– Poutulla eletään tuotannon vaihteluiden mukaan. Säännölliset palaverit varmistavat, että osapuolet pystyvät reagoimaan nopeasti haasteisiin, laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi Pouttu Oy:ltä (vas) ja SOLin palvelupäällikkö Anne Korkeamäki kertovat.

Laaturuokaa kuluttajan pöytään

SOL toimii Poutun tehtaalla osana laadunhallintaketjua. – Koulutuksella ja tiiviillä yhteistyöllä on saatu rajapinnat hyvin haltuun, Poutun tuotekehitys- ja laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi kertoo tyytyväisenä.

Lokakuussa tuli vuosi siitä, kun SOL alkoi vastata Pouttu Oy:n siivouksesta. Siivouksen siirtäminen toiselle toimijalle on suuri muutos erityisesti elintarvikealan yrityksessä. SOLin työntekijät saivat sisäisen koulutuksen lisäksi perehdytystä Kiillolta sekä Poutulta, joka opasti SOLilaiset talon tapoihin.

– Vaihtoa edeltäneellä monipuolisella yhteistyöllä, yhteyshenkilön valinnalla ja koulutuksella varmistimme sen, että hygieniataso säilyy hyvänä koko muutoksen ajan, korostaa tuotekehitys- ja laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi Pouttu Oy:ltä.

– Kävimme läpi rajapintoja ja jopa kellonaikoja. Tarkensimme vastuita ja valtuuksia; mitkä tehtävät kuuluvat Poutun työntekijöille ja mistä puolestaan SOL vastaa. Vertailimme omia ja SOLin karttoja muistelee Kaarlejärvi yhdessä SOLin palvelupäällikkö Anne Korkeamäen kanssa.

Hygienia- ja siivousaluerajat täsmentyivät kahtena viikonloppuna tehdyissä harjoituspesuissa.

– Se oli hyvä kokemus puolin ja toisin ja olemme tunteneet onnistuvamme, Kaarlejärvi jatkaa.

SOL työskentelee Poutulla pääosin yövuorossa, päivävuorossa tehdään tiskauksia ja välipesuja. Poutun laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi (vas.) ja SOLin palveluohjaaja Mari Mäki-Korvela laatukierroksella.

Viestintä on avainasemassa

Sopimusvaiheessa listattiin Poutun korostamia asioita.

– Viestinnän sujuvuus molempiin suuntiin on meille tärkeää, samoin kuin osastokohtainen korkea hygieniataso. Siivousten valvonnan vastuissa käytämme kattavaksi osoittautunutta SOLin keltaista kansiota.

Kaarlejärvi pitää yhteistyön sujuvuutta ja yhteistyössä kehittymistä ratkaisevana asiana ja päivittäisiä sähköposteja ja puheluita parhaina välineinä yhteydenpitoon. Niitä täydentävät viikoittaiset palaverit esimiesten tai palveluohjaajan kanssa, kuukausipalaverit sekä vuosittaiset kehityspalaverit, joissa käsitellään laajempia asioita.

– Voimme reagoida nopeasti, jos jotakin tapahtuu. Olemme esimerkiksi kehittäneet eräälle terätyökalulle hygieniaa ja työturvallisuutta edistävän pesutelineen. Siivouksessa ei ole vielä edes onnistuttu rikkomaan mitään, Kaarlejärvi lisää saaden kaikki haastateltavat nauramaan.

Ulkopuolisesta tuntuu siltä, ettei teollisuuden työkaluja saisi edes vahingossa rikottua, mutta käytännössä ne ovat herkkiä muun muassa lommoutumiselle.

Säännölliset puhtausnäytteet

– Keltaisesta kansiostamme löytyvät työohjeet osastoittain, SOLin palvelupäällikkö Anne Korkeamäki kertoo.

– Keltaisesta kansiostamme löytyvät työohjeet osastoittain, SOLin palvelupäällikkö Anne Korkeamäki kertoo.

Kun toimitaan helposti pilaantuvien tuotteiden kanssa, hygienia on avainasia.

– Olemme tehneet paljon muutoksia siihen liittyen muun muassa supistamalla puulava-aluetta, kertoo Kaarlejärvi.

Laadunvalvonta on Poutulla monipuolista.

– Aamuneljältä ennen töihin ryhtymistä, tuotanto tekee aistinvaraisen puhtaustarkkailun. Tärkeä kommunikaatioväline on ohjaava lomake, jolla työntekijät antavat tarkkaa palautetta yöllä työskenteleville SOLilaisille.

– Pintapuhtausnäytteitä otetaan koko tuotannosta kattavasti ja säännöllisesti. Kuukausittain teemme yhteisen hygienia- ja puhtauskierroksen SOL:in kanssa, Kati Kaarlejärvi kertoo.

Palvelua vuorokauden ympäri
Pouttu kuuluu alueen suurimpiin työnantajiin ja työllistää 15 SOLin työntekijää. Neliömetrejä tehtaassa on peräti 20 000.

– Siivouskohteena elintarviketeollisuus poikkeaa muista, ja työ on hyvin monivaiheista. Eri koneisiin liittyy niiden vaatimia erityisiä puhdistusmenetelmiä, Anne Korkeamäki kertoo.

Elintarviketeollisuudessa siivousta tehdään vuorokauden ympäri, Poutulla viitenä päivänä viikossa.

Palvelua vuorokauden ympäri

Pouttu kuuluu alueen suurimpiin työnantajiin ja työllistää 15 SOLin työntekijää. Neliömetrejä tehtaassa on peräti 20 000.

– Siivouskohteena elintarviketeollisuus poikkeaa muista, ja työ on hyvin monivaiheista. Eri koneisiin liittyy niiden vaatimia erityisiä puhdistusmenetelmiä, Anne Korkeamäki kertoo.

Elintarviketeollisuudessa siivousta tehdään vuorokauden ympäri, Poutulla viitenä päivänä viikossa.

Viestinnän sujuvuus on erittäin tärkeää.

– Päivävuorossa teemme muun muassa tiskauksia ja välipesuja. Isompiin töihin tartumme yöllä sen jälkeen, kun Poutun oma henkilökunta poistuu iltavuorosta, lisää Korkeamäki.

Elintarvikealan työntekijöillä on haastateltavien mukaan joitakin yhteisiä piirteitä.

– Kun työskennellään elintarvikealalla, on oltava tarkka ja perusteellinen. Samalla on oltava sosiaalinen ja tultava kaikkien kanssa toimeen.

Sesonkiajat sijoittuvat Poutun tehtaalla kesään ja joulunaikaan.

– Mekin elämme jouhevasti tuotannon mukana emmekä ikinä sano ei, hymyilevät Anne Korkeamäki ja päivittäisistä rutiineista vastaava SOLn palveluohjaaja Mari Mäki-Korvela.

Suomalaista osaamista

Pouttu Oy sijaitsee Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla.
Pouttu Oy on vuonna 1938 perustettu raakalihaa ja jalostetuotteita valmistava liha-alan osaaja. Yrityksen tehdas ja pääkonttori sijaitsevat vieläkin perustamispaikkakunnallaan Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla. Poutulla on aina arvostettu pohjalaista ammattitaitoa ja korostettu suomalaisen työn ja paikallisen tekemisen merkitystä. 200 henkilöä työllistävässä tehtaassa työskennellään kahdessa vuorossa. Kannuswurstista tunnetun tehtaan valikoimiin kuuluu noin 250 tuotetta. Tuotteita on lähes kaikissa liha- ja lihavalmisteiden tuoteryhmissä. Poutun lihavalmisteista erittäin suosittuja ovat ryynimakkarat, rouheet ja suikaleet sekä leikkeleet. Lihatuotteisiin kuuluvat niin maustetut kuin perinteiset, täysin naturel lihatuotteet.

www.pouttu.fi

TEKSTI JA KUVAT: ANNE YRJÄNÄ