Koronataistelun etulinjassa

SOL Palveluiden valmiudet desinfiointiin ja tartuntatautien siivoukseen testattiin toden teolla viime keväänä. Christa Nylander tiimeineen hääti asiakkaan tiloista koronavirusta, jonka tartuntatavat olivat aluksi kaikille tuntemattomat. Tiukassa paikassa tuki löytyi esimiehistä ja SOLin koulutusorganisaatiosta.

Maaliskuussa SOLin palveluesimies Christa Nylanderin puhelin soi, ja pian kävi ilmi, että asiakas oli välittömässä hätäapusiivouksen tarpeessa. Asiakkaan tiloissa oli todettu koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja, ja paikalle kaivattiin nopeasti osaavaa apua häätämään virus tiloista.

– Siinä tilanteessa esimieheni tuki oli äärettömän tärkeää ja on aivan mahtavaa, että meillä on SOLissa hyvä koulutusorganisaatio ja vertaistukea käytettävissä. Palveluvastaavat ja -esimiehet tarvitsevat tällaisessa tilanteessa valtavasti tukea työn teossa. Ja toisaalta pitää olla itsekin rohkeutta soittaa ja kysyä muiden mielipidettä. Yksin ei saa eikä pidä jäädä, Christa painottaa.

Meihin luotetaan ja näen selvästi, että näkemystämme arvostetaan

Christan mukaan ensimmäiseksi oli tärkeintä huolehtia siitä, että tiimiläiset saattoivat tehdä työnsä turvallisesti, vaikka koronaviruksen tartuntatavat olivatkin vielä kaikille hämärän peitossa. Siivoustavat olivat luonnollisesti ammattilaisille selviä, mutta omasta suojautumisesta oli huolehdittava erityisen tarkasti.

– Mietimme asiakkaidemme kanssa aina asiakas- ja toimialakohtaiset ratkaisut yhdessä, ja noudatamme jokaisessa yksikössä siivouksessa näitä yhdessä sovittuja ohjeita. Ohjeistukset voivat siis olla jokaisessa yksikössä erilaisia ja meidän on ammattilaisina osattava toimia joka paikassa oikein, Christa kertoo.

Me osaamme sen homman

Kuluneen puolen vuoden aikana tiimin jaksaminen on ollut koetuksella. Christa on itse ollut asiakkaiden ja tiimin tavoitettavissa kellon ympäri, ja 30-40 henkinen tiimi taas on työskennellyt kentällä etulinjassa paineen alaisena. Työhön liittyviltä peloiltakaan ei tiimissä ole vältytty. Niitä Christa on osannut työstää palveluvastaavien kanssa, sillä hän on itse siivonnut suurta osaa nykyisistä kohteista. Palveluvastaavan tilanteeseen on ollut helppoa samaistua.

– On aika ymmärrettävää, ettei kenestäkään ole mukavaa mennä siivoamaan tilaa, jossa on todettu koronavirusta. Mutta me olemme ammattilaisia ja osaamme sen homman. Tiimin kanssa keskustelimme paljon faktoista, emmekä ryhtyneet missään vaiheessa pohtimaan asioita huhujen tai luulojen pohjalta. Soittelimme työpäivän jälkeen, purimme päivän asiat yhdessä ja pyrimme aina hälventämään pelkoa faktoilla, Christa kertoo.

Vaikka kevät olikin kaoottinen, koko tiimi selvisi Christan mukaan hyvin useamman kuukauden kestäneestä kriisitilanteesta ja sen aiheuttamasta työpaineesta.

– Kaikkien suurin pelko oli varmaan se, että viemme viruksen työn kautta kotiin. Kun kesäkuun alussa saimme taas kokoontua, purimme kevään tapahtumat – myös siihen liittyneet pelot – yhdessä. Se tapaaminen tuli todella tarpeeseen, ja oli helpottavaa avata yhdessä tuohon viheliäiseen virukseen liittyviä asioita, Christa kertoo.

Täysi valmius vastaavaan tilanteeseen

Vaikka Christan tiimillä on aiemminkin ollut täydet valmiudet tartuntatautien siivoukseen, ovat kevään tapahtumat kasvattaneet tiimin osaamista ja koronaviruksen osalta tilanne on nyt täysin erilainen kuin maaliskuussa.

– Jos koronavirus nostattaa vielä uuden aallon, meillä ei ole minkäänlaisia epäselvyyksiä, miten hommat hoidetaan. Olemme testanneet, että meillä on tarvittaessa työt käynnissä kahden tunnin varoajalla, Christa lupaa.

Christan tiimin osaaminen ja työskentely kriisitilanteessa ei ole jäänyt huomaamatta, ja hyvää palautetta on ropissut sekä asiakkailta että omasta organisaatiosta.

– Minulle tärkein palaute on se, että asiakassuhteet ovat tämän myötä laajentuneet – meihin luotetaan ja näen selvästi, että näkemystämme arvostetaan, Christa sanoo tyytyväisenä ja muistuttaa, että Suomessa ylläpitosiivous on onneksi yleisesti ottaen kaikkialla hyvällä tolalla.

– Erilaisia viruksia on ollut ennenkin liikenteessä ja hyvä perussiivous on aina tärkeää ennaltaehkäisyn kannalta. Siivousalan arvostus kuitenkin on kasvanut merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana, Christa toteaa.

Samaa mieltä on SOLin palvelujohtaja Sanna Peltola.

– Arvostuksen nousu näkyy nyt monella tavalla. Aiemmin saatettiin toivoa, että siivous hoidetaan niin näkymättömästi kuin mahdollista, nyt siivoojan läsnäolo sen sijaan tuo turvaa, Sanna sanoo.

Turvallista työntekoa

SOLissa on kannettu maaliskuusta asti suurta huolta niin Christan tiimin kuin muidenkin terveydestä.

– Meidän on ollut tärkeää huolehtia asiakkaan tilojen puhtaudesta, mutta samaan aikaan olemme kaikin keinoin pyrkineet varmistamaan sen, että kaikki solilaiset voivat tehdä työtään turvallisesti, Sanna toteaa.

Jotain hyvääkin koronavirus on Sannan mukana saanut aikaan.

– Haasteet ovat syventäneet sekä asiakassuhteita että yhteistyötä oman talon sisällä. Asiakkaat olivat meihin välittömästi yhteydessä, kun ongelmia ilmeni ja me taas olemme SOLissa aktiivisesti etsineet tilanteeseen sopivia ratkaisuja laajalla rintamalla. Kykenimme epävarmasta tilanteesta huolimatta reagoimaan nopeasti ja olemme saaneet siitä asiakkailtamme myös paljon kiitosta.

Luottamuksellinen ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on Sannan mukaan mahdollistanut myös sen, että puhtaanapitoon liittyviä palveluita on voitu sopeuttaa asiakkaan tilanteen mukaan hyvinkin ketterästi.

Ammattiosaaminen on avain asia

Ammattitaitoinen eli aseptinen siivousjärjestys, puhtaat työvälineet, oikeat puhdistusmenetelmät sekä asianmukainen suojautuminen ovat Sannan mukaan hyviä aseita jatkossakin olipa kyseessä sitten korona- tai norovirus.

– Viruksia on ollut aina, eikä koronaviruskaan ole siivousalan perusasioita muuttanut. Desinfioiville siivouksille on nyt luonnollisesti ollut tarvetta aiempaa enemmän ja niitä suoritamme edelleen. Jos näin on myös jatkossa, vaatimukset niiden toteuttamiseen varmasti nostetaan merkittävämmin esiin palvelusopimuksissa, Sanna päättää.