Lapin oppisopimuskeskus valitsi parhaat

Lapin oppisopimuskeskus valitsi vuoden 2013 oppisopimusyritykseksi pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa SOLin, jonka kanssa on solmittu vuosien varrella oppisopimuksia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Perusteluissa mainittiin, että SOLin johto on koulutusmyönteinen ja näkee oppisopimuskoulutuksen hyvänä henkilöstön kehittämismuotona. Yrityksen koulutusyksikkö ja esimiestaso osallistuvat aktiivisesti koulutuksen toteuttamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin SOL Palveluiden Henna Tervaniemi Rovaniemeltä. Hän on suorittanut oppisopimuksen kautta ensin laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja sen jälkeen siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon. Ahkeruus ja korkea motivaatiotaso kuvaavat hyvin Hennan työskentelyä ja opiskelua. Vuoden oppisopimus­opiskelija toimii myös itse työpaikkakouluttajana.

Vuoden työpaikkakouluttajaksi valittiin Petteri Laiti Inarista ja oppisopimuskouluttajaksi Leila Karjalainen Lapin ammattiopistosta.

➜ www.lapinoppisopimus.fi