Kaukana kaivoksella

Boliden Kevitsan kaivokselta on monta poronkusemaa lähimpään taajamaan. Palveluntoimittajien on siis eräretkeilijän tavoin suunniteltava tarkkaan työssä tarvittava henkilöstö ja kalusto.

Sopimusneuvottelija Krista Stauffer kertoo, että kaivoksella kaikkien palvelujen toimittajien pitää sitoutua yrityksen ehtoihin, etenkin tiukkoihin turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiin.

– Näin vaativassa ympäristössä tietyt rutiinit ja käytännöt on omaksuttava osaksi päivittäistä työtä, jottei vahinkoja pääse koskaan syntymään siivouksen tason kuitenkaan kärsimättä. Koska kaivoksen alue on laaja ja olosuhteet muuttuvat koko ajan, hyvin toimiva kommunikaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä.

SOL siivoaa Boliden Kevitsan kaivoksella monenlaisia tiloja.

– Olosuhteet vaihtelevat normaaleista toimistotiloista pölyävään korjaamo- ja tehdasympäristöön sekä kemikaalivaraston kautta avolouhoksen haastaviin olosuhteisiin, joista puuttuu muun muassa juokseva vesi ja jonne ei ilman saattajaa ole kenelläkään ulkopuolisella mitään asiaa.

Jokainen alueella työskentelevä henkilö käy läpi turvaperehdytyksen ennen töiden aloittamista, jotta hän osaa liikkua ja työskennellä turvallisesti.

– Kypärät, turvakengät, suojalasit, kuulosuojaimet ja pölymaskit ovat siivoojiemme vakiovaruste, osalle porukasta myös moottorimaskit ja henkilönostimet ovat tulleet tutuiksi.

Poronkusema on matka, jonka poro kykenee kulkemaan virtsaamatta. Eläin ei pysty virtsaamaan vauhdissa ja liian pitkä juoksuttaminen voi aiheuttaa sille halvaustilan. Poromiesten perimätiedon mukaan kusemaväli on enimmillään 7,5 kilometriä.

Tarkkaan harkiten

Krista Stauffer korostaa, että pohjoinen sijainti ja pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa palvelun toimittajille.

– Kohteisiin on perehdyttävä huolella ennen työn aloittamista, jotta osataan mitoittaa henkilöstö ja kalusto oikein tarpeita vastaavaksi. Osaavaa henkilöstöä pitää löytyä myös esimerkiksi sairaslomatuurauksiin.

– Eikä täältä tietenkään kannata lähteä hakemaan kesken päivän jotain mahdollisesti puuttuvaa varustetta, kun edestakaista ajoa lähimpään kauppaankin tulee yli 80 kilometriä.

– Suljetulle alueelle ei voi myöskään tulla kuka vain tuomaan mitä vain milloin vain, sillä portista ei pääse sisään ilman vierailua isännöivän henkilön ennakkoilmoitusta ja valvontaa tai alueella liikkumiseen oikeuttavaa turvaperehdytystä.

– Palveluiden sujuvuudella on meille suuri merkitys, totevat Boliden sopimusneuvottelija Krista Stauffer ja talouspäällikkö Jarno Mäkinen.

Sujuvuus on laatua

Alihankintasopimuksia hoidetaan Bolidenillä tiimityönä.

– Käytännön asioista vastaa meillä hallintokoordinaattori Pia Kastinen. Hän tarkkailee ympäristöä ja ottaa vastaan palautetta omilta työntekijöiltämme päivittäin. Hän myös tekee SOLin palvelupäällikön Anne Määtän kanssa Insta-kierrokset säännöllisesti. Teknisestä puolesta vastaa talouspäällikkömme Jarno Mäkinen ja minun vastuullani on sopimuksen kaupallinen ja sopimustekninen puoli, Krista Stauffer sanoo.

– Kerran kuukaudessa pidämme sitten SOLilaisten kanssa palveluntasoseurantapalaverin, jossa käydään läpi mahdollisia ongelmakohtia ja sitä, miten ne on ratkaistu.

Tämän lisäksi noin kerran vuodessa toteutetaan laajempi arviointi.

– Sisäisessä toimittaja-arvioinnissa haastatellaan omaa henkilökuntaa ja verrataan tuloksia urakoitsijoihin sovellettaviin kriteereihimme. Arviointi sisältää jonkin verran käytännön asioita, muun muassa Insta-kierrosten tulokset, mutta huomioi myös turvallisuuspoikkeamaraportit, laskutuksen, tarjouspyyntöjen käsittelyn ja muun kaupallisen puolen eli palveluiden sujuvuuden, eli paljon enemmän kuin pelkästään siivouksen lopputuloksen.

Stauffer kertoo, että siivottava alue kasvaa hiljalleen koko ajan ja se vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista puolin ja toisin.

– Muun muassa kommunikaatiossa ja muutamissa käytännöissä on meillä vielä jonkin verran hiomisen varaa, mutta varmasti selviämme niistä.

Kevitsan esiintymä löydettiin vuonna 1987 ja se on yksi suurimmista mineraalilöydöistä Suomessa kautta aikojen. Ruotsalainen Boliden osti Kevitsan avolouhoksen kesäkuussa 2016 kanadalaiselta First Quantumilta.

500 metriä syväksi suunniteltu avolouhos tuottaa malmirikastetta, joka sisältää kuparia, nikkeliä, platinaa ja palladiumia. Rikaste toimitetaan Bolidenin Harjavallan sulattoon ja ulkoisille asiakkaille. Laitokseen kuuluu kaivos ja rikastamo, jotka on molemmat otettu käyttöön vuonna 2012. Kaivoksella työskentelee 380 työntekijää ja 200 itsenäistä yrittäjää.

Teksti Vaula Aunola Kuvat Jukka Tarkiainen ja Boliden

SOL Siivouspalvelut

Boliden Kevitsa