Turvallista työpäivää

SOL pyrkii ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja turvattomuushavaintojen keräämisellä ja dokumentoinnilla.

– Pyrimme saamaan kaikki läheltä piti –tilanteet analysoitua. Tarvittaessa tehdään uusia ohjeita tai korjaavia toimenpiteitä vastaavien tilanteiden toistumisen ehkäisemiseksi ja vahinkojen välttämiseksi, kehityspäällikkö Harri Emaus sanoo.

Kaikki palaverit ja koulutustilaisuudet aloitetaan turvatuokioilla, joissa käsitellään sattuneita vahinkoja tai turvattomuushavaintoja.

Moniosaaja laati turvallisuussuunnitelmat hotelleille

Työn ohessa opiskelu on palvelujohtaja Birgitta Lindvallille tuttua puuhaa. Lähes kymmenen SOLissa vietetyn vuoden aikana hän on suorittanut jo kolme tutkintoa, joista uusin on Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto eli TVEAT. Lopputyönään hän laati turvallisuussuunnitelmat BEST WESTERN Hotel Kalliohoviin ja Hotel Raumanlinnaan