SOL mukana Heinon Tukun uuden tuotantolaitoksen suunnittelussa

Tiiviillä yhteistyöllä on saavutettu kustannussäästöjä.

– SOL on ollut mukana laite- ja pesurivalinnoissa kiinteitä kalusteita myöten. Sitä kautta päästään suoraan lopputulemaan, eikä tarvita kalliita muutostöitä. Kun siivoussuunnitelma on valmiina jo rakennusvaiheessa, voidaan esimerkiksi ilmanvaihdon suunnitelma tehdä sen mukaan, missä järjestyksessä tilat tullaan puhdistamaan, Heinon Tukku Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Jari Korhonen sanoo.
SOL aloittaa Heinon Tukun uuden Kuopion tuotantolaitoksen puhtaanapidon ensi kesäkuun alusta, jolloin rakennus otetaan käyttöön. Sen jälkeen kaikki Heinon Tukun kohteet Suomessa ovat SOLin puhtaanapidossa.

Heinon Tukku