilaista työtä kuin mitä tavaratalossa on, mutta hyvin olen viihtynyt.

Pohjakoulutuksena Raijalla oli töihin mennessään Kansalaisopistossa käyty kotiapulaislinja. SOLin palveluksessa hänellä tuli keväällä täyteen kaikkiaan kymmenen vuotta ja hän on suorittanut SOL – tutkinnon, tutor-koulutuksen, siivousteknisen- ja ympäristökoulutuksen ja lisäksi tietenkin hygieniapassin ja turvallisuuskoulutuksen.

– Aika monta kurssia on tullut siis istuttua, hän nauraa ja lisää, että hyviähän ne ovat olleet kaikki.

– Mottoni on tee asiakkaalle työsi paremmin kuin itsellesi. Silloin asiat toimivat. En minä ainakaan kotona ole mikään himosiivooja, vaikka monet niin luulevat.

Vuosien aikana työmenetelmät ovat kehittyneet paremmiksi.

– Tämä siivoustyö on selvästi keventynyt. Enää ei raahata raskaita vesisankoja mukana ja pitkävartisilla mopeilla ylettyy helposti kurkottamatta joka paikkaan. Ja ovathan pesuaineetkin muuttuneet paljon ympäristöystävällisemmiksi eikä nykyään missään käytetä sellaisia myrkkyjä kuin entisaikaan.

Vapaalla Raija harrastaa käsitöitä, askartelee ja maalaa tauluja.

– Olen maalannut jo monta vuotta, teen erilaisia maisemia ja välillä kukka-asetelmia. Se rentouttaa ja olen minä pari näyttelyäkin pitänyt.

Esimies onkin heittänyt ehdotuksen, että Raija pitäisi näyttelyn sairaalan kahvilassa.

– No, voisihan semmoistakin harkita, hän hymyilee.

Teksti: Vaula Aunola // Kuvat: Vaula Aunola ja Mika Mäki