Yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen kanssa laajenee entisestään

SOL ja Senaatti-kiinteistöt ovat aloittaneet yhteistyön useissa Senaatin hallinnoimissa kiinteistöissä.

SOL aloitti siivous- ja toimitilapalveluiden tuottamisen Valtioneuvoston kampuksella, valtionvarainministeriössä, oikeuskanslerivirastossa, liikenne- ja viestintäministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Ensin palvelut alkoivat maa- ja metsätalousministeriössä, ulkoministeriössä ja Pasilan virastotalossa. Vuonna 2015 palvelut käynnistyvät vielä työ- ja elinkeinoministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä, oikeusministeriössä ja sisäasiainministeriössä.