Mahdollisuuksia nuorille

SOL työllistää yli 3 000 nuorta ja tarjoaa nuorille väylän työelämään

Nuorilla on mahdollisuus kesätyöhön, työskentelyyn opiskelujen ohessa tai välivuoden ajan. Alan oppisopimuskoulutukset tai tutkintoon johtavat koulutukset ovat hyvä vaihtoehto uraansa miettivälle. Kesätyö saattaa olla ponnahduslauta elämän mittaiselle työuralle palvelualalla.
– SOLissa kesätöihin on mahdollista hakeutua myös alle 18 -vuotiaana. Aikaisempaa kokemusta alalta ei aina välttämättä tarvita, kertoo henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen.
SOL on mukana yhteistyökumppanina Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka tavoitteena on tarjota nuorille töitä sitoutumalla hyvän kesätyön periaatteisiin. Tänä vuonna SOL palkkaa arviolta 700 kesätyöntekijää.